Ανακοίνωση για το πως κατασκευάστηκε το έργο της Γέφυρας του Χάρακα εξέδωσε η Εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. του συμπατριώτη μας, εργολάβου Γιάννη Μαρούλη.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)

Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 6.980.000,00 ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΚΟΝΔΥΛΙΑ Της ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το έργο μελετήθηκε και κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή του για να συνδέσει με ασφάλεια μέσω μιας τεχνικής γέφυρας το ρήγμα του Χάρακα, το οποίο είναι σεισμικά ενεργό.

Αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα τεχνικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί στο νησί καθώς και ένα από τα πιο σύγχρονα λόγω των τεχνολογιών που ενσωματώνει οι οποίες εφαρμόζονται κυρίως σε διεθνείς αυτοκινητόδρομους.

Η σύμβαση υπογράφηκε στα τέλη του 2013 και μετά από μεγάλη προσπάθεια τόσο από την πλευρά του αναδόχου όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά άρτια, παρέχοντας την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στις μετακινήσεις από και προς την Βόρεια Κεφαλονιά.

Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση ενός τόσο πολύπλοκου έργου ήταν αρκετά, όμως με συλλογική δουλειά και εξαιρετική συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τους εξειδικευμένους τεχνικούς, ξεπεράστηκαν όλες οι δυσκολίες.

Λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας κατασκευής χρειάστηκε να μελετηθεί ξανά η γέφυρα, έγινε εκ νέου μελέτη εφαρμογής και η συναρμολόγησή της δεν έγινε με κολλήσεις όπως προβλεπόταν αρχικά, καθώς θα ήταν αδύνατη η κατασκευή επί τόπου, λόγω στενότητας του χώρου και υφιστάμενης δυσκολίας χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού κατασκευής (αυτόματες ηλεκτροσυγκολλήσεις, κοπές μετάλλων, αμμοβολές, βαφές, έλεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων κλπ). Τελικώς η συναρμολόγησή της έγινε με κολλήσεις των επιμέρους τμημάτων των δοκών στο εργοστάσιο και στην συνέχεια ολοκληρώθηκε με ήλωση των τμημάτων επιτόπου (κοχλίες).

Με την μελέτη εφαρμογής ασχολήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία μας και την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας το εξειδικευμένο γραφείο γεφυροποιίας «ΔΟΜΗ Α.Ε.», με δαπάνες της αναδόχου εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο έλαβε μέρος από πλευράς Ελλήνων μελετητών στην εκπόνηση της μελέτης της γέφυρας «Ρίο-Αντίρριο». Ως αποτέλεσμα, για το έργο του Χάρακα, επετεύχθη η βέλτιστη λύση η οποία δεν επιβάρυνε με επιπλέον κόστος υλικών και κατασκευής τον Κύριο του έργου.

Παράλληλα έγινε μετατόπιση των βάθρων της γέφυρας λόγω διεύρυνσης του ρήγματος μετά τους σεισμούς του 2014. Επίσης κρίθηκε απαραίτητο για την ασφαλέστερη κατασκευή της γέφυρας να γίνει ολόσωμος φορέας της πλάκας του καταστρώματος αντί της σκυροδέτησης με πρόπλακες. Όλα τα παραπάνω έγιναν με την σύμφωνη γνώμη των αρχικών μελετητών «Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – Ν ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ».

Λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων στην κατασκευή του έργου και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση στο επίμαχο χρονικό διάστημα, δημιουργήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις.

Θα ήταν όμως αδύνατον η ανάδοχος εταιρεία, και λόγω εντοπιότητος, να μην επιδιώξει την υλοποίηση όσο το δυνατόν αρτιότερης και ασφαλέστερης κατασκευής.

Δίνοντας ένα οικονομικό στοιχείο, για να γίνουν αντιληπτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αυτή την δυσχερή οικονομική περίοδο, η εταιρεία μας χρηματοδότησε με ίδια κεφάλαια καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου, με ποσά της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) προκειμένου να επιτευχτεί η ολοκλήρωσή του.

Μερικά τεχνικά στοιχεία για το έργο :

 • Το έργο είναι μελετημένο για να αντέχει σεισμούς με αυξημένο συντελεστή σεισμικής επιτάχυνση 0,45g, καθώς η Κεφαλλονιά είναι από τις πλέον σεισμικές περιοχές της Ελλάδας με μέγιστο σεισμικό συντελεστή 0,36g στον Αντισεισμικό κανονισμό.
 • Η γέφυρα έχει καθαρό άνοιγμα δοκών 82,00 μέτρα
 • Αποτελείται από σύμμικτη διατομή από μεταλλικό φορέα και επι αυτού πλάκα καταστρώματος κυκλοφορίας και πεζοδρόμια από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, καθώς επίσης και τελική στρώση κυκλοφορίας από ασφαλτοτάπητα στο κατάστρωμα.
 • Εδράζεται μέσω τεσσάρων σφαιρικών εφεδράνων σε βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα που είναι θεμελιωμένα το καθένα σε συστοιχία 6 φρεατοπασσάλων διαμέτρου 1,20 μέτρων και βάθους 15,00 μέτρων
 • Η σύνδεση της με την χερσαία περιοχή γίνεται με αρμούς με δυνατότητα μετακίνησης έως και 40 εκατοστών κατά την διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας.
 • Επι του καταστρώματος πλάτους 13,80 μέτρων έχουν προβλεφθεί δύο κλάδοι κυκλοφορίας πλάτους 5,00 μέτρων και πεζοδρόμια πλάτους 1,90 μέτρων, με όλα τα απαραίτητα Στηθαία ασφαλείας οχημάτων και πεζών.
 • Έχουν τοποθετηθεί για την προστασία της οδού από κατάπτωση

βράχων, 340 μέτρα μήκους φράκτες ανάσχεσης ύψους 3,00 μέτρων καθώς και περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα πλέγμα προστασίας σε δυο στρώσεις στα ανάντη πρανή. Το κόστος κατασκευής ανήλθε στο ποσό των 6.600.000 περίπου, συν ΦΠΑ, χωρίς υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω:

 1. Τους ευρωπαϊκούς φορείς,
 2. την πολιτική ηγεσία του κράτους, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής αρχής για την επίπονη και συνεχή απασχόληση για την κατασκευή και ολοκλήρωση ενός σπουδαίου και σημαντικού έργου,
 3. τους μελετητές του έργου, «Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – Ν ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και «ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ»
 4. την εταιρεία «ΔΟΜΗ Α.Ε.» και ιδιαίτερα τον Κύριο Σταμάτη Σταθόπουλο και τους συνεργάτες του,
 5. όλο το Τεχνικό επιτελείο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητος Κεφαλληνίας,
 6. όλο το Τεχνικό και Εργατικό δυναμικό της αναδόχου εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., 
 7. την εταιρεία Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ με την οποία συνεργαστήκαμε για την κατασκευή του έργου.
 8. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους του εργοστασίου Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα, ευρωπαϊκών προδιαγραφών κατασκευής του μεταλλικού φορέα, και ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντίνο Λιαρομάτη.

Τέλος, ως δημότης Κεφαλλονιάς, θα εξακολουθήσω να υποστηρίζω σθεναρά την άποψη ότι οι Κεφαλλονίτες πρέπει να παραμένουν ενωμένοι και αγαπημένοι όχι μόνο όσοι διαμένουν εκτός Κεφαλλονιάς αλλά και εκείνοι που διαμένουν ΕΝΤΟΣ της Κεφαλλονιάς, για την ανάπτυξη και ευημερία του τόπου.

Σας ευχαριστώ,

Ιωάννης Μαρούλης