43 θέματα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς

Μ. Αλυσανδράτος

Το Δημοτικό Συμβούλίο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω 43 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση δαπάνης χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες και διάθεση πιστώσεων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

2) “Συνέχιση Δράσης επιδότησης ενοικίου για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαβιούν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς Αργοστολίου”.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

3) Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2019

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

4) Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Προεδρικού Διατάγματος 270/1981

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

5) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41€ σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

6) Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2018 Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Γαρμπή

7) Έγκριση 2ης αναμόρφωσης-τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2019.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Γαρμπή

8) Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Γαρμπή

9) Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλους:

α) «Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής και ξενάγησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης και σπηλαίου Δρογκαράτης» Δ.Ε Σάμης Δήμου Κεφ/νιάς.

β)«Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής κυλικείου παραλίας Μύρτου Δ.Ε Πυλάρου Δήμου  Κεφ/νιάς».

γ)«Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής κυλικείου και παραλίας Πλατύ Γιαλού Δ.Κ Αργοστολίου Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού

10) Έγκριση μελέτης ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο- Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2019 του Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11) Έγκριση προμήθειας καυσίμων, ελαιολιπαντικών Δήμου Κεφ/νιάς και Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2019.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12) Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτής με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

13) Έγκριση αναγκαιότητας Υπηρεσιών Καθαρισμού Παραλιών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Κεφαλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης παλαιών μετάλλων (υλικών παιδικών χαρών κ.λ.π) Δήμου Κεφ/νιάς στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

15) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 65/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς για την απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου/εξόδου ΓΚΑΡΑΖ στην οδό Σουηδίας 24 στο Αργοστόλι.

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

16) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

17) Ρύθμιση οφειλής βάσει των διατάξεων του Ν.4152/2013

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

18) Διαγραφές-Επιστροφές

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

19) Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλους:

α) «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κεφ/νιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. 2019»

β): «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία α) των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως τον Οκτώβριο του 2019 και β) των κυλικείων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. των αναγκών του Ο.Κ.Α.Π. (παιδικοί σταθμοί και κοινωνικό παντοπωλείο), και του Δ.Γ.Α, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

20) Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregIPACBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 1: Προώθηση του περιβάλλοντος βιώσιμες μεταφορές και δημόσιες υποδομές, με αναφορά στον Ειδικό στόχο 1.3 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ΑΠΕ,η υποβολή, από κοινού με φορείς, πρότασης με τον τίτλο:“TransformingPublicBuildingsintoNZEBs”ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: “ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και το ακρωνύμιο ΝΖΕΒs.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

21) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κεφ/νιάς και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για το έργο: «Εκσυγχρονισμός-Διαμόρφωση του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφ/νιάς».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

22) Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

23) Πρόταση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2019.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

24) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ι.Ν-Π.Ε ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και Επιμελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με τίτλο: «Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης και της βράβευσης αυτών με ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

ΕΙΣ: Ε.Δ.Σ κ. Ν. Παπαδάτος

25) Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεφαλλονιάς».

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

26) Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης με θέμα: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικού αγκυροβολίου Αγίας Πελαγίας και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

ΕΙΣ: Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού

27) Διόρθωση της εδαφικής έκτασης με ΚΑΕΚ 250092501053 (ανώνυμη δημοτική οδός εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αργοστολίου μεταξύ των ΟΤ272 και ΟΤ285) ΣΤΟ Ελληνικό Κτηματολόγιο.

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

28) Έγκριση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο :«Μετακίνηση δύο ιστών οδοφωτισμού στην Τ.Κ Σπαρτιών Δ.Ε Λειβαθούς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

29) Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

30) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

31) Λήψη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί ενστάσεως αναδόχου του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ».

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

32) Λήψη απόφασης περί άρσης ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της δυτικής ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ 178 επί της Οδού Τυπάλδου σχεδίου πόλης Ληξουρίου Δήμου Κεφ/νιάς. (αριθμ. 13/2019 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

33) Έγκριση της 12/2019 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με θέμα: «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΚΩΝΑ-ΖΟΛΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (εφαρμογή άρθρου 1-παρ.2 Π.Δ της 24/31.5.1985, ΦΕΚ 270 Δ’).

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

34) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Π.Ι.Ν-Δήμου Κεφ/νιάς, -Δήμου Ιθάκης και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την υλοποίηση της πράξης: «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων και Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφ/νιάς-Ιθάκης με σκοπό την ένταξή του στα Γεωπάρκα της UNESCO με κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

35) Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης των έργων με τίτλο:

α) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ».

β) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Τ.Κ ΘΗΝΑΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

γ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΩΝ Δ.Κ ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ».

δ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

ε) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

στ) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ζ) «ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΑΝΩΝ Δ.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ»

η) «ΤΟIΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΞΙ Δ.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ

θ) «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΜΟΛΦΕΤΑ Τ.Κ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

ι) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Τ.Κ ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ».

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

36) Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019 στον Δήμο Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

37) Έγκριση της 6/2019 απόφασης της Ε.ΠΟΙΖ.Ω με θέμα: «Αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάμενης του έτους 1923 εκτός ορίων Λακήθρας Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

38) Έγκριση της 3/2019 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Χορήγηση άδειας τομής-εκσκαφής οδοστρώματος στην θέση Ριγάτα της Τ.Κ Μαυράτων».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

39) Έγκριση της μελέτης για την «Προμήθεια Ιστορικού Έργου με τίτλο: «Δήμος Κεφαλλονιάς-Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού» και των τευχών δημοπράτησης.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

40) Υποβολή πρότασης από τον Δήμο Κεφαλλονιάς «Προμήθεια Ιστορικού Έργου με τίτλο: Δήμος Κεφαλλονιάς – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

41) Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

42) Υποβολή πρότασης από τον Δήμο Κεφαλλονιάς με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

43) Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ. 9/2019 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

5) ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

To Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς