5 υποτροφίες απ’ το Κληροδότημα «Σπυρ. Φ. Αντύπα»

Από το Κληροδότημα Σπυρ. Φ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας ανακοινώθηκαν τα εξής:

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθ. 379 /16-5-2018 Πράξη της ενέκρινε συνολικά την χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και το εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με το υπ’ αριθ. 3237/27-6-2018 έγγραφο.

Για την Διαχειριστική  Επιτροπή του

Κληροδοτήματος

Η Πρόεδρος

Ιλαριανή Τζανετάτου