Το περασμένο Σάββατο (19/5) στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Η» για την «επίσκεψη» του κ. Π. Βαγγελάτου εκπροσώπου της εταιρείας «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Π.-ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΛ. Ο.Ε» στα γραφεία του «Η» γράφαμε:

«Ο κ. Βαγγελάτος λέει ότι ο Επίτροπος δεν εγκρίνει το ένταλμα των 7.000 ευρώ για την κοπή των δένδρων στη Σάμη, γιατί, όπως μας είπε «φοβήθηκε μην πάει στα Δικαστήρια ο Επίτροπος», ενώ «έστειλε το ένταλμα του πάνω (προφανώς εννοούσε στην Αθήνα) για υπογραφή».

Μήπως μπορεί να μας πει ο Πρόεδρος του Λιμενικού ταμείου κ. Μοσχονάς αν ο κ. Βαγγελάτος πληρώθηκε το υπ’αριθμό 1α /2018 χρηματικό ένταλμα που εκδόθηκε στις 22/3/ 2018 για «κοπή, κλάδεμα δένδρων και φοινίκων καθώς και αποκομιδή ξερών κορμών και κλαδιών στη λιμενική ζώνη Σάμης από το αλιευτικό καταφύγιο έως τα λουτρά» και το οποίο αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22/03/ 2018 και ώρα 11:40:54 με ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΡΗ0-Κ0Σ;

Αν δεν το έχει πληρωθεί ο κ. Βαγγελάτος τότε πως αναφέρεται ότι …«θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή επίτροπο» του «Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Κεφαλληνίας»;

Φυσικά απάντηση δεν πήραμε από τον κ. Μοσχονά.

Ισως γιατί δεν προλαβαίνει να πρωτοκολλεί τις παραιτήσεις στο Λιμενικό Ταμείο, ίσως γιατί την έχει «κοπανήσει» ο κειμενογράφος του («αρκετά μέχρι τώρα», σου λέει, «ώρα να την κάνουμε τώρα που άρχισε να βρωμάει η υπόθεση»…), ίσως γιατί στη συνάντηση κορυφής του το περασμένο Σάββατο του συνεστήθη …«μόκο μεγάλε και άραξε και άσε τον Επίτροπο να καθαρίσει μόνος του».

Υποθετικά βέβαια όλα τα παραπάνω σενάρια της «απόλυτης σιωπής» σε μια ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του «Η», αλλά η αποκάλυψη …αποκάλυψη!

Σήμερα ξαναρωτάμε, αυτή τη φορά ευθέως τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κεφαλονιά κ. Νιφοράτο:

Το χρηματικό ένταλμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου υπ’αριθμό 1α /2018 που εκδόθηκε στις 22/3/2018 για «κοπή, κλάδεμα δένδρων και φοινίκων καθώς και αποκομιδή ξερών κορμών και κλαδιών στη λιμενική ζώνη Σάμης από το αλιευτικό καταφύγιο έως τα λουτρά» και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22/03/2018 και ώρα 11:40:54 με ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΡΗ0-Κ0Σ βάση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 27/ 18 της εταιρείας ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Π. – ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΛ. Ο.Ε., θεωρήθηκε όπως αναφέρεται στο χρηματικό ένταλμα από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟ;

Με λίγα λόγια:

Κύριε Αναπληρωτή Επίτροπε, Κύριε Νιφοράτε, θεωρήσατε, ναι ή όχι, το υπ’αριθμό 1α /2018 χρηματικό ένταλμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και αν όχι πως αναρτήθηκε δίνοντας το δικαίωμα πληρωμής;

Στην περίπτωση που πληρώθηκε, ποιος πήρε τα 7.000 ευρώ, όταν ο κ. Βαγγελάτος έρχεται και …«ζητάει τα ρέστα» από τον «Η» ότι δεν έχει πληρωθεί και ότι …«φταίμε εμείς που καταστρέφεται»;

Το κλάδεμα των δέντρων στη Λιμενική Ζώνη Σάμης
Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρος Μοσχονάς