Δεν θέλουμε «να βλογήσουμε τα γένια μας», αλλά αν δεν υπήρχαν οι αποκαλύψεις του «Η» ένα μήνα τώρα, πολύ φοβόμαστε ότι η υπόθεση «Σκάνδαλο Σικυών» θα είχε κουκουλωθεί από την Δημοτική Αρχή, αν κρίνουμε από την μυστικοπάθεια που προσπαθεί να επιβάλει κόντρα ακόμη και στο Σύνταγμα και τους νόμους του Ελληνικού κράτους.

Και μόνο αυτή η μυστικοπάθεια αρκεί για να δείξει πως κάτι …φοβάται η Δημοτική Αρχή, ή για να το πούμε στο λαϊκότερο, δείχνει με την στάση της πως …«έχει λερωμένη τη φωλιά της». Και για να συνεχίσουμε με τις λαϊκές ρήσεις …«καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» και η Δημοτική Αρχή με την μυστικοπάθειά της δείχνει πως, όχι μόνο τις …αστραπές φοβάται, αλλά και κάθε συζήτηση για την «Σικυών Μπητς Α.Ε.»!!!

Από την άλλη μεριά η αντιπολίτευση ακολουθεί μια ανεξήγητα χαλαρή (για την κρισιμότητα του θέματος) ταχτική, αν εξαιρέσουμε την μηνυτήρια αναφορά του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Γιώργου Τζωρτζάτου, την πρόσφατη ανακοίνωση του Βασίλη Ρουχωτά και τις γνωστές ανά το Πανελλήνιο κοκορομαχίες σε δύο συνεδριάσεις (31/8 και 28/9) του Δημοτικού Συμβουλίου και την Οικονομική Επιτροπή …ά, και κάποιες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Από τις πέντε παρατάξεις της αντιπολίτευσης μία μόνο ανακοίνωση έχει εκδοθεί από την «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» του Θεόφιλου Μιχαλάτου και αυτή ένα μήνα αφού «έσκασε» η υπόθεση μόλις προχθές.

Η ταχτική της Δημοτικής Αρχής δείχνει εκτός των άλλων και …συμπτώματα άρνησης της πραγματικότητας!

Και αυτό, γιατί περιλαμβάνει και κάτι άλλο εκτός της μυστικοπάθειας και της απόδοσης όλων των ευθυνών, κατά την προσφιλή της ταχτική …στους προηγούμενους, παραβλέποντας βεβαίως ότι έχει γίνει με τα 7 χρόνια δημαρχιακής θητείας ….πιο παλιά και από τους παλιούς. Περιλαμβάνει λοιπόν η ταχτική της Δημοτικής Αρχής και τον ισχυρισμό πως «η σημερινή Αρχή δεν έχει ζημιώσει ούτε στο ελάχιστο το Δήμο»!

Επ’αυτού και επειδή η Δημοτική Αρχή δεν έχει αποδείξει στο ελάχιστο τον ισχυρισμό της, είπαμε να το πράξουμε εμείς, αποδεικνύοντας πως …εντελώς το αντίθετο ισχύει και επί Παρίση έχει επέλθει ζημιά του Δήμου δημοσιεύοντας τα πραγματικά αριθμητικά δεδομένων της πορείας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ήδη από τις 8/9 ο «Η» έχει αποκαλύψει ότι επί των ημερών Παρίση από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν γίνει όχι μία, όχι δύο, αλλά …τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου!!!

Συγκεκριμένα:

  • Στις 30/6/2011 γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Παρίσης !

Με καταβολή 504.150 €Ε. μετρητών εκδίδονται 7.500 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,22 Ε.€ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.529.050 Ε., διαιρούμενο σε 52.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,22 Ε. εκάστης.

  • Ακολουθεί η δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 30/6/2013. Δήμαρχος και πάλι ο Αλέξανδρος Παρίσης!

Με καταβολή 201.660 Ε.€ μετρητών εκδίδονται 3.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,22 Ε. η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.730.710 Ε., διαιρούμενο σε 55.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,22 Ε.€ εκάστης.

  • Και στις 30/6/2014 γίνεται η τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δήμαρχος ο πριν από λίγες ημέρες επανεκλεγείς Αλέξανδρος Παρίσης!

Αυτή τη φορά η αύξηση γίνεται «δια κεφαλαιοποιήσεως του ποσού εκ της προκυψάσης υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας» που αντιστοιχεί σε 231.990 Ε.€, οπότε και αυξάνεται η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής κατά 4,18 Ε.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.962.700 Ε., διαιρούμενο σε 55.500 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 71,40 €Ε. η κάθε μία.

Με λίγα λόγια ο Παρίσης παρέλαβε την 1/1/2011:

Για τον Δήμο 14.574 μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία 67,22 Ε.€ η κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας 979.604,28 Ε.

Την ίδια ώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν 3.024.900 Ε., διαιρούμενο σε 45.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 67,22 Ε.€ η κάθε μία.

Δηλαδή ο Παρίσης παρέλαβε το Δήμο να κατέχει το 32,39% των μετοχών και αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σήμερα ο Δήμος κατέχει:

14.574 μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία 71,40 € η κάθε μία, δηλαδή αξίας 1.040.583,60 €Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 3.962.700 € διαιρούμενο σε 55.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 71,40 € η κάθε μία.

Από αυτά τα δεδομένα προκύπτει ότι κατά την διάρκεια της 7χρονης θητείας του Παρίση:

Ο Δήμος έχει απολέσει 6,13 μονάδες του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχα του συνολικού αριθμού των μετοχών!

Από 32,39% που παρέλαβε, σήμερα έχει 26,26%!

Αυτή η απώλεια αντιστοιχεί σε μείωση της αξίας των μετοχών του Δήμου κατά 18,93%, όταν την ίδια περίοδο της δημαρχιακής θητείας Παρίση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός των μετοχών της αυξήθηκαν κατά …31%!!!

Αυτή είναι η αμείλικτη αλήθεια των αριθμών για την Δημοτική αρχή Παρίση, Λυκούδη, Γαρμπή και των λοιπών μελών της δημοτικής πλειοψηφίας που διαχειρίζονται και αποφασίζουν -δυστυχώς- εν κρυπτώ την Κληρονομιά Τυπάλδου !

Όλα τα υπόλοιπα είναι …«για να περνάει η ώρα» και να δίνονται επιχειρήματα σε ευκολόπιστους και παπαγαλάκια περί …μηδενικής ζημίας του Δήμου κατά την θητεία Παρίση!

Η απώλεια των μετοχών που άφησε ο Σπυρογεράσιμος Τυπάλδος στο Δήμο, επί Δημαρχίας Παρίση, ανέρχεται στο -18,93%