30 θέσεις για το Δήμο Ιθάκης μέσω ΟΑΕΔ

30 θέσεις για το Δήμο Ιθάκης μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Ξεκίνησε σήμερα (1/8 – 14:00) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δήμους όλης της χώρας.

Θα επιλεγούν, συνολικά, 30.333 νέοι υπάλληλοι.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 20/8 στις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση η επιλογή θα γίνει στη βάση οκτώ συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά είναι:

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.

Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα.

Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους.

Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆

Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).