3η Συνάντηση για το έργο CRAFT LAB

Σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 9:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» η 3η συνάντηση των εταίρων του έργου «CRAFT LAB – Residences on the way from products to the Adri-Ionian design», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A CBC Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, «Άξονας 1-Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα».

Η συνάντηση διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ), που είναι εταίρος του έργου. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν από την Ιταλία το Ίδρυμα Pino Pascali (Επικεφαλής Εταίρος), η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι (CNA) και η Περιφέρεια της Απουλίας – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης. Από την Ελλάδα συμμετέχει επίσης ως εταίρος το Επιμελητήριο Λευκάδας και η Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας ως συνδεδεμένος εταίρος της ΠΕΔ-ΙΝ.

Η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος CRAFT LAB, Προσκαλεί Νέους Έλληνες Καλλιτέχνες να συμμετάσχουν στα εργαστήρια Κεραμικής/Πηλού στην Κέρκυρα και ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά, που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Σεπτεμβρίου– Οκτωβρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019. Κατά την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί από το Επιμελητήριο Λευκάδας, εργαστήριο υφάσματος στην Λευκάδα. Η αναλυτική πρόσκληση και το έντυπο συμμετοχής βρίσκονται και στην Ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΙΝ: www.ped-in.gr

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων Τοπικό Παράρτημα Κεφαλονιάς – Ιθάκης
Λιθόστρωτο 27, 2810 Αργοστόλι,
Κεφαλονιά