15 ΕΚΑΤ. αγνοείται που πήγαν στα 7 χρόνια Παρίση – Το 2017: 10,2 εκατ. η επιχορήγηση από την Κυβέρνηση! 5,3 εκατ. τα ίδια έσοδα του Δήμου!