Γι’ άλλη μία φορά η Δημοτική Αρχή αποκάλυψε το αυταρχικό της πρόσωπο στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη 25 Ιουλίου.

Απουσιάζοντος γι’άλλη μία φορά του Δημάρχου και αναπληρούμενου από τον Ανταυτού Διονύσιο Λυκούδη μετά από σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου συμβούλου Γιώργου Τζωρτζάτου σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεση της περιβόητης δωρεάς Τυπάλδου γνωστού ως «ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΙΚΥΩΝ» ο κ. Ανταυτού γι’ άλλη μία φορά …ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, λέγοντας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Η» την επομένη της συνεδρίασης:

«Το ότι δεν δημοσιοποιούμε πως κινούμαστε στην υπόθεση, είναι γιατί οι αντίδικοι δεν πρέπει να γνωρίζουν τις κινήσεις μας για να μην τους δίνεται η δυνατότητα και ο χρόνος να τις αντιμετωπίζουν».

Προηγουμένως ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γεράσιμος Αλυσανδράτος στη δικιά του απάντηση σχετικά με το θέμα της ενημέρωσης ανέφερε ότι απέστειλε γραπτό σχετικό ερώτημα στο Νομικό Γραφείο που χειρίζεται την υπόθεση, το οποίο απάντησε, επίσης εγγράφως, ότι δεν δύναται να προσφέρει καμία ενημέρωση, επικαλούμενο το νομικό απόρρητο! Το παράδοξο βέβαια εδώ, είναι ότι η απάντηση δόθηκε «μέσω του εγγράφου» του Νομικού Γραφείου, και όχι επισήμως από το δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίση ή τον ίδιο τον πρόεδρο του Δ.Σ.!

Ηδη πριν ένα χρόνο από τις 3/10/2017 επισημαίναμε από τις στήλες του «Η» σε σχετικό ρεπορτάζ:

«Το παράνομο της ενέργειας του Δημάρχου και του αναπληρωτή του, όπως και άλλων στελεχών της Δημοτικής Αρχής να μην υπάρξει ενημέρωση για το θέμα της «Κληρονομιάς Τυπάλδου», είναι πέρα πάσης αμφιβολίας όταν το δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των πολιτών και πόσο μάλλον όταν είναι και δημοτικοί σύμβουλοι!»

Και συνεχίζαμε:

«Συγκεκριμένα στο άρθρο 5Α παράγραφος 1 του Συντάγματος αναφέρεται:

«Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφαλείας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας και συμφερόντων τρίτων».

Επί πλέον της Συνταγματικής διάταξης για το δικαίωμα στην πληροφόρηση υπάρχει και η πρόβλεψη στο νόμο 3852 άρθρο 69 παράγραφος 3 όπου κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην πληροφόρηση των δημοτικών συμβούλων ορίζοντας:

«Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά από τον Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία…».

Και καταλήγαμε:

«Είναι προφανές ότι δεν υφίσταται για να είναι νόμιμη η μυστικότητα από την Δημοτική Αρχή για την υπόθεση, λόγοι ούτε …εθνικής ασφαλείας, ούτε …καταπολέμησης του εγκλήματος, ούτε και …«προστασίας και συμφερόντων τρίτων».

Τα ίδια επαναλαμβάνουμε και σήμερα ακόμα πιο εμφατικά, αφού η Δημοτική Αρχή και πάλι δια του αναπληρωτή δημάρχου συνεχίζει απροκάλυπτα να παραβιάζει το Συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών και πολύ περισσότερο των συμβούλων για ενημέρωση και διαφάνεια!

Σε πρώτη φάση απευθυνόμαστε σε σας κύριε Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κύριε Παπαθεοδώρου ως Ελεγκτή της νομιμότητας των πράξεων των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΗΣΙ …για να παραφράσουμε τη γνωστή ρήση του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή!

Το ξενοδοχείο Σικυών
Οι δωρητές του 72,28% στο Δήμο Σπυρογεράσιμος και Σουζάνα Τυπάλδου