Νέα ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στα θεμέλια της Δημοτικής Αρχής!

Ανακρίσεις διενεργούνται από τον Ανακριτή Κεφαλληνίας μετά από έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο που έγινε στο Λιμενικό Ταμείο!

Το θέμα ήλθε χθες στη δημοσιότητα μετά τη δημοσίευση της 89/18 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου που λήφθηκε στην 7η συνεδρίαση στις 26/3/2018 (ΑΔΑ: 6Ξ4ΞΟΡΗ0-ΖΞΨ)

Συγκεκριμένα:

Κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου και μετά από εισήγηση του Προέδρου Αλέξανδρου Μοσχονά αποφασίστηκε ότι το Δ.Σ.:

«Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο Κεφαλληνίας, Γεράσιμο Παπαναστασάτο, ο οποίος, αφού εξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης Β14/891, που αφορά έκθεση αποτελεσμάτων εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου που έγινε στο Φορέα μας και που, βρίσκεται σε διαδικασία ανάκρισης, να παραστεί ενώπιον του κυρίου Ανακριτή Κεφαλληνίας και να δηλώσει για λογαριασμό του ΝΠΔΔ παράσταση πολιτικής αγωγής, και να καταθέσει σχετικά έγγραφα που έχουν άμεση σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση».

Με την ίδια απόφαση η αμοιβή του δικηγόρου κ. Παπαναστασάτου (δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς (ΟΚΑΠ) και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου) «θα γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές, όπως προβλέπονται στον Κώδικα των δικηγόρων και στις διατάξεις του Ν. 4194/13 και Ν. 4205/13 και ειδικότερα για την συγκεκριμένη υπόθεση θα ανέλθει στο ποσό των 1500,00 με το ΦΠΑ».

Εν αναμονή εξελίξεων…

O πρόεδρος του Λ.Τ. Αλ. Μοσχονάς
Το έγγραφο της απόφασης του Λιμενικού Ταμείου για το διαχειριστικό έλεγχο.