Λίγο πριν αποχωρήσει από τη θέση του ως ασκών καθήκοντα γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, με Απόφασή του ακύρωσε την υπ’ αρ. 53/2017 Απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, στο μέρος που αφορά την παραχώρηση λιμενικού χώρου σε καταστήματα στο Αργοστόλι.

Η Απόφαση της Αποκεντρωμένης, ενώ μεν εκθέτει ανεπανόρθωτα την Δημοτική Αρχή και την τότε Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, αφού την χρονική εκείνη περίοδο πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης, δικαιώνει ωστόσο την λιμενάρχη κ. Παναγιώτα Κολοβού, μέλος του Δ.Σ., η οποία δεν ψήφισε για τρία καταστήματα την 53/2017, προειδοποιώντας το Συμβούλιο για τη μη νομιμότητα της Απόφασης σχετικά με την παραχώρηση των λιμενικών χώρων!

Συγκεκριμένα:

Με την 82167/10-5-2017 απόφαση του κ. Παναγιωτόπουλου (ΑΔΑ: ΩΚ15ΟΡ1Φ-ΙΔΒ) ακυρώνεται το μέρος εκείνο της Απόφασης 53/2017 του Λιμενικού Ταμείου που αφορούσε την παραχώρηση λιμενικών χώρων προς χρήση σε τρία καταστήματα-επιχειρήσεις του Αργοστολίου!

Ο λόγος, όπως τον είχε εκθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο η Λιμενάρχης κ. Κολοβού, είναι πως «δεν δύναται να προβεί το Λιμενικό Ταμείο σε παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, στον οποίο υπάρχουν υφιστάμενες παράνομες κατασκευές-έργα», προσκομίζοντας μάλιστα και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας με σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες!

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και δήμαρχος κ. Παρίσης και τα υπόλοιπα μέλη δεν άκουσαν την κ. Λιμενάρχη και τώρα με την ακύρωση της σχετικής Απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, βρίσκονται βαριά εκτεθειμένοι, για ένα θέμα τετριμμένο για το Λιμενικό Ταμείο, όπως οι παραχωρήσεις λιμενικών χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις.

Η απορριπτική Απόφαση του κ. Παναγιωτόπουλου μάλιστα προμηνύει και την τύχη της πρόσφατης 88/2017 απόφασης του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: 7ΛΖΥΟΡΗ0-56Σ) σχετικά με την «Τοποθέτηση προσωρινών πτυσσόμενων τζαμαριών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη λιμένα Αργοστολίου», όπου και εδώ μειοψήφησε η κ. Λιμενάρχης, αλλά επιπλέον γνωρίζει το Λ.Τ. ότι υπάρχει το αρνητικό προηγούμενο στη Σάμη και την Ιθάκη όπου ξηλώθηκαν οι αντίστοιχες κατασκευές.

Εντάξει δεν γνώριζαν πως …δεν μπορούν να δώσουν άδεια σε καταστηματάρχες που είτε έχουν κατασκευάσει στον προς παραχώρηση χώρο παράνομες κατασκευές, είτε ο προς παραχώρηση χώρος είναι χώρος πρασίνου (πάρκο). Δεν πείστηκαν όμως από τα επιχειρήματα του καθ’ ύλην αρμόδιο παράγοντα της κ. Λιμενάρχου;

Από εμάς ένα ερώτημα μόνο: Τελικά μήπως ο δήμαρχος και η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου «το παίζουν οι καλοί» παρ’ ότι γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις τους … θα απορριφθούν, αφήνοντας τον ρόλο «του κακού» στη …Λιμενάρχη και την Αποκεντρωμένη;

Προγραμματική σύμβαση με Δήμο για Κυανή Ακτή

Ο κ. Παναγιωτόπουλος όμως , χθες, με την 97953/12-5-2017 απόφαση του (ΑΔΑ: 62ΑΨΟΡ1Φ-Β09) ενέκρινε την 193/2016 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κεφαλονιάς για την «Αξιοποίηση της Λιμενικής Ζώνης της Κυανής Ακτής», η οποία πάρθηκε μάλιστα υπό την προεδρία του δημάρχου κ. Αλέξανδρου Παρίση.

Όμως για να εγκριθεί η απόφαση, έγινε μια παροιμιώδης αλληλογραφία μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Λιμενικού Ταμείου και Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου επί έξι μήνες πηγαινοέρχονταν έγγραφα μέχρι …να συνταχθεί η σωστή προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο!

Με δεδομένο ότι τέτοιες προγραμματικές συμβάσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου, με πιο επίκαιρη αυτή με την οποία κατασκευάζεται το έργο της Λιμενικής Ζώνης από Λαχαναγορά έως Γέφυρα, η Δημοτική Αρχή εμφανίζεται βαριά εκτεθειμένη για την αποτελεσματικότητα και τις διοικητικές ικανότητές της.

Και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα: Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση από τη μεριά του Δήμου (απόφαση 353/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 75Ζ9ΩΕ5-565) προφανώς και θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. Έχει γίνει αυτό, ή μήπως θα ξεκινήσει μια νέα ατελείωτη αλληλογραφία;

Ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Δ. Παναγιωτόπουλος
H λιμενάρχης κ. Παναγιώτα Κολοβού