Ο επιχειρηματικός κόσμος ποτέ δεν ζητάει παράλογα πράγματα, αλλά δίκαιη προσέγγιση του ζητήματος των ρυθμίσεων προκειμένου να διασωθούν οι επιχειρήσεις.

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Σταύρος Σπαθής σε ανοιχτή επιστολή του προς τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο Υπουργό Οικονομικών και την κ. Έφη Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασίας ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις στο ΦΕΚ.

Η επιστολή του κ. Σπαθή αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμη κυρία και κύριε Υπουργέ,

Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στην Υπουργική Απόφαση που αναρτήθηκε στις 29/12/2017, τα οποία επιδέχονται αλλαγή και ουσιαστικές βελτιώσεις, προκειμένου ο επιχειρηματικός κόσμος να κεφαλαιοποιήσει τη μακροοικονομική τάση ανάκαμψης της τελευταίας περιόδου.

Το κυρίως θέμα της εγκυκλίου 1/2018 του ΕΦΚΑ, με το οποίο θεσπίζεται μια θεωρητικώς απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών, είναι αυτό καθ’ αυτό το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) που τίθεται ως άνω όριο για την υπαγωγή στον Ν.4469/2017, προκειμένου να ρυθμιστούν οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο, πιστωτικά ιδρύματα κτλ). Συνδυαστικά, είναι πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται οφειλές μόνο μέχρι και το 2016.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων κινδυνεύει λοιπόν μέσα στο 2018 από εργαλείο ουσιαστικής βοήθειας προς τους επιχειρηματίες – μέλη μας, να γίνει «επικοινωνιακό εργαλείο» καθώς ελάχιστοι είναι αυτοί που τελικώς θα τύχουν του ευεργετήματος. Εκτός του ότι υπάρχει ελάχιστο ύψος δόσης και για οφειλές έως 3.000 ευρώ η τμηματική καταβολή δεν ξεπερνά τις 36 δόσεις, η ρύθμιση αποδομείται στην πράξη από τον μαθηματικό τύπο που συνδέει τις δόσεις με τα καθαρά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων. Εξάλλου έχει τεθεί ως προαπαιτούμενο στο ΦΕΚ η μία τουλάχιστον κερδοφόρα χρήση αλλά και ο περιορισμός των χρεών προς την εφορία να είναι έως και οκτώ φορές περισσότερα από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Όλοι οι επιχειρηματίες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους:

 Δεν θα μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση αν είναι ζημιογόνοι, σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε εξέλθει πλήρως από την ύφεση.

 Θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης με λιγότερες δόσεις, όσο περισσότερα είναι τα κέρδη τους.

 Το πραγματικό όφελος ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα είναι μόνο η διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και του 95% των προστίμων για κέρδη από 20.000 ευρώ και άνω.

Ο επιχειρηματικός κόσμος ποτέ δεν ζητά παράλογα πράγματα, αλλά μια δίκαιη προσέγγιση του ζητήματος των ρυθμίσεων προκειμένου να διασωθούν οι επιχειρήσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις στο ΦΕΚ και ιδιαιτέρως όπως κάνετε αποδεκτή την πρόταση μας:

Α. Το ποσό των συμπεριλαμβανόμενων οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να έχει ανώτερο όριο τις 300.000 ευρώ τουλάχιστον.

Β. Γίνουν αποδεκτές οι οφειλές μέχρι 31.12.2017

Με εκτίμηση,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΚΟΙΝ:

  1. κ. Τάσο Πετρόπουλο Υφυπουργό

Κοινωνικής Ασφάλισης

  1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρων
  2. Επιμελητήρια Ελλάδας