38 θέματα ημερήσιας διάταξης στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου!

To Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη (30/3) και ώρα 6 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, υπό την προεδρία του νέου προέδρου του κ. Γεράσιμου Αλυσανδράτου (τ. αντιδημάρχου Πυλάρου).

Τα 38 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση μελέτης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ. της Π.Ι.Ν. της πράξης:

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ»

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.Ε. (αριθμ. 25/2017 απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης – αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δ.Σ. Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε Ο.Τ.Α.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δ. Κοκκόσης

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 32/2017 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με την τροποποίηση της αριθμ. 2/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση 1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης διέλευσης οχημάτων προς γκαράζ 1ου -2ου Λυκείου Αργοστολίου από το πεζοδρόμιο της λεωφόρου Κεφαλλήνων

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ. 110/2016 και 111/2016 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για χρονική ανανέωση θέσεων στάθμευσης Α. με Α..

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Καθορισμός και οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση εγκατάστασης νέας παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Λακήθρας Δ.Ε. Λειβαθούς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση μελέτης και προσδιορισμός εκτέλεσης διαγωνισμού αυτής με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Τ. Κ. Λακήθρας Δ.Ε. Λειβαθούς

ΕΙΣ: Δ.Σ κ. Η. Κουρκουμέλης

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 65/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δ.Σ. Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς – Ιθάκης (αριθμ. 5/2017 απόφαση Δ.Σ. Μ.Φ.Ι.Κ.-Ι.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ. Α. κ. Γ. Αποστολάτος

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης (αριθμ. 17/2017 απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς

α) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014 – 2020 Δήμων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης

β) σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010 ως τροποποιήθηκε και ισχύει με την μορφή Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία « ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Διαγραφές – Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορων δημοτών

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση επιπλέον αμοιβής δικηγορικού γραφείου «Εταιρεία Κατσίκης – Καλαματιανού και συνεργάτες» για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Ε.Φ.Κ.Α.

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Ηλεκτρονική παρακολούθηση και πληρωμή μέσω Internet Banking των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Κεφαλλονιάς στην ALFA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Επιχορήγηση Αθλητικού Πολιτιστικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου Αθλημάτων Σβορωνάτων

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση φακέλου έργου για την μελέτη με τίτλο: «Δράσεις Προστασίας και Ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης Δ.Ε. Σάμης Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση της αριθμ. 1/2017 μελέτης του Α/Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμ. κ. Σ. Κορκός

 1. Αλλαγή τίτλου της πράξης από «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10.000 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» σε:«ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 m3 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση παράτασης έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφ/νιά, αναδόχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» με κωδικό MIIS 465676

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. & παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΗ: Κουρνή / Φλαμπέλου – Φακίστρα)»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων με τίτλο

α) «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

β) «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 για την κατάρτιση των μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2016

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

 1. Εφαρμογή Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017 στο Δήμο Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

 1. Έγριση του αριθμ. 13/2016 Πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Παράταση ισχύος σύμβασης από 28/12/2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 49736 μεταξύ του Δήμου Κεφαλλονιάς και της πιστοποιημένης εταιρείας για Ο.Τ.Κ.Ζ. «Ανακύκλωση Αχαΐας Μετσοβίτης Ι.Κ.Ε.»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ. 4/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάμενης του έτους 1923.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Ορισμός Προέδρου Δ.Σ. του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλονιάς – Ιθάκης

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 13/2017 προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2017

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

 1. Διάθεση πιστώσεων που αφορούν την τουριστική προβολή του Δήμου

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

 1. Δυνατότητα τοποθέτησης σύγχρονων κεραμιδιών (P.V.C. – μεταλλικά κλπ) στις στέγες των κτηρίων στην Κεφαλλονιά.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ