36 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 1. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α’ δόση 2017)-Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α/θμιας Εκπ. κος Γ. Κατσιβέλης

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας 1ου Γυμνασίου Αργοστολίου στον «Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Κεφαλληνίας»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α/θμιας Εκπ. κος Γ Κατσιβέλης

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γυμναστηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Σάμης στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Αιγιαλός Σάμης»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α/θμιας Εκπ. κος Γ Κατσιβέλης

 1. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νίας οικ. έτους 2012 (Ορθή Επανάληψη) (αρ.90/2016 απόφαση Σχολ. Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κεφ/νιάς)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Επιτροπής Πρωτ. Εκπ/σης κος Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση μελέτης – τροποποίηση Προϋπολογισμού και τιμολογίου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 1. Καθορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας Δήμου Κεφ/νιάς για το έτος 2017

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου Σ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ κ’ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΔΕ κ’ διάθεση πίστωσης

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπάνης χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 1. Αυθαίρετη κατάληψη δημοτικού χώρου –Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2017

ΕΙΣ: Πρόεδρος .Γ.Παπαναστασάτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Προεδρικού Διατάγματος 270/1981

ΕΙΣ: Πρόεδρος .Γ.Παπαναστασάτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας ακινήτων καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων (άρθρα 186, 190, 191, 192 και 194 Ν. 3463/2006)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Γ.Παπαναστασάτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41€ σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87

ΕΙΣ: Πρόεδρος Γ.Παπαναστασάτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016)

ΕΙΣ: Πρόεδρος .Γ.Παπαναστασάτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Γ.Παπαναστασάτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Γ.Παπαναστασάτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων διαγωνισμών

ΕΙΣ: Πρόεδρος Γ.Παπαναστασάτος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση Επιτροπής με σκοπό τον χαρακτηρισμό παραλιών Νήσου Κεφαλληνίας ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλασσίων λουτρών

ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση της Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για την περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας

ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

 1. Γνωμοδότηση για διόρθωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο των ορίων οικοπέδου εντός πόλεως Αργοστολίου στο Ο.Τ. 44, με ΚΑΕΚ 250090304016 σε σχέση με τις δημοτικές οδούςΧαροκόπου και Μομφεράτου, με ΚΑΕΚ 25009 ΕΚ 00098 και 25009 ΕΚ 0096»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ.Δ.Λυκούδης

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ.Δ.Λυκούδης

 1. Ορισμός αναπληρωτή Δημοτικού Συμβούλου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ – ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ.Δ.Λυκούδης

 1. Επικαιροποίηση και αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Τ.Κ. ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ.Δ.Λυκούδης

 1. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Κεφ/νιάς με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παραλαβής του έργου « ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ.Δ.Λυκούδης

 1. Έγκριση της αριθμ. 115/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανάκληση παραχώρησης θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ. 118/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτηση του Καμινάρη Παναγιώτη για τοποθέτηση στύλων επί του πεζοδρομίου στην οδό Στάμου Πετρίτση στο Ληξούρι

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ. 119/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του συγκροτήματος 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για μεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ της Κεντρικής πλατείας Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρίθμ. 35/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς για θέση στάθμευσης ΑμεΑ στις οδούς Π. Βεργωτή 24, Ιθάκης 9 και Α. Μεταξά 8 στο Αργοστόλι

ΕΙΣ: Α/Δ κος Σ. Ματιάτος

 1. Εισήγηση στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με αριθμό αδειών υπαιθρίου εμπορίου και βραχυχρόνιων αδειών στο Δήμο Κεφαλλονιάς για το έτος 2017

ΕΙΣ: Α/Δ κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης Τουριστικής Προβολής 2017

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφ/νιάς σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το 2017, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

 1. Αξιοποίηση-Μίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου Φισκάρδου

ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

Ο πρόεδρος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς
O πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γερ. Παπαναστασάτος