Oπως είναι γνωστό στις 18 Σεπτεμβρίου ο αναπληρωτής του δημάρχου Διονύσιος Λυκούδης υπέγραψε την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας παροχής νομικών συμβουλών για την υπόθεση Κληροδοσίας Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μ. Πετούμενο έναντι του ποσού 4.960 ευρώ.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της δουλειάς, σύμφωνα με την απόφαση Λυκούδη, ορίστηκε ο ένας χρόνος.

Την ίδια ημέρα 18/9 ο Λυκούδης υπογράφει με τον Πετούμενο και την σχετική σύμβαση.

Στις 14 Οκτωβρίου με πρωτοσέλιδο άρθρο μας στον «Η» εκθέσαμε τα «ΚΕΝΑ ΚΑΙ …ΠΕΡΙΕΡΓΑ στην ανάθεση της νομικής υποστήριξης απ’το Δήμο» μαζί με την αυτονόητη απορία «Γιατί όχι Κεφαλονίτες δικηγόροι στην υπόθεση;».

Μεταξύ των άλλων θέταμε το ερώτημα με ποιά κριτήρια επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος δικηγόρος και ακόμη πως καθορίστηκε η αμοιβή του στο συγκεκριμένο ποσόν των 4.960 ευρώ.

Απάντηση από την ηγεσία της Δημοτικής Αρχής φυσικά και δεν υπήρξε.

Άλλωστε είναι γνωστή η σιωπή που έχει επιβληθεί από την ηγεσία της Δημοτικής Αρχής κατά παράβαση κάθε έννοιας νόμου με αποκορύφωμα την άρνηση της να ενημερώσει για την υπόθεση το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ’επέκταση τους Κεφαλονίτες (συνεδρίαση 31/9 και η σχετική απόφαση 252/2017).

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά και μαζί τα υπόλοιπα πρωτοφανή γεγονότα που χαρακτηρίζουν τους χειρισμούς εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στις 2 Νοεμβρίου με την υπογραφή της αντιδημάρχου οικονομικών Σοφίας Γαρμπή πληρώθηκε το χρηματικό ένταλμα 2828Β (ΑΔΑ: 6ΗΨΜΩΕ5-ΗΗΨ) 4.960 ευρώ στον δικηγόρο της υπόθεσης ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ Κωνσταντίνο Μ. Πετούμενο.

Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι η εξόφληση μιας δουλειάς που σύμφωνα με τη σύμβαση της «θα διαρκέσει έως και ένα χρόνο από την ανάρτηση της σύμβασης στον ιστότοπο Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΣ» να γίνεται όχι σε 365 ημέρες που θα ολοκληρωθεί, αλλά σε …45 ημέρες!!!

Ό0μως…

Μια προσεκτική ματιά στα όσα ο Κύριος Αναπληρωτής υπέγραψε στη σύμβαση δείχνει πως το σημείο 7 σελίδα 3 αναφέρεται:

«Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης, ο Δήμος θα βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου του εντολοδόχου και θα του καταβάλει κάθε οφειλή μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας».

Από αυτό και μόνο το σημείο προκύπτει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ εκ μέρους του Δήμου καταβολής ολόκληρου του συμφωνηθέντος ποσού αμοιβής 4.960 ευρώ στον Πετούμενο ΠΡΙΝ την ολοκλήρωση του έργου που έχει αναλάβει!!!

ΑΡΑ ΚΑΚΩΣ-ΚΑΚΙΣΤΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟΝ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟ …ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!!

Ακόμα και στην περίπτωση που υποστηριχτεί ότι η πληρωμή της αμοιβής πριν την ολοκλήρωση από τον Πετούμενο του έργου που ανέλαβε ερμηνεύεται κατ’οικονομία από τη σύμβαση, θα υποδεικνύαμε το σημείο 7 της σύμβασης Λυκούδη που αναφέρει: «Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κεφαλονιάς»!!!

Με απλά και λίγα λόγια μόνο «τα Δικαστήρια της Κεφαλονιάς» είναι αρμόδια να αποφανθούν και ουδείς άλλος!!!

Παρ’όλα αυτά για την οικονομία της συζήτησης θα δεχτούμε ότι η πληρωμή ολόκληρης της αμοιβής στις 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης είναι …καθόλα νόμιμη.

Ακόμα κι έτσι λοιπόν, το ρεκόρ Γκίνες που διεκδικεί η ηγεσία της Δημοτικής Αρχής μετά τα όσα κοσμοϊστορικά διαδραματίστηκαν μέσα σε μία μόνο ημέρα στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, νόμιμα μεν και αυτά αλλά …όσα δεν έγιναν σε 7 χρόνια δε, με την δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, την υποβολή της (μοναδικής) προσφοράς από τον Πετούμενο, την έγκριση της σχετικής μελέτης από τον Λυκούδη, την ανάθεση από τον Λυκούδη της υπόθεσης στον Πετούμενο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης(!!!), έρχεται στις 2/11/2017 να επισφραγιστεί με την χωρίς προηγούμενο εξόφληση μιας δουλειάς που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 365 σε μόλις 45 ημέρες!!!

Βέβαια παίζει …να έχει ολοκληρώσει ο Πετούμενος τις υποχρεώσεις που του έχει αναθέσει ο Δήμος δια του Λυκούδη εντός 45 ημερών αντί …365, οπότε δεν υφίσταται κανένα ζήτημα νομιμότητας ή όχι της πληρωμής, οπότε δύο τινά συμβαίνουν:

Ή η μελέτη με αριθ. πρωτ.:27559/07-09-2017 που συντάχθηκε από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς με θέμα «Υπηρεσία Παροχής Νομικών Συμβουλών για την υπόθεση Κληροδοσίας Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου» και την οποία ενέκρινε ο Λυκούδης με την 492/18-9-2017 απόφασή του ήταν πέρα για πέρα λάθος,

Ή ο Πετούμενος είναι όντως σαΐνι δικηγόρος όπως είχε διαβεβαιώσει ο Λυκούδης για τις νομικές ικανότητες του όταν έλεγε ότι «ο τρόπος που χειρίζεται και ερευνά την υπόθεση, αγγίζει τα όρια της τελειότητας» και τελείωσε την δουλειά που ανέλαβε …320 ημέρες πριν την ανώτατη προθεσμία του ενός έτους που ορίζεται από τη σύμβαση Λυκούδη.

Και αν μεν ο Πετούμενος έχει ολοκληρώσει την δουλειά που ανέλαβε έστω και σε 45 ημέρες αντί 365 ημερών, όλα καλά και άγια και κανένα πρόβλημα στο τυπικό του πράγματος.

Αν όμως …δεν έχει ολοκληρώσει τη δουλειά και δεν την έχει παραδώσει μέχρι τις 2/11 που εξοφλήθηκε το σύνολο της αμοιβής του, τι γίνεται;

Αν, λέμε αν, ο Πετούμενος …πετάξει (για να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο…) τώρα που πληρώθηκε, τι κατοχυρώνει τον Δήμο και δεν θα εμπλακεί σε περιπέτειες μαζί του ενώ (το χειρότερο) την ίδια ώρα θα ψάχνει για νέο δικηγόρο;

Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι προς διερεύνηση οι τυχόν ευθύνες όλων των εμπλεκομένων, αιρετών και υπαλλήλων, που κατά παράβαση της σύμβασης (σημεία 2, 7, 8 της σύμβασης) πλήρωσαν ως μη όφειλαν το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής των 4.960 ευρώ.

Βέβαια παίζει και ένα τελευταίο… ο Πετούμενος στην πορεία να βρήκε λίγα τα 4.960 ευρώ και τις επόμενες ημέρες να δούμε νέες αποφάσεις ανάθεσης και νέες συμβάσεις με επί πλέον αμοιβές!!!

Κάτι τέτοιο το θεωρούμε πολύ απίθανο να συμβεί, αλλά ….καλού – κακού το λέμε.

Κι επειδή η Δημοτική Αρχή έτσι όπως έχει δώσει απτά δείγματα ότι επιθυμεί τον εν κρυπτώ χειρισμό της υπόθεσης και «λογαριασμό δεν δίνει σε κανέναν» παρά μόνο ξέρει να απειλεί με δικαστήρια, το λόγο έχει η αντιπολίτευση να βρει τρόπο να μάθει και να ενημερώσει τους Κεφαλονίτες τι συμβαίνει με τα ΝΕΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ στη νομική υποστήριξη της υπόθεσης ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ.

Τούτη τη φορά ίσως μέσω της Δικαιοσύνης αν χρειαστεί…

 

Ο «Η» της 14ης/10/2017 αρ.φ.6672 διαπιστώνει τα πρώτα κενά και …περίεργα στη νομική υποστήριξη από το Δήμο.
Το ένταλμα πληρωμής του δικηγόρου Πετούμενου στον οποίο ανέθεσε η Δημοτική Αρχή την υπόθεση του Σκανδάλου Σικυών.