Την περασμένη Τετάρτη 18 του μήνα στον «Η» δημοσιεύσαμε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ με τίτλο «Ακύρωσε έργο των Διλινάτων η Αποκεντρωμένη» και υπότιτλο «Ανίκανη πλέον η δημοτική αρχή να δημοπρατήσει έστω κι ένα εργάκι».

Εν ολίγοις η Αποκεντρωμένη ακύρωσε δια χειρός του ιδίου του Συντονιστή Νίκου Παπαθεοδώρου με την 125189/13-7-2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΥΕΟΡ1Φ-ΝΨ2) την αριθ. 289/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς για την κατακύρωση του διαγωνισμού «Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Τ. Κοινότητας Δειλινάτων Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου»!

Πριν να κλείσει εβδομάδα εκδίδεται μια δεύτερη απόφαση και πάλι του ίδιου του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Νίκου Παπαθεοδώρου (122904/ 13-7-2018 με ΑΔΑ: ΩΩΠΡΟΡ1Φ-5ΧΝ), με την οποία ακυρώνεται μία ακόμη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς!

Συγκεκριμένα και πάλι ο ίδιος ο κ. Παπαθεοδώρου ακύρωσε (μερικώς) την ίδια ημέρα με την προηγούμενη απόφαση 13/7/2018 «την αριθ. 174/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Κεφαλονιάς ΑΔΑ: ΩΛ6ΗΩΕ5-ΕΨΘ σχετικά με «Έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού των εμποροπανηγύρεων του Δ. Κεφαλονιάς όπως αναφέρεται στην αριθμ. 20/2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.» και συγκεκριμένα τα άρθρα 12 (εγκαταστάσεις ) και 14 (Τέλη) αυτού»!

Πρώτα απ’ όλα, το γεγονός ότι με δύο αποφάσεις του ίδιου του Συντονιστή, την ίδια ημέρα (13/7/2018) ακυρώνονται ισάριθμες αποφάσεις του ίδιου Δήμου (Κεφαλονιάς) είναι πολύ σπάνιο, μήπως κιόλας δεν έχει ξανασυμβεί …με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει…

Στην ουσία η απόφαση ακυρώθηκε έστω και μερικώς για παράβαση των διατάξεων του ισχύοντος νόμου για τις εμποροπανηγύρεις και αφορούσε τις υπαίθριες αγορές – εμποροπανηγύρεις των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Ευφημίας και Μαρκοπούλου!

Και μάλιστα για δύο σημαντικούς λόγους.

Ο πρώτος λόγος:

«Με την κατάρτιση και ψήφιση του άρθρου 12 του ως άνω κανονισμού προβλέπεται ότι, στις υπαίθριες αγορές – εμποροπανηγύρεις των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Ευφημίας και Μαρκοπούλου «οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές (ξύλινα παραπήγματα) κατά σειρά διατεταγμένες στο χώρο που έχει παραχωρηθεί οι οποίες θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου».

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης παραθέτοντας τη νομοθεσία που ισχύει …ακυρώνει την απόφαση όσον αφορά το άρθρο 12 του κανονισμού που εγκρίθηκε γιατί «δεν είναι εναρμονισμένο με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4497/17 όπου δεν προβλέπεται η ανέγερση κανενός είδους κατασκευών από τους συμμετέχοντες πωλητές στις υπαίθριες αγορές» αναφέροντας μάλιστα ότι «για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο Δήμο»!

Ο δεύτερος λόγος:

«Με την κατάρτιση και ψήφιση του άρθρου 14 εδαφ. β προβλέπεται ότι, «το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε επαγγελματία, που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα όρια του Δ. Κεφαλονιάς, συναφή με την εμποροπανήγυρη και ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτήν, δύναται να ορίζει το τέλος χρήσης με έκπτωση επί της οριζόμενης από το Δημοτικό Συμβούλιο τιμής».

Παρόμοια με την προηγούμενη περίπτωση ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης παραθέτοντας τη νομοθεσία που ισχύει …ακυρώνει την απόφαση όσον αφορά το εδάφιο β του άρθρου 14 του κανονισμού που εγκρίθηκε γιατί «δεν είναι εναρμονισμένο με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4497/17 αφού δεν προβλέπεται έκπτωση επί των καταβαλλόμενων τελών σε πωλητές λόγω εντοπιότητας, για τη συμμετοχή τους σε εμποροπανηγύρεις».

Τώρα, ό,τι και να πεις είναι λίγα για την ανικανότητα και την ασχετοσύνη της Δημοτικής Αρχής να διαχειριστεί τα ελάχιστα και μάλιστα μετά από 8 χρόνια στα πράγματα.

Βέβαια το ερώτημα είναι αυτονόητο:

Ολα τα προηγούμενα χρόνια τι ίσχυε;

Τις παράγκες καταστήματα τις έφτιαχναν οι επαγγελματίες μόνοι τους άρα και παράνομα:

Ο Δήμος επίσης παράνομα έκανε έκπτωση στους Κεφαλονίτες επαγγελματίες;

Οτι και να συνέβαινε πάντως δεν είναι δυνατόν, μετά από οκτώ χρόνια Δημοτική Αρχή να μην μπορεί να πάρει μια απόφαση για …τα πανηγύρια!

Και μην πουν ότι ευθύνονται …οι υπάλληλοι γιατί αυτό θα είναι και το άκρον άωτον της ανευθυνότητας και ταυτόχρονα της επικινδυνότητας τους. Τώρα που τελείωσε το παραμύθι …για όλα ευθύνονται «οι προηγούμενοι» είτε με «το Γιοφύρι της Αρτας» – Γηροκομείο Αργοστολίου που «το λιβανίζουνε» για οκτώ χρόνια και ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν πότε θα τελειώσει, είτε με την κατακεφαλιά της παραπομπής δύο αντιδημάρχων της Δημοτικής Αρχής Παρίση ανάμεσα στους 22 αιρετούς του πρώην Δήμου Λειβαθούς για βαριές κακουργηματικές πράξεις, ώρα είναι να αρχίσει το άλλο παραμύθι …«για όλα ευθύνονται οι υπάλληλοι»!

Λοιπόν τέρμα οι δικαιολογίες!

Με την ακύρωση της τελευταίας απόφασης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης για τις εμποροπανηγύρεις αποδεικνύεται ότι έχουμε μια Δημοτική Αρχή (στην κυριολεξία) για…τα πανηγύρια!

Νίκος Παπαθεοδώρου
Το έγγραφο ακύρωσης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νίκου Παπαθεοδώρου για τις εμποροπανηγύρεις Αγίας Ευφημίας και Μαρκόπουλου του Δήμου Κεφαλονιάς!