Το σκάνδαλο Σικυών (Κληρονομιά Τυπάλδου) είναι η ωρολογιακή βόμβα, που είναι βέβαιο πως κάποια στιγμή θα σκάσει και …όποιον πάρει ο χάρος!

Η Δημοτική Αρχή Παρίση χειρίζεται την υπόθεση αφενός με ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ από την κοινή γνώμη και το Δημοτικό Συμβούλιο λες και κάτι έχει να φοβηθεί και αφετέρου με τρόπο που δείχνει ότι θέλει να κωλυσιεργήσει παραπέμποντας την υπόθεση στις καλένδες προκειμένου να αποδράσει από τις δικές της υποχρεώσεις και ευθύνες.

Ολα δείχνουν ότι στους 20 μήνες που απομένουν μέχρι να παραδώσει ο Παρίσης στον επόμενο Δήμαρχο (1/1/2020) ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ νάχει λυθεί η υπόθεση.

Και αλίμονο σε εκείνον που θα τον διαδεχτεί! Είτε είναι δήμαρχος Κεφαλονιάς είτε της Παλικής, όπως βάσιμα αναμένεται!

Και επίσης, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο 27/4, ο Τζωρτζάτος κατέθεσε 7σέλιδη εισήγηση με αίτημα να συζητηθεί το θέμα της Κληρονομιάς Τυπάλδου αλλά απερρίφθη (!) από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με αφορμή το πρόσφατο αίτημα του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Γιώργου Τζωρτζάτου να γίνει ενημέρωση και να συζητηθούν στο Δ.Σ. στις 27/4 οι εξελίξεις για την Κληρονομιά Τυπάλδου, το οποίο συνοδευόταν από 7σέλιδη εισήγηση και το οποίο απερρίφθη …μετ’ επαίνων από την Δημοτική Αρχή, είπαμε να φέρουμε ξανά στην επικαιρότητα το θέμα.

Η ειδησεογραφία έχει σταματήσει στα εξής γεγονότα:

Πρώτον: Στις αμοιβές στους Αθηναίους δικηγόρους οι οποίες έχουν φθάσει αισίως στα …21.080 ευρώ («Η» 20/12/2017) παρά τις διαβεβαιώσεις (τα ρούχα του έσκιζε…) του ανταυτού Διονυσίου Λυκούδη πως όλα κι όλα …4.960 ευρώ θα στοιχίσει η υπόθεση σε δικηγόρους στο Δήμο.

Δεύτερον: Στην παραίτηση ενώπιον του Εφετείου Πατρών από το δικόγραφο της από 23/09/ 2016 αίτησης του Δήμου για ερμηνεία της δήλωσης βούλησης του διαθέτη Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου δύο ημέρες (!) πριν την δικάσιμο που είχε οριστεί για τις 21/9/2017 με την απόφαση 500/19-9-2017 (ΑΔΑ: 6Α0ΓΩΕ5 -ΝΛ0) του δήμαρχου Αλέξανδρου Παρίση.

Τρίτον: Στην 329/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/12/2017 με την οποία εγκρίθηκε «η άμεση κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής για την ερμηνεία βούλησης του διαθέτη ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία» και η ανάθεση της υπόθεσης να γίνει στα συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούμενος και Δημήτρης Κ. Μηχιώτης», τα οποία βάση της 381/2017 απόφασης του ΔΣ θα πάρουν άλλα …16.120 ευρώ (σύνολο 21.080 ευρώ).

Αυτά είναι γνωστά, τα επόμενα όμως τα αποκαλύπτουμε σήμερα:

1ον) Με το 30296/27-9-2017 έγγραφο του Δήμου που υπογράφεται από την προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου ενημερώνεται εκ των υστέρων (!) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την παραίτηση του Δήμου από το δικόγραφο.

2ον) Με το 225383/02.10.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενημερώνεται το Δικαστικό Γραφείο Πατρών για την παραίτηση του Δήμου από το δικόγραφο και ταυτόχρονα ζητείται να ασκηθεί «το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για επανάληψη της δίκης (εφόσον αυτή αναβλήθηκε επ’ αόριστον ή καταργήθηκε), προκειμένου να συζητηθεί η κύρια παρέμβαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθόσον κρίνεται αναγκαία η δικαστική ερμηνεία της από 8-4-1987 ιδιόγραφης διαθήκης του Σπυρογερασίμου Τυπάλδου».

3ον) Ο Δήμος Κεφαλλονιάς με την από 2-2-2018 αγωγή του (αριθμ. κατάθεσης 1224/538/2018), κατά των ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς» κ.λπ. (σύνολο 4), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, ζητεί να ερμηνευθεί η από 8-4-1987 ιδιόγραφη διαθήκη του Σπυρογερασίμου Τυπάλδου.

4ον) Πρόσφατα με το 63784+ 66300/17.04.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου Πειραιά γίνεται ενημέρωση για την από 2/2/2018 αγωγή του Δήμου και ζητείται ως αναγκαία «η άσκηση παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου, για την προάσπιση των συμφερόντων της επίδικης Κοινωφελούς Περιουσίας και υπέρ του Δήμου Κεφαλλονιάς».

5ον) Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό από το τελευταίο έγγραφο είναι η άποψη της Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης (Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών) όπως διατυπώνεται σε αυτό:

«Ο διαθέτης κατέλειπε στον ενάγοντα (Σ.Σ.: στο Δήμο), την ψιλή κυριότητα επί δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (14.574) μετοχών της ως άνω εταιρείας, αφήνοντας την επικαρπία αυτών, στην ήδη αποβιώσασα σύζυγο και γενική κληρονόμο του, Σουζάνα, το γένος Μαξ και Μαρίας Γιάϊς. Επίσης, η εν λόγω κληροδοσία κατελήφθη υπό τον όρο του αναπαλλοτρίωτου και με ειδικότερο ταχθέντα κοινωφελή σκοπό, τη διάθεση των παραγόμενων εισοδημάτων (διανεμόμενα κέρδη εταιρείας), για τη χορήγηση, είτε υποτροφιών, είτε οικονομικού βοηθήματος ή βραβείου (αναλόγως επάρκειας κεφαλαίων), σε τελειόφοιτους μαθητές των Λυκείων της Κεφαλλονιάς, που εισέρχονται σε ημεδαπά ή/και αναγνωρισμένα αλλοδαπά Α.Ε.Ι. και Λ.Τ.Ε.Ι., με κριτήρια επιλογής, που θα καθορίζει κάθε φορά, ο Δήμος Κεφαλλονιάς. Τέλος, μετά την αποβίωση της συζύγου του διαθέτη, ο Δήμος Κεφαλλονιάς έχει την πλήρη κυριότητα των εν λόγω μετοχών, ωστόσο αυτές αποτελούν διακεκριμένη ομάδα περιουσίας ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, η οποία υπάγεται στην εποπτεία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

Θα θυμίσουμε τέλος ότι ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Τζωρτζάτος από 25 Σεπτεμβρίου 2017 έχει καταθέσει μήνυση ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κεφαλλονιάς κατά του δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση και του «διοικούντος το Δήμο καθ’ ομολογίαν του», Διονυσίου Λυκούδη, για τις μεθοδευμένες τους πράξεις και παραλείψεις στο κληροδότημα Τυπάλδου.

Απορίες πάντως δημιούργησε …η τοποθέτηση του δημάρχου Παρίση στο τελευταίο ΔΣ 27/4 ο οποίος εισηγούμενος να μην συζητηθεί το αίτημα του Τζωρτζάτου είπε «παρακολουθούμε νομικά το θέμα και δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο», δείχνοντας ή άγνοια για την αγωγή τις 2/2/2018 ή πρόθεση ακόμη και ψευδόμενος να κρύψει την αλήθεια, ενώ η αντιδήμαρχος Γαρμπή ήταν πιο φειδωλή «αποκαλύπτοντας» πως «ο Δήμος έχει καταθέσει κάποια αγωγή» δίχως τίποτε περισσότερο!

Εν ολίγοις.

Ο Δήμος κατέθεσε αγωγή εδώ και τρεις μήνες για την ερμηνεία της διαθήκης.

Το περιεχόμενο της αγωγής προφανώς και είναι γνωστό στους αντίδικους.

Οπότε και δεν υφίστανται λόγοι μυστικότητας χειρισμού της υπόθεσης από τους αντίδικους τους οποίους είχε επικαλεστεί τον περασμένο Αύγουστο ο Ανταυτού κ. Λυκούδης!

Γιατί λοιπόν δεν δίνεται στη δημοσιότητα η αγωγή του Δήμου;

Γιατί αρνήθηκε ο Δήμαρχος στο τελευταίο ΔΣ (27/4) να συζητηθεί το θέμα της δωρεάς Τυπάλδου όπως ζήτησε ο Τζωρτζάτος;

Γνωρίζει τα περί αγωγής, ή ψεύδεται όταν ισχυρίζεται «δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο»;

Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι: Τι έχει να φοβηθεί η Δημοτική Αρχή και αρνείται να ενημερώσει ακόμη και να συζητήσει τις εξελίξεις στην υπόθεση της δωρεάς Τυπάλδου;

Δεν αντιλαμβάνονται οι Μεγαρίτες ότι με τόση μυστικότητα νομιμοποιείται ο κάθε πολίτης να πιστέψει ότι η Δημοτική Αρχή κάτι θέλει να κρύψει από τους πολίτες;

Πολύ περισσότερο όταν η Αποκεντρωμένη ευθέως και δημοσίως υπερασπίζεται την βούληση του διαθέτη Τυπάλδου για την κυριότητα από τον Δήμο 14.574 μετοχών σε σύνολο 17.500 που αντιστοιχούν στο 83, 28% του συνόλου και το οποίο πολύ απέχει από το 25% με 26% που έδειξε να είναι ευχαριστημένη η Δημοτική Αρχή στο ένα και μοναδικό Δημοτικό Συμβούλιο στις 31/8/2017 που δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα.

Επιτέλους!

Η δωρεά Τυπάλδου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ της ηγεσίας της Δημοτικής Αρχής!

Το ζεύγος Σπυρογεράσιμου και Σουζάνας Τυπάλδου
Aλ. Παρίσης