◼︎ Γιατί ΔΕΝ υπάρχει η «Σικυών Μπητς Α.Ε.» στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου;
◼︎ Γιατί ΔΕΝ υπάρχουν οι μετοχές της «Σικυών Μπητς Α.Ε.» στον απολογισμό 2016;

Οι ισχυρισμοί της Δημοτικής Αρχής περί μη παράδοσης φακέλου της «κληρονομιάς Τυπάλδου» από τον πρώην Δήμο Παλικής είναι προδήλως παραπλανητικοί, αφού διαδικασία παράδοσης από μια απερχόμενη δημοτική αρχή και αντίστοιχα παραλαβής από αυτήν που την διαδέχεται …ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στην υφιστάμενη νομοθεσία!

Γιαυτό και το 2011 με το ξεκίνημα της Δημαρχίας Παρίση η συσταθείσα από τον δήμαρχο Παρίση επιτροπή με τις υπ’αριθ. 4/2011, 9/2011 και 11/2011 αποφάσεις του και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/ 27.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. ήταν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για την «αποτύπωση της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)».

Συνεπώς σε καμία περίπτωση η απογραφή του 2011 δεν αφορούσε παράδοση και παραλαβή της δημοτικής περιουσίας, όπως σήμερα μετά από 7 χρόνια ισχυρίζεται αναληθώς η Δημοτική Αρχή!

Και για του λόγου το αληθές σύμφωνα με το νόμο, στη σύνθεσή της Επιτροπής απογραφής του Δήμου Κεφαλονιάς το 2011 δεν περιλαμβανόταν κανένας αιρετός από τους πρώην Δήμους, αλλά περιλαμβανόταν τρεις εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι (δύο από την πλειοψηφία και ένας από την μειοψηφία) και υπάλληλοι!

Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο τότε αντιδήμαρχος και εν τω μεταξύ εκλιπών Γεράσιμος Βαγιωνίτης.

Άρα, αν τυπικά η Δημοτική Αρχή Παρίση δεν περιέλαβε στην απογραφή του 2011 την «Κληρονομιά Τυπάλδου» είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, πολύ περισσότερο που ουσιαστικά Αλέξανδρος Παρίσης, Διονύσιος Λυκούδης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι Παλικής …ΓΝΩΡΙΖΑΝ και ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΑΝ λόγω εντοπιότητας για την «Κληρονομιά Τυπάλδου» και την επιχείρηση στο Ξυλόκαστρο.

Αν κάποιος εξ αυτών δεν το γνώριζε ας βγει έστω και τώρα να το πει ευθαρσώς!

Και κάτι τελευταίο:

Η Υπουργική απόφαση 74445/ 29.12.2010 για την απογραφή αναγνωρίζει το ενδεχόμενο λαθών στην απογραφή έναρξης και καθορίζει τον τρόπο μεταγενέστερης διόρθωσης.

Πράγμα το οποίον η Δημοτική Αρχή το εφάρμοσε μετά την αρχική απόφαση στις 11/4/2011 με την 162/2011 απόφαση του ΔΣ, το 2013 με την τροποποιητική απόφαση της απογραφής της Οικονομικής Επιτροπής 145/3-6-2013, ακόμη και πέντε χρόνια μετά το 2016 με την απόφαση επίσης της Οικονομικής Επιτροπής 225/5-8-2016 για την απογραφή τριών ξεχασμένων δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων.

Και για να πάμε στα της εταιρείας «Σικυών Μπητς Α.Ε.» και …τις υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής.

Ας δεχτούμε καταρχήν, όπως κατ’επανάληψη έχουμε πει …για την οικονομία και μόνο της συζήτησης βεβαίως, ως αληθή τον ισχυρισμό της Δημοτικής Αρχής ότι έμαθε για την εταιρεία «Σικυών Μπητς Α.Ε.» με το 18396/334/15-5-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης, ακόμη και ότι το έγγραφο πρωτοφανώς περιήλθε στο Δήμο μετά …από τρίμηνο στις 19/8/2015.

Δύο τα ζητήματα και αντίστοιχα δύο …ΓΙΑΤΙ.

Πρώτο: ΓΙΑΤΙ δύο (και) …χρόνια η Δημοτική Αρχή δεν έχει απογράψει και δεν έχει περιλάβει στα περιουσιακά στοιχεία του δήμου την «Σικυών Μπητς Α.Ε.»(!);

Έστω και με ελλιπή, ακόμη και αμφιλεγόμενα στοιχεία και όταν με το καλό τελειώσουν τα δικαστήρια και τα διαδικαστικά να κάνει, αν βεβαίως. χρειαστεί την διόρθωση…

ΓΙΑΤΙ;

Αμέλεια; Σκοπιμότητα; Το πλέον βέβαιο είναι ότι αποτελεί… ακόμη μία επιβεβαίωση της προχειρότητας με την οποία χειρίζεται το θέμα η Δημοτική Αρχή!

Οι ελλείψεις και οι παραλείψεις (για τις οποίες άλλωστε έχει καταφύγει στην Δικαιοσύνη ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Τζωρτζάτος) της Δημοτικής Αρχής είναι πλέον πάμπολλες και σίγουρα ζημιώνουν τα συμφέροντα του δήμου.

Κάθε μέρα που περνάει εντοπίζεται και μια νέα παράλειψη της Δημοτικής Αρχής που στοιχειοθετεί παράβαση καθήκοντος.

Δεύτερο: Σήμερα ημέρα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση (17η) με θέμα «Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 Δήμου Κεφαλλονιάς» με βάση την 199/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑΠΥΩΕ5-3ΟΚ).

Θα έπρεπε λοιπόν στον Απολογισμό και τον Ισολογισμό χρήσης του 2016 να περιλαμβάνονται οι κατεχόμενες από τον Δήμο μετοχές της «Σικυών Μπητς Α.Ε.» όπως και η σημερινή τους αξία, αφού ΗΔΗ η Δημοτική Αρχή γνωρίζει την ύπαρξη της εταιρείας από το έτος που απογράφεται 2016!

Έστω και με ελλιπή στοιχεία και, όπως και με την απογραφή, όταν με το καλό τελειώσουν τα δικαστήρια και όλα τα άλλα διαδικαστικά, αν χρειάζεται …να κάνει την διόρθωση.

Παρ’όλα αυτά στη σημερινή απολογιστική για το 2016 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην παράγραφο 3.4 της σχετικής προς το Δ.Σ. Έκθεσης με τίτλο «Χρεόγραφα» ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ «ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.»!

Και το δεύτερο «ΓΙΑΤΙ» αμείλικτο:

ΓΙΑΤΙ η Δημοτική Αρχή μαζί με τις μετοχές της Πειραιώς, της Άττικα, της ΕΤΙΝ ΑΕ και της ΕΔΕΧΥ Α.Ε. που έχει στην κατοχή του ο Δήμος Κεφαλονιάς και ορθώς τις καταγράφει στον απολογισμό 2016 δεν περιλαμβάνει και τις 14.574 μετοχές της «ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» αξίας 1.040.583,60 ευρώ(!);

ΓΙΑΤΙ;

Ο αείμνηστος Σπύρος Τυπάλδος μαζί με τη σύζυγό του Σουζάνα.