Και σήμερα συνεχίζουμε τις αποκαλύψεις για το XILOKASTRO GATE και …«όποιον πάρει η μπάλλα»!

ΟΓΔΟΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Χθες αποκαλύψαμε ότι ακόμη και στην περίοδο που η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται ότι γνωρίζει την ύπαρξη της «Σικυών Μπητς ΑΕ», δηλαδή από την αποστολή του σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης στις 15/5/2015, η εταιρεία έκανε όχι μία, όχι δύο αλλά …τρεις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της, με την τελευταία να γίνεται …ΠΡΟΧΘΕΣ Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017!!!

Και επειδή το XILOKASTRO GATE όπως ξεδιπλώνεται από τις αποκαλύψεις του «Η» έχει προκαλέσει πάταγο στους Κεφαλονίτες όπου γης, φίλος που γνωρίζει τα των Ανωνύμων Εταιρειών μας πληροφόρησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μιας Ανώνυμης Εταιρείας (όπως της «Σικυών Μπητς ΑΕ») δεν υποχρεούται (τυπικά τουλάχιστον) να ειδοποιήσει τους μετόχους για να συμμετάσχουν σε μια Γενική Συνέλευση.

Οφείλει όμως να δημοσιεύσει πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) όπου διατηρείται σελίδα της κάθε εταιρείας και από το οποίο, υποχρεούται με δική τους ευθύνη, να ενημερώνονται οι μέτοχοι.

Έτσι λοιπόν έγινε και με τις τρεις Γενικές Συνελεύσεις που διεξήχθησαν  στην περίοδο που απ’ ότι η ίδια η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται γνώριζε για την «Σικυών Μπητς ΑΕ». (βάση του εγγράφου 18396/334/ 15-5-2015της Αποκεντρωμένης).

29/9/2015 η πρώτη Γενική Συνέλευση, 29/9/2016 η άλλη και 10/9/2017 -την περασμένη Κυριακή δηλαδή-  η τρίτη!

Και όπως σημειώνεται σε κάθε πρόσκληση:

«Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρεία μέσα στην πιο πάνω προθεσμία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης».

Έτσι λοιπόν, παρ’ ότι η Δημοτική Αρχή γνωρίζει από τον Μάϊο του 2015, σύμφωνα έστω με δική της παραδοχή…, για την ύπαρξη της «Σικυών Μπητς ΑΕ», το ερώτημα είναι αμείλικτο:

Γιατί δεν συμμετέχει ο Δήμος Κεφαλονιάς στις Γενικές Συνελεύσεις:

Τις 29/9/2015 όταν η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 08/09/2015 22:34:26

Τις 29/9/2016 όταν η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 01/09/2016 20:21:51

Τις 10/9/2017 όταν η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 18/08/2017 09:40:07

ΕΝΑΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Στην ιστοσελίδα της «Σικυών Μπητς ΑΕ» (http://sikyon-coast.com/) υπάρχει ένας σύνδεσμος με τον τίτλο,«οικονομικές καταστάσεις».

Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής εκπληκτικό ντοκουμέντο:

Η Δημοτική Αρχή και τα έμπειρα περί Ανωνύμων Εταιρειών στελέχη της Δημοτικής Αρχής, γνωρίζουν αυτό τον πίνακα των μετόχων που δήλωσαν συμμετοχή για την Γενική Συνέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου 2016;

Ο Δήμος Κεφαλονιάς με τις 14.574 μετοχές γιατί δεν δήλωσε συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση;

Η σύζυγος του Γερασίμου Τυπάλδου Ελένη και τα παιδιά του Λεωνίδας και Ιωάννης πως βρέθηκαν με 30.911 μετοχές;

Αν αφαιρεθούν από τις 55.500 μετοχές που σήμερα υφίστανται οι 30.911 της οικογένειας Γερασίμου Τυπάλδου και οι 14.574 του Δήμου Κεφαλονιάς μένουν 10.015 μετοχές. Έχει ενδιαφερθεί ο Δήμος να μάθει σε ποιους ανήκουν;

Η διαθήκη του Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου δημοσιεύτηκε με το  468 / Δ474-εξ.13 / 3.9.1993 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Μάρτυρας απόδειξης για τον γραφικό χαρακτήρα του διαθέτη και την υπογραφή στην διαθήκη κατέθεσε ο Γεράσιμος Τυπάλδος, ο οποίος ως στοιχείο σχέσης του με τον διαθέτη κατέθεσε ότι «ο διαθέτης υπήρξε μακρινός θείος μου». Βέβαια τα παιδιά του Γεράσιμου, τον Σπυρογεράσιμο Τυπάλδο άλλοτε τον αναφέρουν ως «παππού», άλλοτε σαν «θείο». Ο Λεωνίδας σε συνεντεύξεις του τον έχει αναφέρει ως «παππού» του, ενώ ο Ιωάννης σε «κύρια περέμβασή» του στη δίκη του περασμένου Μαρτίου αναφέρει ότι ο «αείμνηστος Σπυρογεράσιμος Τυπάλδος ήταν θείος του».

Η Δημοτική Αρχή που έχει δια του Δημάρχου εκφράσει ισχυρές αμφιβολίες για την συγγενική σχέση των φερομένων σήμερα ως ιδιοκτητών της «Σικυών Μπητς ΑΕ» παιδιών του Γερασίμου Τυπάλδου (έγγραφο 32499/17-2-2016 Δημάρχου προς Αποκεντρωμένη) τι έχει πράξει για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της και να αποκατασταθεί η αλήθεια των γεγονότων γύρω από την διαθήκη Τυπάλδου;

Μήπως τελικά με βάση όλα τα παραπάνω η Δημοτική Αρχή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ και παραμένει, άγνωστο για ποιο λόγο, …παθητικός θεατής των εξελίξεων;

Ο Γεράσιμος Τυπάλδος στις 3/9/1993 αναφέρει: «Ο Σπυρογεράσιμος Τυπάλδος υπήρξε μακρυνός θείος μου»