5 νέες κοινωνικές δομές υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος

Την ένταξη πέντε νέων έργων κοινωνικού χαρακτήρα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

1 Τρεις νέες δομές «Κοινωνικών Φαρμακείων» των Δήμων Κέρκυρας, Λευκάδας και Ζακύνθου, οι οποίες θα παρέχουν για 3 χρόνια και σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη.

Ωφελούμενοι είναι τα άτομα που διαβιούν στους αντίστοιχους Δήμους και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Τα τρία Κοινωνικά Φαρμακεία αναμένεται να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε τουλάχιστον 300 άτομα μηνιαίως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών αυτών δομών ανέρχεται στα 379.080 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

2 Δύο δομές «Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ», ένα στην Κέρκυρα (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμΕΑ Κέρκυρας) με προϋπολογισμό 691.200ευρώ και ένα στην Κεφαλονιά («Υπερίων» στο Ληξούρι) με προϋπολογισμό 460.800ευρώ.

Οι δομές αυτές θα προσφέρουν για χρονική διάρκεια τριών ετών τις ακόλουθες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε Άτομα με Αναπηρία:

  • μεταφορά των ωφελουμένων προς και από τα Κέντρα
  •  διαμονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)
  • πράξεις ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΑμΕΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες κ.α.)
  • ατομική και ομαδική άσκηση
  • εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  • δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
  • συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άσκησης.

Τα ΚΔΗΦ θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 24 άτομα στην Κέρκυρα και 16 άτομα στην Κεφαλονιά.

Με τις εντάξεις αυτές ολοκληρώνεται στην παρούσα φάση ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με τη δημιουργία και λειτουργία Δομών Κοινωνικής Προστασίας και ένταξης, όπως αυτές προβλέπονται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ενταχθεί 18 δομές κατανεμημένες στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, συνολικού προϋπολογισμού 4.976.162,46 ευρώ.

Πρόκειται για 4 Κέντρα Κοινότητας, 1 Κέντρο Διημέρευσης Αστέγων, 5 Κοινωνικά Παντοπωλεία και συσσίτια, 3 Κοινωνικά Φαρμακεία, 3 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και 2 Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ.

Εκτός από τους ωφελούμενους των υπηρεσιών των δομών, επιπλέον θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα προβλέπεται να απασχοληθούν 99 άτομα διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων.

Δικαιούχοι των δομών είναι Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα.