Εχουμε και λέμε για την πολύκροτη, πλέον, υπόθεση XILOKASTRO GATE:

◼︎ Μέσα σε δύο ημέρες (18 και 19 Σεπτεμβρίου) γίνονται στο Δήμο όσα δεν έχουν γίνει στα 8 χρόνια της δημοτικής θητείας Παρίση και στα 2 ½ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της για την γνώση της υπόθεσης Σικυών Μπητς(!!!)

1ον) Δημοσιεύεται (που δεν γνωρίζουμε) Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Κεφαλονιάς για την παροχή υπηρεσίας νομικών συμβουλών για την υπόθεση κληροδοσίας Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου (αριθμ. 28812/18-09-2017).

2ον) Την ίδια ημέρα υποβάλει (την μοναδική…) προσφορά ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Μ. Πετούμενος (αριθμ.28872/18-09-2017).

3ον) Ο Διονύσιος Λυκούδης εγκρίνει (στο πόδι του «εξαφανισμένου» για άλλη μία φορά Δημάρχου …και με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Δημάρχου και όχι όπως υπέγραφε ως Αναπληρωτής …Δήμαρχος) την με αριθ. πρωτ. 27559/07-09-2017 μελέτη που συντάχθηκε από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς με θέμα «Υπηρεσία Παροχής Νομικών Συμβουλών για την υπόθεση Κληροδοσίας Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου» (απόφαση 492/18-9-2017 με ΑΔΑ: ΩΧΘ7ΩΕ5-Ο8Ω).

4ον) Με την ίδια απόφαση ο Κύριος Ανταυτού πασών των αρμοδιοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς, αναθέτει την υπόθεση της Σικυών Μπητς στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μ. Πετούμενο έναντι του ποσού 4.960 ευρώ με χρόνο ολοκλήρωσης της υπόθεσης ένα έτος.

5ον) Την ίδια ημέρα 18/9 ο Κύριος Ανταυτού υπογράφει την σχετική σύμβαση με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Μ. Πετούμενο ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό των συνεργαζόμενων Δικηγορικών Γραφείων Αθηνών «Κ. Μ. Πετούμενος και Δ. Κ. Μηχιώτης» (αριθ. πρωτ. 28883/2017 με ΑΔΑ: 68Η0ΩΕ5- 3ΗΙ).

6ον) Την επομένη ημέρα 19/9 εμφανίζεται …ο εξαφανισμένος Δήμαρχος και με την απόφαση του 500/2017 (ΑΔΑ: 6Α0ΓΩΕ5- ΝΛ0) διατάζει («παρέχει την εντολή» επί το τυπικόν) «την επί παγία αντιμισθία πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να προβεί σε κατάθεση δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Εφετείου Πατρών από το δικόγραφο της από 23-09-2016».

Με λίγα λόγια ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ δίχως την απόφαση ή έστω την γνώμη κάποιου Συλλογικού Οργάνου (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής) αποφασίζει και διατάζει ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ο Δήμος από το δικόγραφο που ένα χρόνο πριν είχε καταθέσει!!! Και αυτό παρά τα όσα διαφορετικά είχε γνωρίσει η Αποκεντρωμένη στο Δήμο, μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου με το 90658/23-5-2017 έγγραφό της για τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Απλά ο δήμαρχος στην παραπάνω από 19/9/2017 Απόφασή του αναφέρει ότι « παρούσα Απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή», παραβλέποντας ότι για να είναι νόμιμη η Απόφασή του πρέπει σύμφωνα με τα όσα του γνώρισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση η έγκριση να δοθεί από το …Δημοτικό Συμβούλιο και όχι την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πρέπει μόνο να εισηγηθεί το θέμα.

7ον) Με την ίδια Απόφαση 500/19-9-2017 ο Δήμαρχος παρέχει «την εντολή-πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους 1) Κωνσταντίνο Πετούμενο 2) Δημήτριο Μηχιώτη και 3) Αναστασία Ρήγα, όπως είτε από κοινού είτε χωριστά, παραστούν κατά την δικάσιμο της 21.09.2017 ενώπιον του Εφετείου Πατρών και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Κεφαλονιάς κατά την εκδίκαση της από 15.03.2017 και με αριθμό κατάθεσης 18/2017 κύριας παρέμβασης του Ιωάννη Τυπάλδου (σε περίπτωση που αυτή συζητηθεί) κατά του Δήμου Κεφαλλονιάς».

Σύμφωνα δε με το ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο «Η» στο φύλλο του Σαββάτου 23/9 δεν χρειάστηκε να παραστούν οι παραπάνω δικηγόροι, αφού μετά την παραίτηση του Δήμου από το δικόγραφο ο Ιωάννης Τυπάλδος απέσυρε την δικιά του προσφυγή (Κύρια Παρέμβαση).

Εν ολίγοις, όλα αυτά τα άκρως σημαντικά που συνέβησαν στο τετραήμερο 18- 21 Σεπτεμβρίου, σημαίνουν επί το λαϊκό …

«Φτου κι απ’ την αρχή»!!!

Οκτώ (σχεδόν) χρόνια Δημοτικής θητείας Παρίση εκ των οποίων τα τρία (και κάτι) …συγκυβέρνησης με Λυκούδη, η Δημοτική Αρχή Παρίση …δεν είδε, δεν άκουσε και δεν έπραξε τίποτα για την υπόθεση που συγκλονίζει την Κεφαλονιά το τελευταίο διάστημα (και για να ευλογήσουμε τα γένια μας …χάρη στα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα και αποκαλύψεις του «ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ»), την υπόθεση της Σικυών Μπητς Α.Ε.

Ακόμη και να δεχτούμε τον στερούμενο κάποιας σοβαρότητας ισχυρισμό της Δημοτικής Αρχής πως έλαβε γνώση για την υπόθεση με την αποστολή του από 15/5/2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης (το οποίο θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μετά …από τρεις μήνες, στις 19/8/2015) 2 ½ χρόνια αδράνειας είναι στα μεγάλα μείον της θητείας Παρίση-Λυκούδη ή αν προτιμάται …Λυκούδη- Παρίση!

Πολύ περισσότερο όταν όλες οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής χαρακτηρίζονται από απόλυτη μυστικοπάθεια και μόνο μετά από την δημοσιοποίηση του θέματος σύρθηκε σε μια παρωδία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν ένα (περίπου) μήνα στις 31/8 μετά μάλιστα από αίτημα της αντιπολίτευσης και σε δύο δελτία Τύπου (εκ των οποίων το ένα υπογραμμένο προσωπικά από …τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση και αυτά κατά βάση …για να απειληθεί με μηνύσεις ο «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» που δημοσιοποιεί τα δημόσια έγγραφα για την υπόθεση και την αλληλογραφία του ίδιου του Δημάρχου με …τους αντίδικους!

Αξίζει, τέλος να επισημανθεί ότι ακόμα και τώρα η Δημοτική Αρχή με την αρνητική για το Δήμο εξέλιξη, για να πούμε την μαύρη αλήθεια, …δεν μπαίνει στον κόπο να βγάλει κάποια ανακοίνωση την ίδια ώρα βέβαια που η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου προβαίνει …σε δηλώσεις σε μέσα Ενημέρωσης.

◼ Και κάτι τελευταίο.

Εδώ και λίγες ημέρες (20/9/2017) ο «Η» δημοσίευσε επιστολή του επιχειρηματία κ. Πέτρου Σιμάτου με την οποία παίρνοντας σαν βάση ότι «οι Ανώνυμες Εταιρείες κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον Ισολογισμό τους», ρωτούσε «Έχετε κοιτάξει μήπως με τα κέρδη των παρελθόντων ετών έχουν κάνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με σκοπό την μείωση του ποσοστού του Δήμου Κεφαλονιάς και αν όντως υπήρχαν κέρδη, τι απέγιναν;»

Μία εβδομάδα μετά απάντηση δεν έχει δοθεί από την λαλίστατη κατά τα άλλα Δημοτική Αρχή.

Για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή (ο Δήμαρχος, ο Ανταυτού, η νομική σύμβουλος, το γραφείο επικοινωνίας, όποιος τέλος πάντων επιθυμεί…) δεν απαντά για κάτι που έτσι κι αλλιώς είναι δημοσιοποιημένο, ασφαλώς και δεν έχει να κάνει με …«αποκάλυψη νομικών πτυχών» η οποία «δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλον, παρά μόνο τους αντιδίκους του Δήμου μας», όπως στην από 8/9/2017 δήλωση του Δημάρχου αναφέρεται.

◼ Προς το παρόν πάντως θα θυμίσουμε ότι από τις 13/9/2017 ο «Η» έχει αποκαλύψει ότι:

«Στην θητεία Παρίση έχουν γίνει όχι μία, όχι δύο, αλλά …τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (από τις 12 συνολικά).

Η 10η κατά σειρά αύξηση έγινε στη Γενική Συνέλευση τις 30/6/2011 με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 504.150 € και έκδοση 7.500 νέων μετοχών (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7807-01.08.2011)

Η 11η αύξηση έγινε στη Γενική Συνέλευση τις 30/6/2013 κατά 201.660 € και έκδοση 3.000 νέων μετοχών (6350/15-10-2015 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας).

Η 12η αύξηση έγινε στη Γενική Συνέλευση στις 30/6/2014 κατά 231.990 € (815/10-2-2016 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας).

Μιλάμε δηλαδή, ότι  στην περίοδο της Δημαρχίας Παρίση έχει αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23,67% (937.800 € στα 3.962.700 € που είναι το σημερινό) και κατά 19% οι μετοχές (10.500 νέες μετοχές σε σύνολο 55.500 σήμερα)!!!»

Μάλιστα, οι δύο πρώτες έγιναν …«με καταβολή μετρητών χρημάτων» και η Τρίτη …«δια κεφαλαιοποιήσεως του ποσού εκ της προκυψάσης υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας…

 

Aλ. Παρίσης
Ο αείμνηστος Σπύρος Τυπάλδος μαζί με τη σύζυγό του Σουζάνα.