Ενώ η Κεφαλονιά πανηγυρίζει για την παράδοση της Γέφυρας του Χάρακα στην κυκλοφορία, σε μιά άλλη περιοχή του νησιού μας, στον Πόρο, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, καθώς η Γέφυρα του Πόρου έχει βγει κυριολεκτικά off και έχει καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το κακό αυτό πρόβλημα έφερε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο τ. δήμαρχος και δ. σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Βασίλης Ρουχωτάς, ενώ την κρισιμότητα του προβλήματος αναγνωρίζει και η Δημοτική Αρχή.

Στις 20 Απριλίου τρ. έτους ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης έστειλε στο αν. υπουργό Αμυνας κ. Δημήτριο Βίτσα επιστολή στην οποία ανέφερε τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πριν από 3 χρόνια περίπου, η 747 ΕΤΜΧ, επισκεύασε την πεζογέφυρα του Πόρου, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων του Δήμου Κεφαλλονιάς, η οποία λόγω σοβαρών και εκτεταμένων ζημιών χρήζει άμεσης επισκευής, καθώς έχει καταστεί μη προσβάσιμη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διέλευση από αυτή.

Παρακαλούμε θερμά για τις άμεσες ενέργειές σας και είμαστε στην διάθεοη σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Στις 29 Μαϊου τρ. έτους το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Δ/νση Μηχανικού), αφού αναφέρει τα προβλήματα της Γέφυρας Πόρου, καταλήγει:

Kατόπιν των παραπάνω, το ΓEΣ θεωρεί:

α. Ως ενδεδειγμένη/οριστική λύση, τη διακοπή λειτουργίας της γέφυρας, λόγω πολυετούς χρήσης, εκ του γεγονότος ότι δεν ικανοποιεί τις τρέχουσες-σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλούς χρήσης, δεν είναι εφικτό να πιστοποιηθεί η φέρουσα ικανότητά της και να προβλεφθεί μελλοντική αστοχία της από τις, μέχρι σήμερα, πολλαπλές επεμβάσεις και τη μη προβλεπόμενη χρήση της. Στη συνέχεια αναγκαίο να αντικατασταθεί με την κατασκευή νέας γέφυρας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μέριμνά σας,

β. Ως προσωρινή λύση, με προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας, την πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών, με μέριμνα σας:

(1) Tοποθέτηση στις εισόδους σήμανσης μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου διέλευσης 10 τον. με ταχύτητα 5χλμ/ώρα.

(2) Eγκατάσταση μεσοβάθρου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, προς μείωση της ταλάντωσης και αύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.

(3) Aφαίρεση των αγωγών από τους φορείς των πεζοδρομίων και απομάκρυνση των μεταλλικών στοιχείων των πεζοδρομίων, καθόσον δεν χρησιμοποιούνται.

(4) Τοποθέτηση κιγκλιδώματος ασφαλείας και χειρολισθήρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Για την υλοποίηση των εργασιών, που αφορούν στην προσωρινή λύση, το ΓΕΣ δύναται να διαθέσει κατάλληλο στέλεχος με σκοπό την παροχή τυχόν διευκρινήσεων.

Παρακαλούμε, για την ενημέρωσή σας, παραμένοντας -στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία και βοήθεια.

Χειριστής θέματος: Ανχης (MX) Παναγιώτης Ταγουζής, Επιτελής ΓΕΣ/ΔΜΧ/2/α. τηλ: 210 6553892, email: dmxd@army. gr.

Aντγος NIKOΛAOΣ MANOYPHΣ

ΓEΠΣ-YΠAPXHΓOΣ/ΓEΣ

H πολυθρύλητη και επικίνδυνη Γέφυρα του Πόρου. Λόγω της παλαιότητάς της κάνει τόσο μεγάλο θόρυβο που δεν αφήνει τους Ποριώτες να κοιμηθούν, ενώ οι γονείς αγωνιούν για τα παιδιά τους κάθε φορά που περνάνε απόπάνω τα Σχολικά λεωφορεία…