3,3 εκατ. Ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά

Την ένταξη της πράξης “Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων ΠΙΝ προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης” υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και η ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο της πράξης αποτελεί να αποκτηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός σύμφωνα με τη χαρτογράφηση αναγκών που έγινε από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης της ΠΙΝ .Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ηλ.υπολογιστές, εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, κάμερες κ.λ.π) καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακού εξοπλισμού στην επαγγελματική Εκπαίδευση (147 διαφορετικά είδη).

Οι εργαστηριακές υποδομές που ενισχύονται αφορούν σε 294 σχολεία, τα οποία υπολογίζεται ότι είναι δυναμικότητας 26.505 μαθητών και παιδιών προσχολικής αγωγής, οι οποίοι εντέλει είναι και οι τελικοί ωφελούμενοι της αναβάθμισης του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.