Φουλ από ντόλαρς είναι το Ταμείο του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου!

Πρόσφατα η Επιτροπή Αξιολόγησης του Ιδρύματος γνωμοδότησε θετικά για το άνοιγμα προθεσμιακού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για το ποσόν των 2.920.400,07 δολαρίων.

Η επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς έγινε έπειτα από σχετικές προσκλήσεις που απέστειλε η Διοίκηση του Γηροκομείου προς όλα τα τοπικά Καταστήματα των Τραπεζών και η Πειραιώς προσέφερε το καλύτερο επιτόκιο (1,92%), έναντι των χαμηλότερων επιτοκίων των άλλων Τραπεζών, για προθεσμιακό λογαρισμό διάρκειας ενός έτους.

Απομένει η επικύρωση της γνωμοδότησης της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου, για να μεταφερθούν τα 3 εκατομμύρια δολλάρια περίπου του Ιδρύματος στην Πειραιώς!