50,5 εκατ. ευρώ σε νέους και παλιούς μελισσοκόμους

24/06/08 Bee keeping course at Littlecote House in Berkshire. Teresa Machan and Steve Conway are shown the hives by bee keeper Rosemary Proud (upright head protector) at her property near Lambourn, Berkshire. Picture: John Lawrence 07850 429934

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους Μελισσοκόμους μέλη του και μη ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων των δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 για κατεχόμενες κυψέλες παραφυάδες στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020» συνολικής χρηματοδότησης 50.555.000€ για 3.017 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, για νέους Μελισσοκόμους στη Βιολογική Μελισσοκομία η συνολική δημόσια χρηματοδότηση είναι 45.175.000 €, με αναλογία ένταξης 94 στους 100 καθώς τα αιτούμενα κονδύλια ήταν 48.114.301€

Για τους παλιούς Μελισσοκόμους η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για τη βιολογική μελισσοκομία είναι 5.380.000 €, με αναλογία ένταξης 93 στους 100 καθώς τα αιτούμενα κονδύλια ήταν 5.806.532€

(Από Ε.Α.Σ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Κεφαλληνίας & Ιθάκης)