32 θέματα ημερήσιας διάταξης σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γ. Αλυσναδράτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μελέτης προμήθειας παστεριωμένου γάλακτος για καθαρίστριες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2018

ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση μελέτης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης-τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης-τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση επιπλέον αμοιβής δικηγορικού γραφείου Σ.Ν ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ-Γ.Ν ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Πρόταση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και πρόταση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Συμπλήρωση της αριθμ. 378/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Διαγραφές-επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Αποδοχή της συμμετοχής-χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: « Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεφ/νιάς».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την χρηματοδότηση ανακατασκευής 21 παιδικών χαρών σε 7 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας με τίτλο: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφ/νιάς δυναμικότητας 8.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού την ημέρα» (άρθρο 221 παρ.3 και 11β Ν. 4412/16)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 5/2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ηλίας Κουρκουμέλης

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ ΝΙΑΣ» (ΚΕ.ΔΗ. ΚΕ)(αρ.38/18 απόφαση Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ)

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ. ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση της αριθμ. 20/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικό κατάστημα Τ.Κ Βασιλικάδων Δ.Ε Ερίσου) στον Αθλητικό Όμιλο Ερύσσου (Α.Ο Ερύσσου)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΌΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ’ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (Ο.Κ.Α.Π) (αρ. 19/2018 απόφαση Δ.Σ του Ο.Κ.Α.Π)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π κ. Γ. Παπαναστασάτος

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» (αρ. 14/2018 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Γ.Α)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε των έργων

α) «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

β) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης, με τίτλους:

α) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΓΚΟΥΣΑΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»

β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ Δ.Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΔΑΚΑΤΩΝ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης εξ αιτίας πλημμυρικών καταστροφών της Δημοτικής οδού με την επωνυμία Παλιός Δρόμος Φαρακλάτων» και καθορισμός τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης του έργου αυτής καθώς και έγκριση σύνταξης της μελέτης «διευθέτηση απορροής όμβριων υδάτων οδών σύνδεσης στην Λαγγάδα των οικισμών Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων με την περιοχή του Δραπάνου Αργοστολίου» και των συνοδευτικών/ προαπαιτούμενων μελετών αυτής.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για την σύνταξη 2ου ΑΠΕ- συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ)» καθώς και έγκριση 2ου Α.Π.Ε. -συμπληρωματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για την σύνταξη 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΟΔΟΣ Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» καθώς και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση τροποποίησης φακέλου δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 110/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφ/νιάς»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση της αριθμ. 17/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετική με φύτευση νέων δένδρων στον κοινόχρηστο χώρο κοντά στην παραλία της Άσσου λόγω αυθαίρετης καταστροφής των υπαρχόντων.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ κ. Η Κουρκουμέλης

 1. Έγκριση της αριθμ. 19/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με επιλογή τρόπου παραχώρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Α/φών Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η Κουρκουμέλης

 1. Αντικατάσταση μέλους στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση δαπανών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 1. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς σε τουριστικές εκθέσεις και διεθνείς δραστηριότητες για τουριστική προβολή.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την πρόσκληση ΙΟΝ 55 με τίτλο « Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2Η πρόσκληση νέων έργων ».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Ν. Ανουσάκης

 1. Αιτήσεις

 Ο πρόεδρος

 ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

O πρόεδρος του Δ.Σ. Μάκης Αλυσανδράτος
To Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς