Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Κεκρυφάλεια»

Περίληψη

Με την Αριθμό 8/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 68/2018 αίτηση της προσωρινής διοικούσας επταμελούς (7) Επιτροπής του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ.Ο.Μ.Α ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΚΡΥΦΑΛΕΙΑ», με έδρα τοπική ενότητα Ληουρίου Δήμου Κεφαλληνίας και με τα λεπτομερώς στην άνω αίτηση αναφερόμενα, και στο αποτελούμενο από δεκαοκτώ άρθρα καταστατικό, υπογραφούμενο από 60 Ιδρυτικά μέλη.

Σκοποί του Σωματείου είναι, μεταξύ άλλων, η πνευματική εξύψωση των μελών, η ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης, φιλαλληλίας και αλληλοβοήθειας στα μέλη του, με επιδιώξη να σταθεί αρωγός στον αγώνα τους για εθνική και κοινωνική ισοτιμία, για αποδοχή και δικαιοσύνη, με την ενθάρυνση κάθε νομικής ενέργειας και την επίτευξη πολυεπίπεδων πρωτοβουλιών προς κρατικούς και άλλους φορείς, ήτοι την τοπική αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών, τους επιστημονικούς συλλόγους και επαγγελματικά σωματεία και το εν γένει κοινονικό σύνολο.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο πρόεδρος

Βασίλειος Παύλου Παναγιωτόπουλος,

κάτοικος Ληξουρίου (Κουρουπάτα)

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Αντώνιος Νικ. Δρακονταειδής