35 θέματα στο Τήλε-Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

Ν. Βαλλιανάτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μεθαύριο Δευτέρα και ώρα 5 μ.μ. έως 10 μ.μ. για να συζητήσει 35 θέματα Ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων είναι (19ο) και το θέμα του πολυσυζητημένου βενζινάδικου του Μέτελα.

Τα θέματα είναι:

1) Απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού –παραλίας επί των οποίων βρισκόταν σε ισχύ μισθωτήρια του έτους 2019.

Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία 

2) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 31/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Έγκριση της αριθ 73/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου που αφορά την 6η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020. 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

4) «Έγκριση της αριθ 02/20 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου έτους2019 και γι α την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31Δεκεμβρίου 2019».

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου 

5) Σχετικά με την ένταξη του μνημείου ( Θολωτού Τάφου Τζανάτων ) στο τρέχον ΕΣΠΑ και την εφαρμογή των εγκεκριμένων από το ΚΑΣ και τον Υπουργό Πολιτισμού μελετών.

Εισηγητές: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Μεταξάς τ. Νομάρχης Κεφαλονιάς 

6) Εισήγηση για: Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την προμήθεια των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της υπ’ αριθ. 8584/2019 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΡΨΞ2ΩΕ5-ΣΥ1) της «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», για τα οποία ο προηγηθείς διεθνής διαγωνισμός απέβη άγονος.

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7) «Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαβιούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς του Αργοστολίου, σύμφωνα με την 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς.»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

8) «Έγκριση της αριθ 10/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Εισηγητής: Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

9 ) Έγκριση και αποδοχή της αριθ 29/20 μελέτης σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (01 ) Απορριμματοφόρου Οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου Πρέσας χωρητικότητας 16m3.» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

10) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να λειτουργήσει Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

11) Έγκριση της αριθ 01/20 μελέτης σχετικά με ««Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία:α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως Οκτώβριος 2020 & του ΔΓΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

12) Αποδοχή και έγκριση Μελέτης «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

13) Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου « Ανάπλαση Οδού Κρασσά Δήμου Αργοστολίου .» 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

14) Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου « Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Πόρου »

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

15) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης εξ αιτίας Πλημμυρικών Καταστροφών της Δημοτικής Οδού με την επωνυμία Παλιός Δρόμος Φαρακλάτων 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

16) Συμπλήρωση – προσαρμογή της αριθ 44/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 7502/19-12-19 (ΑΔΑ: ΩΛΩΘ46ΜΓΤΤ-0ΤΒ) Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα, Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή και Έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Πράξης με τίτλο: « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

17) Έγκριση της αριθ 03 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Επαναφορά κάδων απορριμμάτων στην οδό Ριζοσπαστών.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας 

18) Έγκριση της αριθ 04 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Προσδιορισμός αρχή / πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σπετσών στο Αργοστόλι.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

19 ) Έγκριση της αριθ 05 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με «Ανάκληση της αριθμ. 52/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με την έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας στο Αργοστόλι.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

20) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Ολική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων( Συμμείκτων Απορριμμάτων ) του Δήμου Αργοστολίου στον ΧΥΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Κεφαλονιάς και ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης της σύμβασης . 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

21) Έγκριση της αριθ 13 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Έγκριση άδειας τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου αγροτικής οδού εκτός οικισμού Σβορωνάτων Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

22) Έγκριση της αριθ 12 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Πλακόστρωση πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας στην οδό Σουηδίας 83 της πόλης του Αργοστολίου.»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

23) Έγκριση της αριθ 16 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: Ανανέωση χρόνου ισχύος της παραχωρημέ-νης θέσης στάθμευσης Α. με Α. επί της οδού Κοντομίχαλου (&Βύρωνος 27) στο Αργοστόλι.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

24) Έργο αποκατάστασης βλαβών και προσδιορισμός χρήσης του πρώην σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

25) Έγκριση της αριθ 11 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Εξέταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων διασταύρωσης Δημοτικών οδών στα Καλλιγάτα Λειβαθούς»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

26)  Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

27) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

28) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Κοινότητας Διλινάτων 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

29) Έγκριση 1ου Συνοπτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Πελαγίας 

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

30) Εισήγηση για τροποποίηση της αριθ 12/20 (ΑΔΑ:Ψ1446Μ ΓΤΤ-91Τ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

31) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη 

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

32)Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

33) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Εισηγητής: Ιωάννης Κουρούκλης 

34) Λήψη μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό και μικρούς επαγγελματίες του κλάδου

Εισηγητής: Ιωάννης Κουρούκλης

35) Σχετικά με λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στην Περιοχή Σκοτεινή Λάσσης Αργοστολίου.

Εισηγητής: Ιωάννης Κουρούκλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –

ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ