Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα! Ούτε επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, ούτε Ράμπο κατά της διαφθοράς, ούτε εισαγγελείς, είναι τελικά ικανοί να σταματήσουν τον κατήφορο στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και των επιχειρήσεών του!

Παρακολουθείστε το νέο κατόρθωμα του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρου Μοσχονά και φυσικά όλων όσων εμπλέκονται σε αυτό.

Μια περίπτωση σχεδόν …αδιανόητη, μια ακόμα περίπτωση καταστρατήγησης των νόμων!

Ο λόγος για την είσπραξη λιμενικών τελών (λιμανιάτικων) στα πέντε λιμάνια Κεφαλονιάς και Ιθάκης (Αργοστολίου, Πόρου, Σάμης, Φισκάρδου, Ιθάκης).

Το ιστορικό της είσπραξης των λιμενιάτικων

Μέχρι και τον Ιούλιο του 2014 η είσπραξη των υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου λιμενικών τελών γινόταν από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία τα οποία και τα απέδιδαν ανά μήνα.

Αυτό ακριβώς γινόταν και στα λιμάνια Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Με την υπ’ αριθμ. 8122.1/29/2014/ 16-07-2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 2032Β’/25-07-2014) άλλαξε το καθεστώς είσπραξης των ανωτέρω τελών, αφού στην παράγραφο 4 αυτής ορίζεται ότι η είσπραξη των λιμενικών τελών γίνεται από προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου εκτός και δεν επαρκεί οπότε και η υπηρεσία ανατίθεται σε ιδιώτες.

Ετσι λοιπόν αρχικά η είσπραξη των λιμενικών τελών ανατίθεται σε δύο υπαλλήλους του Λιμενικού Ταμείου, αλλά από το 2015 αποφασίζεται (απόφαση 126/6-5-2015 με ΑΔΑ: 72ΨΞΟΡΗ0-Δ0Ν) ότι «προκειμένου να μην χαθούν έσοδα, να υπάρξουν προσφορές στο ΔΣ , για να ανατεθούν στη συνέχεια οι εργασίες».

Με νεώτερη απόφαση μετά από λίγες ημέρες (απόφαση 159/12-5-2015 και ΑΔΑ: 7ΕΕΡΟΡΗ0-7ΩΥ) αποφασίζεται η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας και γίνονται στη συνέχεια από τον πρόεδρο οι αναθέσεις.

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία έγινε και την επόμενη χρονιά 2016 η ανάθεση της είσπραξης των λιμενικών τελών με την 69/22-3-2016 (ΑΔΑ: 61ΑΑΟΡΗ0-ΘΤΥ).

Μέχρις εδώ όλα νόμιμα και ωραία και πρόεδρος θυμίζουμε ότι ήταν ο Γιώργος Τζωρτζάτος.

Και πάμε το 2017 με πρόεδρο ακόμη τον δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση.

Στις 23/3/2017 παίρνονται πέντε αποφάσεις στο ΔΣ (61/2017, 62/2017, 63/2017, 64/2017 και 65/2017) ισάριθμες με τα πέντε λιμάνια του Νομού για την ανάθεση σε ιδιώτες της είσπραξης των λιμενικών τελών.

Ο νέος πρόεδρος Αλέξανδρος Μοσχονάς αναλαμβάνοντας στις 30/3/ 2017 υπογράφει μετά από ένα μήνα στις 28/4/2017 τις αντίστοιχες πέντε απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες την είσπραξη των λιμενικών τελών (αποφάσεις 8/17, 9/17, 10/17, 11/17 και 12/17).

Και αυτές οι αναθέσεις νόμιμες.

Νέο καθεστώς στην είσπραξη των λιμενιάτικων

Στις 29/11/2017 με την δημοσίευση του νόμου 4504/2017 (τεύχος Α’ 184/29-11-2017) ανατρέπονται τα πάντα στην είσπραξη των λιμενιάτικων όταν στο άρθρο 90 με τίτλο «Βεβαίωση και είσπραξη τελών από το προσωπικό των Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» αναφέρεται ότι:

Η βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ των Λιμενικών Ταμείων λιμενικών τελών διενεργείται από το προσωπικό των οικείων Λιμενικών Ταμείων και αν το προσωπικό αυτών δεν επαρκεί, η βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω τελών διενεργείται από προσωπικό των Λιμενικών Ταμείων, που προσλαμβάνεται προς το σκοπό αυτόν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

Με λίγα λόγια, τέλος οι απευθείας αναθέσεις σε όποιον …γουστάρει ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και η είσπραξη θα γίνεται από έκτακτο προσωπικό που θα προσλαμβάνεται μόνο γι’ αυτό το σκοπό και φυσικά θα επιλέγεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ!

Κι ενώ ρητά και κατηγορηματικά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ ακόμα και για τους απλούς πολίτες και πολύ περισσότερο ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα όπως για ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Αλέξανδρος Μοσχονάς έρχεται μετά …από τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου 4504/2017 στις 27/2/2018 και εισηγείται στο ΔΣ …την πεπατημένη και λαμβάνεται …ομόφωνα η σχετική απόφαση:

Πρόσληψη ιδιωτών με απευθείας ανάθεση για την είσπραξη των λιμενιάτικων κι ας ορίζει άλλα ο νόμος!

(Αποφάσεις: 45/18 με ΑΔΑ: ΩΧ3ΓΟΡΗ0-Β9Π, 46/18 με ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΟΡΗ0-05Η, 47/18 με ΑΔΑ: ΩΩ6ΤΟΡΗ0-Μ54, 48/18 με ΑΔΑ: ΩΔΛΞΟΡΗ0-ΙΩΖ και 49/18 με ΑΔΑ: ΩΚΟΧΟΡΗ0-Χ7Υ).

Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ και φυσικά δίχως να προκαταλαμβάνουμε τίποτα, η ευθύνη βαρύνει όλα τα συμμετέχοντα στις συγκεκριμένες αποφάσεις μέλη του ΔΣ τα οποία και ψήφισαν την εισήγηση του προέδρου, αφού όπως είπαμε και είναι γνωστό …άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται!

Βέβαια υπάρχει και μια «μικρή λεπτομέρεια»: Ο Δήμαρχος δεν έχει νομική υπηρεσία και συμβούλους δικηγόρους να συμβουλεύουν τους προέδρους των επιχειρήσεων για τη νομιμότητα των αποφάσεων τους; Ο σύμβουλος του Δημάρχου που υπέδειξε το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου να ρυθμίσει το περιβόητο χρέος ναυτιλιακής εταιρείας γνώριζε τη μία νομοθεσία η οποία μάλιστα αμφισβητείται και δεν γνώριζε τη νομοθεσία για τα λιμενιάτικα;

Η θέση του προέδρου πάντως επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο γιατί η άγνοια (εντός ή εκτός εισαγωγικών «η άγνοια» είναι σίγουρα δουλειά των αρμοδίων να το ελέγξουν…) του νόμου 4504/ 2017 συνεχίζεται και το επόμενο …τρίμηνο υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις και οι απευθείας αναθέσεις με ιδιώτες της αρεσκείας προφανώς του προέδρου.

Συγκεκριμένα υπογράφονται:

  •  Για το Αργοστόλι στις 9/5/2018 η σύμβαση 1340/18 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6ΦΦΚΟΡΗ0-Υ4Γ και η απόφαση 64/18 με ΑΔΑ: ΨΨΥ9ΟΡΗ0-1ΨΦ
  •  Για τον Πόρο στις 27/4/2018 η σύμβαση 1197/18 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Χ1ΤΟΡΗ0-ΕΣΩ και η απόφαση 48/18 με ΑΔΑ: 990ΣΟΡΗ0-155
  •  Για το Φισκάρδο στις 4/5/2018 η σύμβαση 1284/18 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: 7Θ2ΥΟΡΗ0-456 και η απόφαση 59/18 με ΑΔΑ: Ω9ΚΚΟΡΗ0-ΛΤΨ
  •  Για την Ιθάκη στις 17/4/2018 η σύμβαση 1063/18 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ψ1ΙΕΟΡΗ0-836 και η απόφαση 43/18 με ΑΔΑ: 65Γ6ΟΡΗ0-0Ε7 και
  •  Για τη Σάμη στις 7/5/2018 η σύμβαση 1307 /18 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ω9ΞΔΟΡΗ0-ΧΕ6 και η απόφαση 60/18 με ΑΔΑ: 611ΡΟΡΗ0-ΚΒΤ.

Συνολικά υπεγράφησαν πέντε ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ και αντίστοιχα πέντε ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ακόμη και …έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου συνολικής αξίας 43.700 ευρώ και μάλιστα ΑΡΧΙΣΕ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ!

Συγκεκριμένα στις 3/7/2018 με το χρηματικό ένταλμα 4α/2018 και ΑΔΑ: ΩΠΘΕΟΡΗ0-ΧΜΧ έγινε η πληρωμή της πρώτης δόσης στον ιδιώτη για την ανάθεση του λιμανιού του Φισκάρδου αξίας 2.487,51 ευρώ!

Ας αφήσουμε, σε αυτή τη φάση απλά το αναφέρουμε, ότι και η κατάτμηση της σχετικής δαπάνης των 43.700 ευρώ για την είσπραξη των λιμενιάτικων σε πέντε αναθέσεις ελέγχεται ως …ΠΑΡΑΝΟΜΗ!

Μετά από …3 μήνες απούσα η Λιμενάρχισσα!

Αφήσαμε για το τέλος μια αρκετά ενδιαφέρουσα αποκάλυψη η οποία ΑΠΑΙΤΕΙ διευκρινίσεις από όλους τους εμπλεκόμενους:

Οπως ήδη αναφέραμε το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου στις 27/2/2018 με εισήγηση του προέδρου Αλέξανδρου Μοσχονά αποφασίζει με πέντε αποφάσεις την «Εγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών: «καταγραφής σκαφών, καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού, παραλαβή αιτήσεων ελλιμενισμού, χωροθέτηση, καβοδέτηση και είσπραξη λιμενικών τελών» σε ιδιώτες για το χρονικό διάστημα από 20/04/2018 έως 30/11/2018 κατά παράβαση του νόμου 4504/2017!

Αποφάσεις: 45/18 με ΑΔΑ: ΩΧ3ΓΟΡΗ0-Β9Π, 46/18 με ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΟΡΗ0-05Η, 47/18 με ΑΔΑ: ΩΩ6ΤΟΡΗ0-Μ54, 48/18 με ΑΔΑ: ΩΔΛΞΟΡΗ0-ΙΩΖ και 49/18 με ΑΔΑ: ΩΚΟΧΟΡΗ0-Χ7Υ.

Και οι πέντε αποφάσεις αναρτήθηκαν όλες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 12/4/2018 και φέρονται παρόντα και τα οκτώ μέλη του ΔΣ:

Αλέξανδρος Μοσχονάς Πρόεδρος Δ.Σ. και τα μέλη του ΔΣ: Ευφελβίνα Γεωργανά, Ιωάννης Λυκούδης, Παναγιώτα Κολοβού, Στέφανος Φιαμπόλης, Διονύσιος Στανίτσας, Γαβριήλ Ρασσιάς, και Γεράσιμος Δεστούνης.

Μετά από …τρεις μήνες και συγκεκριμένα χθες 9/7/2018 αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ …ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ οι οποίες μόνο όταν τις ανοίξεις αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σε …ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ!

Να υποθέσουμε ότι σκόπιμα δεν αναγράφεται η φράση «ορθή επανάληψη» στην αρχική σελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για να μην μπουν σε υποψίες …οι υποψιασμένοι;

Ας είναι! Εμείς όμως επειδή παραείμαστε υποψιασμένοι με τα τεκταινόμενα στο Λιμενικό Ταμείο …αρχίσαμε το ψάξιμο!

Και …ω του θαύματος ανακαλύψαμε …τις πέντε αρχικές αποφάσεις, οι οποίες όλες φέρνουν την ένδειξη στο σώμα της απόφασης … «ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ-ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΩΤΕΡΟ»!!

Συγκρίνοντας τις αποφάσεις που αναρτήθηκαν στις 12/4/ 2018 με αυτές τις 9/7/ 2017 ανακαλύπτεις βεβαίως με προσεκτική ανάγνωση τη διαφορά.

Στη νεώτερη χθεσινή ανάρτηση το μέλος του ΔΣ Παναγιώτα Κολοβού (η Λιμενάρχισσα, βεβαίως!) εμφανίζεται μετά από τρεις μήνες από την πρώτη ανάρτηση ως …ΑΠΟΥΣΑ στην επίμαχη συνεδρίαση που λήφθηκαν οι πέντε ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!

Και εντάξει να υποθέσουμε ότι ήταν ένα …λάθος του αρμόδιου υπάλληλου η αναγραφή ως παρούσας της απουσιαζούσης από την επίμαχη συνεδρίαση που πήρε …πέντε παράνομες αποφάσεις, αλλά έπρεπε να περάσουν …τρεις μήνες από την ανάρτησή τους και …4 ½ μήνες από τη λήψη τους για να γίνει αντιληπτό το λάθος;

Και εντάξει (εντάξει …τρόπος του λέγειν για την οικονομία της συζήτησης) όλα αυτά τα παράδοξα. Αλλά έχουμε κάποιες απορίες:

Γιατί δεν αναγράφεται στις διορθωμένες αποφάσεις ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ «ορθή επανάληψη»;

Αυτές οι πέντε νεώτερες αποφάσεις …εστάλησαν για έγκριση στην αποκεντρωμένη Διοίκηση ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ;

Οπως είναι σαφές απαιτούνται εξηγήσεις …ένθεν και ένθεν!

Διατελούμε εν αναμονή…

Στα πρακτικά του Λιμενικού Ταμείου 5/27-2-2018 η Λιμενάρχης Παναγιώτα Κολοβού εμφανίζεται ως παρούσα και το «Απόσπασμα» ως «μη έγκυρο-διορθώθηκε από νεώτερο» την αναφέρει στο «νεώτερο» ως απούσα…

Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρος Μοσχονάς