Το 16ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ είναι: «Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ», αναδόχου Εταιρείας P&C DEVELOPMENT S.A με κωδικό Ο.Π.Σ. 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔ κ. Δ. Λυκούδη ζητείται «Η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο παράταση εργασιών για το εν’ θέματι έργο έως τις 26-10-2017».

Παραθέτοντας το ιστορικό του έργου από το 2009 που δημοπρατήθηκε, μέχρι σήμερα με 10 σημεία και με ελάχιστους μάλιστα σχολιασμούς, αβίαστα προκύπτει ότι το νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου αποτελεί ένα ακόμη «Γεφύρι της Άρτας».

ΠΡΩΤΟ: Το νέο Γηροκομείο Αργοστολίου κατασκευάζεται σε δύο φάσεις.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Από τα 4,7 εκατ. ευρώ της σύμβασης για την Α’ Φάση τα 3 εκατ. είναι (υποτίθεται) επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας το 2008 μετά από παρέμβαση του τότε βουλευτή (και σημερινού δημάρχου) που σε κάθε ευκαιρία επαίρεται γι’αυτή την ενέργεια του, μόνο που αμελεί να πει ότι …9 χρόνια μετά το Υπουργείο έχει δεν έχει δώσει ούτε 1 εκατ. ευρώ!

ΤΡΙΤΟ: Η Α΄ Φάση δημοπρατήθηκε στις 5/5/2009 και η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 23/10/2009. Συμβατικός χρόνος κατασκευής 30 μήνες, δηλαδή η παράδοση να γίνει 23/4/2012.

5 ½ χρόνια μετά το έργο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!!!

Η τελευταία παράταση που μπορέσαμε να εντοπίσουμε ήταν για τις 15/2/2015 (απόφαση 42/11-11-2014 του ΔΣ του Δημοτικού Γηροκομείου). Έκτοτε αγνοείται η τύχη της Α’ Φάσης…

ΤΕΤΑΡΤΟ: Η Β’ Φάση αρχικά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στις 4/7/2013. Η δημοπράτηση έγινε στις 26/11/2013 και η υπογραφή της σύμβασης στις 9/5/2014.

ΠΕΜΠΤΟ: Παρ’όλο ότι σύμφωνα με τη σύμβαση η Β΄ Φάση θα έπρεπε να παραδοθεί στις 3 Αυγούστου 2015, ο τότε περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου έξι ημέρες πριν αποχωρήσει στις 25/8/2014 ανακαλεί την απόφαση ένταξης του έργου με το αιτιολογικό ότι …«το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έως 31.12.2015»!!! Η Δημοτική Αρχή δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση για «την τιμή – έστω – των όπλων»…

ΕΚΤΟ: Στις 28/1/2016 η Β΄ Φάση εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σήμερα 2 ½ χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης (9/5/2014) και δύο χρόνια μετά την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (3/8/2015) (και αυτό) το έργο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!!!

ΕΒΔΟΜΟ: Η τελευταία παράταση που είχε δοθεί από το ΔΣ ήταν στις 20/12/2016 (απόφαση 420/2016) για 145 ημέρες μέχρι 31/3/2017.

Σήμερα η δημοτική αρχή δια του αντιδημάρχου έργου εισηγείται στο ΔΣ την παράταση εργασιών της Β’ Φάσης κατά 120 ημέρες μέχρι 26/10/2017 και …έχει ο Θεός, παρ’ότι στις 22/12/2016 με ανακοίνωσή του ο κ. Λυκούδης που τιτλοφορούσε «Οι 8 αλήθειες για τα μπάζα …και τα έργα στο Νησί μας» στην «Αλήθεια 8η» «για το Νέο Αργοστόλι» διαβεβαίωνε «Ολοκληρώνεται και εγκαινιάζεται το Μάρτιο το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» μόνο που …«ξέχασε» να πει για ποιο Μάρτιο μίλαγε …του 2017 ή μήπως του …2027.

ΟΓΔΟΟ: Πάντως για τη νέα προθεσμία ολοκλήρωσης της Β΄ Φάσης για 26/10/2017 οι μέρες από την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/3/2017 …δεν βγαίνουν. Ο κ. Λυκούδης εισηγείται σήμερα 120 (συνολικά ημέρες) παράταση έως 26/10/2017. Όμως από τις 31/3/2017 μέχρι τη νέα ημερομηνία παράτασης των εργασιών που εισηγείται ο κ. Λυκούδης 26/10/2017 είναι …209 ημέρες και όχι 120!!!

ΕΝΑΤΟ: Στη σημερινή εισήγηση του κ. Λυκούδη (που υπογράφεται από τον αναπληρωτή προϊστάμενο διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο) στο σημερινό ΔΣ η νέα προθεσμία για τις 26/10/2017 αιτιολογείται με τρεις λόγους. Ο Β και ο Γ είναι αυτολεξεί:

«Β) Προτείνεται διάστημα 40 ημερών για καθυστερήσεις χρονικής διάρκειας που δημιουργήθηκαν λόγω της διευθέτησης προβλημάτων που προέκυψαν από εκτελεσθείσες εργασίες της Α’ φάσης του έργου στον περιβάλλων χώρο λόγω της διάλυσης της σύμβασης.

Γ) Αδυναμία εκτέλεσης υπερσυμβατικών εργασιών του έργου μέχρις ότου αυτές να συμπεριληφθούν στον 2ο ΑΠΕ και να γίνει η έγκριση του».

Αυτό λοιπόν που δημιουργεί ΣΩΡΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ και που θέτουν εν αμφιβόλλω την αξιοπιστία της εισήγησης του κ. Λυκούδη είναι ότι τους ίδιους ακριβώς λόγους λέξη προς λέξη (!) είχε επικαλεστεί και τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ζητούσε την παράταση των εργασιών μέχρι 31/3/2017 (απόφαση 420/2016 με ΑΔΑ: Ω0Ρ4ΩΕ5)!!!

Η μόνη διαφορά είναι ότι για τον λόγο Β τότε εισηγήθηκε 35 ημέρες παράταση ενώ σήμερα ζητάει…40 ημέρες!!!

ΔΕΚΑΤΟ: Και καλά όλα τα παραπάνω (για λόγους οικονομίας και τρόπος του λέγειν «τα καλά»…) αλλά υπάρχει και μία γκρίζα σελίδα στην υπόθεση της ολοκλήρωσης του έργου ακόμη και σε δύο μήνες στις 26/10/2017 να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο φάσεις του νέου Γηροκομείου.

Ο λόγος για τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου.

Με την 39/3-6- 2015 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Γηροκομείου αποφασίζεται «Να αφαιρεθεί από την εργολαβία του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Α΄» το σύνολο του εξοπλισμού και μηχανημάτων που προβλέπεται από τη μελέτη».

Με την 183/14-6-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται η «Έγκριση υποβολής τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», ΕΣΠΑ 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός της τροποποίησης είναι αύξηση 1.037.664,79 ευρώ που αφορά το κόστος του εξοπλισμού (952.599 ευρώ), της σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. (82.014,34 ευρώ) και της σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (3.051,45 ευρώ).

Ένα χρόνο και 2 ½ μήνες από την απόφαση του ΔΣ για αύξηση του προϋπολογισμού του έργου Δημοτικού Γηροκομείου για να περιλάβει τον εξοπλισμό και τις συνδέσεις με ΔΕΗ κ.λ.π. σύμφωνα με τον κατάλογο των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας που δημοσιεύτηκε στις 21/6/2017 (λινκ entagmena erga o.p. Ionia Nisia 2014-2020 ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ!!!

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με την 46/25-5-2016 απόφαση του ΔΣ του Γηροκομείου εγκρίθηκε η μελέτη για την προμήθεια του εξοπλισμού και οι όροι δημοπράτησης της με ανοικτό διαγωνισμό.

Με απλά λόγια για να μετεγκατασταθεί το Γηροκομείο από τον Άγιο Ανδρέα που τώρα στεγάζεται δεν αρκεί να ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Οκτωβρίου η Β’ Φάση που σήμερα καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αλλά πρέπει:

ΠΡΩΤΟΝ: Να ολοκληρωθεί και η Α’ Φάση που βολοδέρνει από το …2009 και

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ο εξοπλισμός του νέου Γηροκομείου συν το κόστος σύνδεσης με ΔΕΗ κ.λ.π., να γίνει ο διαγωνισμός, να βγει ανάδοχος και να γίνει η προμήθεια και τέλος η εγκατάσταση…

Κύριε δήμαρχε, μήπως μπορείτε σήμερα (αν παρευρεθείτε και δεν έχετε όλως τυχαίως πάλι υποχρεώσεις στην Κέρκυρα ή την Αθήνα….) να δείξετε ότι ΕΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΕΥΕΤΕ και να πείτε την ΑΛΗΘΕΙΑ για το Γηροκομείο, γιατί έτσι που πάει θα τελειώσει του …Αγίου Ποτέ ;

Και κάτι τελευταίο με αφορμή τα σημερινά περί Γηροκομείου.

Από τις αρχές Ιουλίου έχουν παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου ο Αντιπρόεδρος κ. Τάσος Ζησιμάτος και το μέλος αντιδήμαρχος κ. Σοφία Γαρμπή (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 15/7/2017) δίχως μάλιστα να γνωστοποιηθούν οι λόγοι της παραίτησής τους αφήνοντας έτσι η Δημοτική Αρχή τις φήμες να οργιάζουν. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι άμεσα θα αντικατασταθούν …1 ½ μήνα μετά καμία αντικατάσταση δεν έχει γίνει!!!