Δεν της φθάνανε της δημοτικής ηγεσίας τα ντράβαλα με τους ελέγχους και τα πορίσματα (εκδοθέντα και αναμενόμενα) των επιθεωρητών κατά της διαφθοράς, …«ξεσπούρδηνε» τελευταία και η Αποκεντρωμένη και αρχίσανε τα όργανα.

Πρώτα ήτανε το «ραβασάκι» στον πρόεδρο του Δ.Σ. για τους κοπανατζήδες στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές που άναψε φωτιές («Η» 28 και 29/6) και ακόμη δεν «έχει βγει καπνός» αν και από τα λεγόμενα του Συντονιστή στο σχετικό έγγραφο ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ θα παρακαμφθούν οι νόμοι οπότε και αναμένονται δραματικές εξελίξεις με την επιβολή των προβλεπομένων ποινών που φθάνουν μέχρι και την έκπτωση!

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Νίκος Παπαθεοδώρου απλά …δεν έχει πολλές επιλογές παρά να εφαρμόσει το νόμο!

Και τώρα έρχεται η δεύτερη μπουμπουνιά από την Αποκεντρωμένη.

Με την 125189/13-7-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης και ΑΔΑ: 6ΔΥΕΟΡ1Φ-ΝΨ2 η οποία μάλιστα υπογράφεται από τον ίδιο το Συντονιστή Νίκο Παπαθεοδώρου (γεγονός …όχι και τόσο συνηθισμένο) ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ «η αριθ. 289/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς περί κατακύρωσης του διαγωνισμού, διότι, όπως προέκυψε από τον παρεμπίπτοντα έλεγχο, στηρίχθηκε σε μη νόμιμη προηγούμενη απόφαση (147/2017 Ο.Ε. Δ. Κεφαλλονιάς) σύμφωνα με τους στο σκεπτικό αναφερόμενους λόγους».

Η απόφαση και ο διαγωνισμός αφορούσαν την «Εγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Τ. Κοινότητας Δειλινάτων Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου” (287/ 16-11-2017 οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 733ΒΩΕ5-ΟΨΔ)».

Και με όσο γίνεται λιγότερα λόγια:

Με την 12025/27-04-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου Κεφαλλονιάς (ΑΔΑ: ΨΚΠΓΩΕ5-1ΜΧ) προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Τ.Κ. Δειλινάτων Δ.Ε. Αργοστολίου» εκτιμώμενης αξίας 40.783 ευρώ.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη και η Οικονομική Επιτροπή Δ. Κεφαλλονιάς ενέκρινε το αριθ. 14278/ 16-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με την αριθ. 147/ 2017 απόφασή της (ΑΔΑ: 66ΣΔΩΕ5-0ΥΘ).

Και από δω αρχίζουνε τα …ντράβαλα.

Η Οικονομική Επιτροπή απορρίπτει ένα διαγωνιζόμενος, ο οποίος μάλιστα είχε δώσει και την μικρότερη προσφορά, αυτός κάνει ένσταση και απορρίπτεται …«σιωπηρά» που σημαίνει δίχως να εξεταστεί επί της ουσίας (άγνωστο για ποιούς λόγους).

Σύμφωνα λοιπόν με το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης:

«Η Οικονομική Επιτροπή Δ. Κεφαλλονιάς όφειλε, ως αναθέτουσα αρχή, να μην αποκλείσει την προσφέρουσα εταιρεία ΧΧΧ για έλλειψη μονογραφών σε κάθε φύλλο του ΤΕΥΔ, αλλά να την καλέσει να συμπληρώσει ορθά το ΤΕΥΔ. Η αναθέτουσα αρχή έχει δέσμια αρμοδιότητα να ενεργήσει και να ζητήσει τη συμπλήρωση των μονογραφών όταν επίκειται αποκλεισμός από τη διαδικασία, ως εν προκειμένω συνέβη με την εταιρεία ΧΧΧ. Για τον λόγο αυτό η αριθ. 147/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Κεφαλλονιάς, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας ΧΧΧ και ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία με την επωνυμία ΑΑΑ είναι άκυρη διότι εκδόθηκε κατά παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης»!

Εν ολίγοις ο Δήμος Κεφαλονιάς ήταν υποχρεωμένος με το νόμο να ζητήσει από την εταιρεία που απορρίφθηκε να συμπληρώσει κάποια χαρτιά και όχι…να την απορρίψει!

Κόλαφος λοιπόν η απόφαση Παπαθεοδώρου για τη Δημοτική Αρχή όταν είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι …για πρώτη φορά αντιμετωπιζόταν ανάλογη περίπτωση διαγωνισμού μετά από οκτώ χρόνια στα πράγματα!

Και ακόμα η απόφαση Παπαθεοδώρου έρχεται σε μια στιγμή που ο ίδιος πρέπει (αν δεν το έχει ήδη πράξει…) να αποφασίσει για το πολιτικό μέλλον του δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση και την παραπομπή του σύμφωνα με το νόμο και το περιβόητο πρώτο πόρισμα του περασμένου Δεκεμβρίου των Επιθεωρητών!

Εν αναμονή λοιπόν ραγδαίων εξελίξεων…

Η ακύρωση της παραπάνω απόφασης της ΟΕ ίσως είναι …το προανάκρουσμα των όσων θα ακολουθήσουν!

Οι Διλινάδες πάντως ας περπατάνε τα βράδια προσεκτικά το επόμενο διάστημα στον κεντρικό τους δρόμο… και ας το πάρουν απόφαση ότι μία με τα εξαφανισμένα έσοδα των ανεμογεννητριών και μία τώρα με την ακύρωση ενός σημαντικού για το χωριό έργου … η Δημοτική Αρχή Παρίση – Λυκούδη – Γαρμπή που τόσο γενναιόδωρα τίμησαν με την ψήφο τους ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΚΙ για το χωριό τους.

Μόνη τους παρηγοριά ότι στην εγκατάλειψη του χωριού τους (και τώρα στην ανικανότητα να γίνει ένα έστω εργάκι) …δεν είναι μόνοι τους. Είναι όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς!

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σοφία Γαρμπή, αντιδήμαρχος Οικονομικών
Τα Διλινάτα, μετά τα εξαφανισμένα έσοδα των ανεμογεννητριών, τώρα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς για τον ηλετροφωτισμό της Κεντρικής Οδού τους…