3μελή Επιτροπή για τα ανεξέλεγκτα απορρίμματα

Συγκροτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου των Χώρων Ανεξέλεγκτης Αναπόθεσης Απορριμμάτων σε της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, τα μέλη της οποίας είναι:

❶ Ανθυποπυραγός Αντωνέλος Νικόλαος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ανθυποπυραγό Μπαμπούκη Δημήτριο.

❷ Γκίνας Γρηγόριος, Αστυνόμος Α’, Διοικητής του Α.Τ. Αργοστολίου τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ισαούι Γεώργιο, Αστυνόμο Α΄ Υποδιοικητή του ιδίου Τμήματος.

❸ Ιωαννάτου Ελένη, Δασοπόνος στη Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ντε Ροζάριο Φραγκίσκα, Δασοπόνο της ίδιας υπηρεσίας.

Το έργο της Επιτροπής προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005. Οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 24 Απριλίου 2017 και οι εκθέσεις με βάση το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005, να υποβληθούν μέχρι τις 5 Μαΐου 2017 στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της.