Ξαφνικός έλεγχος έγινε πρόσφατα στα αυτοκίνητα του Δήμου Κεφαλονιάς από το Τμήμα Ελέγχου Κρατικών Οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ο έλεγχος έγινε με σκοπό να διαπιστωθεί αν τα αυτοκίνητα βρίσκονται στις σωστές θέσεις, αν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία κίνησης σωστά, αν τηρούνται οι διαδικασίες για την δρομολόγησή τους και αν χρησιμοποιούνται από τα νόμιμα πρόσωπα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο έλγχος ήταν τυπικός και το πόρισμά του αναμένεται να εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.