Σύμφωνα με καταγγελίες που φθάνουν στον «Η», κλείνει ο Δημόσιος-Δημοτικός ασφαλτοστρωμένος δρόμος προς τα Λατομεία της Εταιτείας Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. στο Λιβάδι.

Η ενέργεια αυτή εκπορεύτηκε από την Εταιρεία Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.;

Είναι δυνατόν να κλείσει ο δρόμος, ενώ υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα λόγω πυρκαγιών;

Είναι δυνατόν να απαγορευτεί η διέλευση των παροδί,ων, των ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής, από ένα δρόμο που υφίσταται πάνω από 100 χρόνια και είναι ασφαλτοστρωμένος;

Ποιος έδωσε άδεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών σε δημόσιο δρόμο και με ποιό δικαίωμα;

Παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό, το οποίο αποδυκνύει την αλήθεια των παραπάνω αναφερόμενων  καταγγελιών, στις οποίες φαίνονται οι βάσεις και ο οπλισμός των κολωνών που θα χρησιμοποιηθούν προφανώς για να τοποθετηθούν οι μπάρες απαγόρευσης της διέλευσης.

Κύριε Δήμαρχε ποιές θα είναι οι ενέργειές σας;

Κύριε Αντιδήμαρχε Παλικής ποιες θα είναι οι δικές σας ενέργειες;

Και επειδή μπορεί να αδιαφορήσετε, διότι θα έπρεπε να το γνωρίζετε, ρωτάμε:

Θα επέμβετε άμεσα εσείς για την αποκατάσταση του προβλήματος, ή ο κ. Εισαγγελέας;