Στις 13 Μαϊου, εκτός απροόπτου, θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας (και στην τοπική ΝΟΔΕ) σύμφωνα με επιστολή που έστειλε στα μέλη του κόμματος ο γραμματέας Οργανωτικού της Ν.Δ. Στέλιος Κονταδάκης (είχε έλθει προσφάτως στην Κεφαλονιά με τον βουλευτή της Ν.Δ. Βασίλη Οικονόμου).

Οι γαλάζιες εκλογές είναι κάτι που περιμένουν με ανυπομονησία οι Νεοδημοκράτες του Νομού μας για να «μαυρίσουν» τον πρόεδρο της ανύπαρκτης τοπικής ΝΟΔΕ Αντώνη Κατσιγιάννη.

Η επιστολή του κ. Κονταδάκη αναφέρει τα εξής:

Επιστολή γραμματέα Οργανωτικού για τις εσωκομματικές εκλογές

Μοσχάτο, 22 Φεβρουαρίου 2018 Α.Π.: 346

Θέμα: Ασκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Εσωκομματικές Εκλογές του Κόμματος.

Ενόψει των επερχόμενων Εσωκομματικών Εκλογών του Κόμματος με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής τους την 13η Μαΐου 2018, ενημερώνονται τα μέλη του Κόμματος ότι, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, οφείλουν με βάση το Καταστατικό του Κόμματος και τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, να καταβάλουν την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής των Οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, είτε ως εκλογείς είτε ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Όσα μέλη του Κόμματος έχουν καταβάλει ήδη την οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και έχουν λάβει την κάρτα μέλους, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 2. Όσοι δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και δεν έχουν λάβει την κάρτα μέλους για το τρέχον έτος, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις επερχόμενες εκλογές του Κόμματος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την κάρτα μέλους, α) έως τις 10.04.2018, εφόσον εξοφλήσουν το ποσό της οικονομικής συνδρομής με αντικαταβολή, δηλαδή με την παραλαβή της κάρτας, ή β) έως τις 04.05. 2018, εφόσον εξοφλήσουν το ποσό της οικονομικής συνδρομής ηλεκτρονικά, με την υποβολή της αίτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι, η ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα ευρώ (12,00 €), ενώ υπάρχει η δυνατότητα καταβολής συνδρομής για δύο (2) έτη, συνολικού ύψους είκοσι δύο ευρώ (22,00 €) και για τρία (3) έτη, συνολικού ύψους τριάντα ευρώ (30,00 €).

Παρακαλούνται, τέλος, οι Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΝΟ.Δ.Ε., όπως ενημερώσουν τα μέλη τους εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο μέσο για το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής και ειδικότερα για τις ανωτέρω τεθείσες προθεσμίες εξόφλησης της οικονομικής συνδρομής του έτους 2018.

Με εκτίμηση,

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ

Γραμματέας Οργανωτικού

Στ. Κονταδάκης
Αντώνης Κατσιγιάννης