Στις 29 Δεκεμβρίου με συγκεκριμένα στοιχεία αποδομήσαμε την ανακοίνωση του Δήμου σχετικά με το Πόρισμα-βόμβα του Ελέγχου που διενεργήθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) για την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Θυμίζουμε:

Βασικό στοιχείο της τακτικής του Μεγάρου ήταν (είναι) αφενός η πρωτοφανής επίθεση στην εφημερίδα DO-CUMENTO η οποία έπραξε απλά το δημοσιογραφικό της καθήκον δημοσιεύοντας σημεία του Πορίσματος που περιήλθαν σε γνώση της. Και αφετέρου η (άγαρμπη) προσπάθεια υποβάθμισης του Πορίσματος-βόμβα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. από την Δημοτική Αρχή, η οποία στηρίζεται στο πρωτοφανές …«δεν έχει καμία ουσιώδη νομική αξία ή συνέπεια»!

Αυτή τη θέση την στήριξε (στηρίζει) το Μέγαρο στο ανεδαφικό επιχείρημα πως το Πόρισμα «αφορά αποκλειστικά και μόνο τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και αντιστρατεύεται ευθέως και όψιμα τις ερμηνείες, τις θεωρήσεις και τις εγκρίσεις αποφάσεων του Δήμου Κεφαλλονιάς που έχουν λάβει χώρα από ανώτατους φορείς Δημοσιονομικού Ελέγχου π.χ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Ελεγκτικό Συνέδριο»!

Εν ολίγοις η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται πως …«μπορεί να λέει ό,τι θέλει το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., όμως οι αποφάσεις του Δήμου Κεφαλονιάς έχουν κριθεί νόμιμες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Oμως με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί:

Οι επιθεωρητές έλεγξαν σχεδόν αποκλειστικά αποφάσεις απευθείας ανάθεσης του δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση και των αναπληρωτών του από το 2011 έως το 2015 και εντόπισαν περί τις …600 μη νόμιμες αποφάσεις που αντιστοιχούν γύρω …στα 3,5 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτές παραπέμπονται πειθαρχικά και ποινικά οι Παρίσης, Ματιάτος, Σαββαόγλου (όχι πειθαρχικά λόγω του ότι δεν έχει την ιδιότητα του αιρετού).

Από πουθενά μάλιστα δεν προκύπτει το βάσιμο των ισχυρισμών των Μεγαριτών ότι οι επιθεωρητές:

❶ Eχουν ελέγξει αποφάσεις του δημάρχου, οι οποίες έχουν κριθεί ως νόμιμες από την Αποκεντρωμένη, αφού αυτές που υπάρχουν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφορούν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακές μεταβολές ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ!!!

❷ Eβγαλαν παράνομες αποφάσεις του Δήμου …που έχουν κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως νόμιμες.

Απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή έχει υπάρξει για την υποτιθέμενη αναφορά;

Και σαν να μην φτάνανε όλα τα παραπάνω ανεδαφικά των ισχυρισμών της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες του «Η» (πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στις 29 Δεκεμβρίου) ο Δήμος Κεφαλονιάς «Κατέθεσε αναφορά για την πειθαρχική και ποινική δίωξη των Ελεγκτών του Σώματος Δημόσιας Διοίκησης, με την οποία τους εγκαλεί για παράβαση καθήκοντος καθώς, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πόρισμά τους αντικρούει τις εγκρίσεις προϊσταμένων Διοικητικά Αρχών (Ελεγκτικό και Αποκεντρωμένη)».

Από το Μέγαρο πάντως ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, επιβεβαίωση ή διάψευση, για κατάθεση ένδικου μέσου κατά των Ελεγκτών δεν έχει υπάρξει.

Και αυτό από μόνο του λέει πολλά…

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι …απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως απαιτείται από το νόμο για να ασκηθεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο (Ν. 3852/2010 παράγ. 1 περ. ιγ) από τον Δήμο, δεν έχει υπάρξει μέχρι την ώρα που γράφεται το παρόν.

Παρακολουθούμε το θέμα και …θα επανέλθουμε, γιατί παίζει νάναι σαν τις τζούφιες απειλές προς τον ΗΜΕΡΗΣΙΟ ότι …θα τον πάνε στα Δικαστήρια επειδή αποκάλυπτε στοιχεία για το «Σκάνδαλο Σικυών» και φυσικά τις κάνανε «γαργάρα».

Αλλωστε σύμφωνα με το Ν. 3074/2002 άρθρο 3 παρ.9 «οι Επιθεωρητές Ελεγκτές δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους»!!!

Μόνο οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων πάνε στην Αποκεντρωμένη

Παρά τα όσα ισχυρίζονται οι Μεγαρίτες, περί εγκεκριμένων αποφάσεων του Δήμου Κεφαλονιάς από την Αποκεντρωμένη που κρίθηκαν από τους Ελεγκτές παράνομες, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στην πραγματικότητα…

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») άρθρο 225, ΜΟΝΟ οι αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων (δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεών τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση!!!

Οι αποφάσεις των μονομελών Οργάνων του Δήμου (δημάρχου και αντιδημάρχων) ελέγχονται για τη νομιμότητά τους από την Αποκεντρωμένη ΜΟΝΟ αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας μέσα σε προθεσμία δύο μηνών.

Το συμπέρασμα; Ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται οι συμβουλάτορες του Δημάρχου και συντάκτες της μίας και μοναδικής ανακοίνωσης, ή ξέρουν και παραξέρουν και πουλάνε …μαγκιές στην κοινή γνώμη για να αλλάξουν τεχνηέντως την ατζέντα από τον κόλαφο που δημιουργεί το Πόρισμα.

Και στη μία και στην άλλη περίπτωση …«κλάφτα Αλέξανδρε»!!!

Οι ελεγμένες αποφάσεις από την Αποκεντρωμένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Παρ’ όλα αυτά είπαμε να ψάξουμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το θέμα των αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) και του δημάρχου την περίοδο 2011-2015 που έγινε ο έλεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Ιδού λοιπόν τα ευρήματα από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Δημοτικό Συμβούλιο: Πάρθηκαν συνολικά 2.009 αποφάσεις εκ των οποίων από την Αποκεντρωμένη είναι αναρτημένες ότι ελέχθησαν ΜΟΝΟ …143 (27/563 το 2011, 59/368 το 2012, 1/405 το 2013, 16/337 το 2014 και 40/336 το 2015).

Οικονομική Επιτροπή: Πάρθηκαν συνολικά 1.887 αποφάσεις εκ των οποίων από την Αποκεντρωμένη είναι αναρτημένες ότι ελέχθησαν ΜΟΝΟ …275 (22/563 το 2011, 81/282 το 2012, 1/286 το 2013, 77/697 το 2014 και 94/407 το 2015).

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Πάρθηκαν συνολικά 941 αποφάσεις εκ των οποίων από την Αποκεντρωμένη είναι αναρτημένες ότι ελέχθησαν ΜΟΝΟ …μία (1) το 2012.

Ο δήμαρχος την ίδια πάντα περίοδο 2011-2015 φέρεται από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι έχει υπογράψει 10.440 αποφάσεις (1460 το 2011, 3.152 το 2012, 622 το 2013, 2.884 το 2014 και 2.322 το 2015) εκ των οποίων …3.483 αποφάσεις απευθείας ανάθεσης (457 το 2011, 866 το 2012, 387 το 2013, 958 το 2014 και 815 το 2015), ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και οι εκατοντάδες επίμαχες που ελέχθησαν από τους επιθεωρητές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και κρίθηκαν μη νόμιμες.

Από αυτές τις 10.440 αποφάσεις του δημάρχου φαίνονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ να έχουν ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη ΜΟΝΟ …20 αποφάσεις όλες ….υπηρεσιακών μεταβολών υπαλλήλων και ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3.483 αποφάσεις απευθείας ανάθεσης!!!

Αρα ο ισχυρισμός της Δημοτικής Αρχής ότι οι ελεγμένες από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. αποφάσεις του Δημάρχου έχουν κριθεί νόμιμες από την Αποκεντρωμένη ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙ!!!

(Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει μόνο εντάλματα και οι Επιθεωρητές έλεγξαν αποφάσεις του δημάρχου!)

Στην υπερασπιστική γραμμή των Μεγαριτών υπάρχει και ο έτερος ισχυρισμός.

«Οι Ελεγκτές ακύρωσαν αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Ουδέν αναληθέστερον!

Πρώτα απ’ όλα, μια επισήμανση που σκοπίμως οι Μεγαρίτες διαστρεβλώνουν.

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ με το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως διατείνονται οι Μεγαρίτες!

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είναι Οργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης που υπάγεται στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία ανώτατα Δικαστήρια της Ελλάδας (μαζί με τον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικράτειας). Αποστολή του είναι ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, τόσο του Δημοσίου, όσο και των Δήμων και Περιφερειών.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λοιπόν ελέγχει …τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου πάνω από 5.000 ευρώ και όχι όλα.

Στην περίπτωση του Δήμου Κεφαλλονιάς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έλεγξε αποφάσεις απευθείας ανάθεσης του δημάρχου και των αναπληρωτών του και ασχολήθηκε για τη νομιμότητα ή όχι των ενταλμάτων πληρωμής.

Με λίγα λόγια:

Οι Μεγαρίτες προκειμένου να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το μείζον θέμα που είναι οι εκτεταμένες παράνομες απευθείας αναθέσεις του δημάρχου και των αναπληρωτών του και σκοπίμως για να καταστήσουν το Πόρισμα των Επιθεωρητών διαβλητό, συνειδητά μπερδεύουν τους ρόλους των διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών.

Το βασικό ερώτημα είναι ένα:

Υπάρχει ναι ή όχι «βιομηχανία» παράνομων απευθείας αναθέσεων από τον δήμαρχο και τους αναπληρωτές του;

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης πάντως στοιχειοθετημένα εντόπισε εκατοντάδες μη νόμιμες αποφάσεις, γι’ αυτό και όλα τα υπόλοιπα είναι …«παρηγοριά στον άρρωστο»!

Το πόρισμα των Ελεγκτών-Επιθεωρητών αποδίδει ευθύνες στους Αλ. Παρίση, Σπ. Ματιάτο και Σ. Σαββαόγλου