Συναυλία στην Καθολική Εκκλησία

Venerdi 17 Agosto 2018 ore 21.15

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 στις 21.15

 Due note (δύονότες)

 Cristina Greco (canto)

(τραγουδίστρια)

Davide Verga(canto)

(τραγουδιστής)

Giovanni Greco (canto e pianoforte)

(τραγουδιστής και πιανίστας)

Presenta: Luisa Arli

(παρουσιάστρια)

 Ingresso libero (δωρεάν είσοδος)