Μεγάλο προβληματισμό έχουν δημιουργήσει στην τοπική κοινωνία οι νέες απουσίες του δημάχρου Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρου Παρίση από τα Δημοτικά Συμβούλια, στις οποίες έχει αναφερθεί κατ’ επανάληψιν ο «Η».

Το θέμα αφήνει τέτοιες εντυπώσεις, ώστε αρκετός κόσμος πλέον θεωρεί ότι ο δήμαρχος, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις του ότι θα είναι δήμαρχος …μέχρι και το 2032, έχει παραδώσει την εξουσία στον αναπληρωτή δήμαρχο και υπεραντιδήμαρχο κ. Διονύση Λυκούδη, ο οποίος κάνει πλέον στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. «δημαρχιακές εμφανίσεις».

Oι συνεχιζόμενες μάλιστα απουσίες του δημάρχου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δημιουργούν πλέον μειζον θέμα και δεν είναι λίγοι αυτοί που ζητάνε να «ξεκαθαρίσει» αυτή η υπόθεση.

Η εικόνα του «απουσιολογίου» του δημάρχου είναι η εξής:

Ενώ το 2015 από τις 30 συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο δήμαρχος απουσίαζε σε λογικά πλαίσια (και πάλι πολλές) 6 συνολικά φορές, ξαφνικά το 2016 ήλθε η …εξαφάνιση.

  •  Το Δ.Σ. το 2016 συνεδρίασε 27 φορές.

Παρών ο δήμαρχος ήταν στις 10, απέχοντας στις υπόλοιπες 17!

Μάλιστα από τις 10 παρουσίες του Δημάρχου οι 6 ήταν στις …7 τελευταίες συνεδριάσεις.

n Το Δ.Σ. το 2017 έχει συνεδριάσει 4 φορές (31/1, 28/2, 31/3 και 27/4), στις οποίες ΣΕ OΛΕΣ απουσίαζε ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης. Και μόνο στην ειδική 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 5-3-2017, παρευρέθηκε όταν εκλέχθηκαν το Προεδρείο και οι Επιτροπές.

Μπροστά σε μία τέτοια εικόνα απουσιών από τον δήμαρχο, εντύπωση προκαλεί και η «ελαφρότητα» με την οποία αντιμετωπίζουν το θέμα οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Και, φυσικά, η βαρύνουσα και μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο. «Στη χάση και τη φέξη» κάποια διαμαρτυρία, πάντα χλιαρή, δίνοντας την εντύπωση ότι γίνεται …«για τα μάτια του κόσμου».

Oσον αφορά τη «δικαιολόγηση» των απουσιών του δημάρχου απ’ τα Δ.Σ. πρέπει να αναφέρουμε ότι σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΙΣΧΥOΥΝ οι δικαιολογίες του τύπου ότι «ο δήμαρχος είχε συνεδρίαση στην ΠΕΔΙΝ, στην ΚΕΔΚΕ ή συνάντηση με κάποιον υπουργό».

Άλλωστε σε όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. αναφέρεται:

«Στην συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης αν και νόμιμα κλήθηκε».

Που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι .. O ΔΗΜΑΡΧOΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΑΙOΛOΓΗΤOΣ ΑΠΩΝ. τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις απουσιών του δημάρχου για ΚΕΔΕ, ΠΕΔΙΝ, κ.λπ. θα μπορούσαν οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων να μην συμπίπτουν.

Εν κατακλείδι, επαναλαμβάνουμε τη θέση του «Η» εν προκειμένω¨:

«O κόσμος ψήφισε για δήμαρχο τον Γνήσιο και κανέναν άλλο και αν ο Γνήσιος δεν μπορεί να συνεχίσει για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να μας το πει»!

Ο «Η» της 26ης/10/2016 (αρ. φ. 6428) όπου ο Γνήσιος λέει ότι θα είναι δήμαρχος ως το 2032!