Tην περασμένη Παρασκευή (21/9), έγινε η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απόντες οι Δημητράτος, Ανουσάκης και ανάμεσα στους παρόντες στην …δεύτερη παρουσία του σε σύνολο 29 συνεδριάσεων και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεόφιλος Μιχαλάτος! Ταυτόχρονα παρών το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής και μέλος της παράταξης Μιχαλάτου ο Διονύσιος Μινέτος, έτσι που αποδεικνύεται ότι …δεν είναι αποκλειστικά αναπληρωματικός του επικεφαλής του όπως διαδίδεται για να δικαιολογήσει τις αλλεπάλληλες απουσίες του, αλλά συνολικά της αντιπολίτευσης!

Θέμα συζήτησης, μεταξύ των άλλων, και η «Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης εκμίσθωσης δύο ισογείων καταστημάτων στο κτίριο Β (δημοτικό ακίνητο) της Δημοτικής Αγοράς Ληξουρίου».

Το θέμα ψηφίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ (το τονίζουμε το ομόφωνα με κεφαλαία γράμματα και θα καταλάβετε το γιατί στη συνέχεια…) και παίρνει αριθμό 275/2018 και δημοσιεύεται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΤΔ5ΩΕ5-Λ46.

Η υπόθεση έχει …την δικιά της ιστορία και σχετίζεται …ΑΜΕΣΑ και ΑΠΟΛΥΤΑ με την περιβόητη πλέον ιστορία της παραπομπής των 5 στελεχών της Δημοτικής Αρχής για την εκμίσθωση των παραλιών το 2017!

Ιδού λοιπόν πως έχουν τα πράγματα με χρονολογική σειρά:

  1. 16/6/2017 με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μελών της Οικονομικής Επιτροπή (ΟΕ) (Γαρμπή, Παπαναστασάτος, Κωνσταντάκης, Παπαδάτος, Κουρκουμέλης) εγκρίνεται η 141/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΥΨ7ΩΕ5-5ΞΖ) με θέμα: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αιγιαλών και κοινόχρηστων παραλιών Δήμου Κεφαλλονιάς».
  2. 7/7/ 2017 εγκρίνεται από την ΟΕ κατά πλειοψηφία η απόφαση 162 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΨΧ9ΩΕ5-ΤΧΜ) με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αιγιαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς».

Μειοψηφούν οι Μιχαλάτος, Γκισγκίνης, οι οποίοι με λίγα λόγια καταγγέλλουν την διαδικασία ως παράνομη και περίπου ως «στημένη» ενώ προαναγγέλλουν, όπως και συνέβη (!), του πλειοδότη στις τρεις δημοπρασίες (δύο στην Παλιοσταφίδα και μία στις Μηνιές).

Ο Ανουσάκης αντέτεινε στις ενστάσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας(πιστή αντιγραφή από την επίσημη δημοσιευμένη απόφαση: «Η Δημοτική Αρχή της είναι παντελώς αδιάφορο ποιος ήλθε στην δημοπρασία και πια προσφορά έδωσε. Η Επιτροπή εφάρμοσε τον νόμο κατατάσσοντας τις προσφορές με την σειρά που λέει ο νόμος και με την αξία του ποσού.

Είναι όλα νόμιμα και όλα σωστά και δεν έγινε καμία σοβαρή αντίδραση από τους συμμετέχοντες, ένας θιγόμενος επιχειρηματίας επειδή δεν κέρδισε έκανε μία ένσταση που δεν την εξετάζουμε εμείς, θα εξεταστεί αν κάνει προσφυγή από την Αποκεντρωμένη».

Δεν θα σχολιάσουμε τα όσα είπε ο Ανουσάκης αλλά απλά υπογραμμίσαμε την αναφορά ότι «όλα είναι νόμιμα»!

Είναι η υπόθεση για την οποία προσέφυγε στον Εισαγγελέα και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο πολίτης Παναγιώτης Τζωρτζάτος ως άμεσα θιγόμενος.

  1. Τελικά ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νικόλαος Παπαθεοδώρου δεν εξετάζει τη νομιμότητα της απόφασης της 162/2017 απόφασης της ΟΕ (όπως αναληθώς ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή), αφήνει και περνάει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών που ορίζει ο νόμος και η απόφαση …θεωρείται εκτελεστή! Οπότε και ο Δήμος καλεί τους τρεις πλειοδότες (μεταξύ των οποίων στις δύο δημοπρασίες ο σύζυγος της αντιδημάρχου Σοφίας Γαρμπή, Γεράσιμος Κεκάτος) οι οποίοι όπως είχαν …προβλέψει οι Γκισγκίνης, Μιχαλάτος παραιτούνται (με την αιτιολογία ότι …άργησε να ολοκληρωθεί η διαδικασία) και γίνονται συμβάσεις με τους επόμενους! Οι διαφορές των προσφορών …τεράστιες!

Η χασούρα του Δήμου …103.300 ευρώ παρακαλώ!

  1. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2018 με την έκθεση 153/Π/2018 των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) παραπέμπονται πειθαρχικά και ποινικά οι Γαρμπή, Παπαναστασάτος, Κωνσταντάκης, Παπαδάτος, Κουρκουμέλης, γιατί ενέκριναν κατά παράβαση του νόμου τους όρους του διαγωνισμού για την εκμίσθωση των παραλιών το 2017 με την 141/2017 απόφαση της ΟΕ (σημείο 1 πιο πάνω)!

Με λίγες λέξεις ο διαγωνισμός από την στιγμή που ο πλειοδότης παραιτείτο έπρεπε να επαναληφθεί σύμφωνα με το νόμο και όχι να κατακυρωθεί στον αμέσως επόμενο όπως έκανε η Δημοτική Αρχή!

  1. 5/7/2018 η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση 205/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΛΧΩΕ5-27Τ) με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού εκμίσθωσης δύο ισόγειων καταστημάτων στο κτίριο Β’ (δημοτικό ακίνητο) της Δημοτικής Αγοράς Ληξουρίου».

Η ακολουθούμενη διαδικασία εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ με αυτήν που ακολούθησε με τις παραλίες, δηλαδή παρά το νόμο αν παραιτείτο ο πλειοδότης ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο!

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Βασίλειος Ρουχωτάς ως αναπληρωματικό μέλος από τη μεριά της αντιπολίτευσης, ο οποίος σθεναρά και γνωρίζοντας απόλυτα το θέμα (και με την εμπειρία του ως πρώην Δήμαρχος) επεσήμανε τον παράνομο χαρακτήρα της ακολουθούμενης διαδικασίας εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Μαζί του συντάχθηκαν (με κάποια τυπική διαφοροποίηση) οι Γκισγκίνης και Μινέτος.

Εκ μέρους της πλειοψηφίας ο Νικόλαος Ανουσάκης φέρεται από το σχετικό πρακτικό της απόφασης να δηλώνει (ακριβής μεταφορά):

«Ο κ. Ανουσάκης αναφέρει ότι αφού μέχρι σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως αρμόδιος φορέας έχει ελέγξει και έχει εγκρίνει την νομιμότητα παρόμοιων διαγωνισμών τότε δεν τίθεται θέμα. Εάν αύριο την ακυρώσει τότε τίθεται θέμα. Πάρα πολλές φορές αλλάζουν οι νομολογίες, αλλάζουν οι ερμηνείες διότι έτσι λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση, πόσες φορές μία νέα εγκύκλιος ανατρέπει μία άλλη, τα νομικά δεν είναι μαθηματικά και ο νόμος έχει εκατό ερμηνείες οπότε οφείλουμε να σεβαστούμε την μέχρι σήμερα ερμηνεία της Αποκεντρωμένης.

Τέλος προτείνει να προχωρήσει η Επιτροπή στην έγκριση των Πρακτικών του Διαγωνισμού καταγράφοντας τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς που έθεσαν οι κ. κ. Ρουχωτάς –Μινέτος και Γκισγκίνης και το θέμα να κριθεί στο επίπεδο του αρμοδίου κατά το νόμο προϊστάμενου ελεγκτικού οργάνου, δηλαδή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων καθώς δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή να αμφισβητήσει μονομερώς διαδικασίες που σε ανάλογες περιπτώσεις είχαν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη».

Αυτό μόνο που θα σχολιάσουμε είναι ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως αρμόδιος φορέας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την νομιμότητα παρόμοιων διαγωνισμών όπως η περίπτωση της εκμίσθωσης των παραλιών το 2017, αλλά άφηνε να παρέλθει η εκ του νόμου προθεσμία των 30 ημερών οπότε και οι αποφάσεις αυτές ήταν …άμεσα εκτελεστές!

  1. Και φθάνουμε στις 10/9/2018 οπότε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με Αριθμ. Πρωτ. 153696 & 122643 /10-9-2018 …ω του θαύματος ο Συντονιστής αυτής κ. Παπαθεοδώρου φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα και ανακαλύπτει …τη νομιμότητα και …ΑΚΥΡΩΝΕΙ την απόφαση 205/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΛΧΩΕ5-27Τ) της ΟΕ με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού εκμίσθωσης δύο ισόγειων καταστημάτων στο κτίριο Β’ (δημοτικό ακίνητο) της Δημοτικής Αγοράς Ληξουρίου» για τους λόγους που επικαλέστηκε ο Ρουχωτάς (μη εφαρμογή του άρθρου 6 του ΠΔ 210/1981) που σημαίνει ότι ΠΑΡΑΝΟΜΑ ο Δήμος δεν επαναλάμβανε τους διαγωνισμούς για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρα και των παραλιών) όταν παραιτείτο ο πλειοδότης αλλά τους έδινε στους αμέσως επόμενους!
  2. Κάπως έτσι φθάνουμε …εκεί που ξεκινήσαμε.

Στις 21 Σεπτεμβρίου ΟΜΟΦΩΝΑ η ΟΕ επανεγκρίνει τους όρους για την εκμίσθωση των μαγαζιών στο Ληξούρι με την 275/2018 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΤΔ5ΩΕ5-Λ46) σύμφωνα με το νόμο και τα όσα τους είχε υποδείξει ο Ρουχωτάς!

Και αυτό που εκπλήσσει είναι ότι εντάξει ο Ανουσάκης που υπερθεμάτιζε τόσο καιρό για τη νομιμότητα της ακολουθούμενης διαδικασίας απουσίαζε (τυχαία …φανταζόμαστε) από την εκ νέου ψήφιση των όρων της εκμίσθωσης των μαγαζιών του Ληξουρίου ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ πλέον και την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ της μέχρι τώρα ακολουθούμενης από το Δήμο ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ το 2017, αλλά ο Μιχαλάτος που παρευρίσκετο και ψήφισε γιατί …δεν είπε μία λέξη για το ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ των σικέ διαγωνισμών της Δημοτικής Αρχής με τις εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων που αποκαλύφθηκε πανηγυρικά;

Και φυσικά η μεγάλη ΟΜΟΛΟΓΙΑ για την ΕΝΟΧΗ της Δημοτικής Αρχής σε όλη την ιστορία των εκμισθώσεων των δημοτικών ακινήτων ήλθε από …την ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΩΠΗ των πέντε παραπεμπομένων από το ΣΕΕΔΔ και παρευρισκομένων στη συνεδρίαση (Γαρμπή, Παπαναστασάτος, Κωνσταντάκης, Κουρκουμέλης, Παπαδάτος) και την ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!

Δεν είναι μόνο ότι κατάπιαν σαν να μη συνέβη τίποτα ΤΗΝ ΞΕΦΤΥΛΑ της ακύρωσης μιας απόφασής τους (205/2018) και υποχρεώθηκαν να επανέλθουν ψηφίζοντας αυτή τη φορά βάση του νόμου που τους είχε επισημάνει ο Ρουχωτάς στις 5/7/2018 αλλά τον έγραψαν κανονικά, αλλά, και το σημαντικότερο, ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ από την ΟΕ και οι πέντε …το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ που ήδη είχαν λάβει όπως ομολόγησε μετέπειτα η Σοφία Γαρμπή (24/9 σε τοπική ιστοσελίδα) και αφού είχε δημοσιευτεί στο Documento πως παραπέμπονται γιατί …δεν είχαν ακολουθήσει τη νομιμότητα στην αντίστοιχη εκμίσθωση των παραλιών πριν ένα χρόνο!

Εδώ και μια εβδομάδα μας έχουν ζαλίσει οι Μεγαρίτες με τις υβριστικές και πομπώδεις ανακοινώσεις, τους «χαφιέδες» και «το βρόμικο πολιτικό παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες τους».

Μας έχουν φορτώσει το κεφάλι με απίθανης αφέλειας ισχυρισμούς ότι …«δεν γνώριζαν τίποτα», ότι «ψήφισαν ό,τι τους έδωσε η νομική υπηρεσία του Δήμου» (ο Κωνσταντάκης μάλιστα το πήγε παραπέρα … ότι «πάντα ψηφίζει ό,τι φέρνουν οι υπηρεσίες»), ότι «όπως τα βρήκαν έτσι τα συνέχισαν» (αποκρύπτοντας όμως ότι …έτσι τα βρήκαν από την δικιά τους Δημοτική Αρχή)…

Τώρα που αποκαλύπτεται το ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ (άλλο ένα της Δημοτικής Περιόδου Παρίση) των ΣΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ στις εκμισθώσεις ακινήτων του Δήμου (με τη συμμετοχή μάλιστα συγγενικών προσώπων στελεχών της Δημοτικής Αρχής), που αποκαλύπτεται ότι αντίθετα με τα όσα έλεγαν …«η ΟΕ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΟ ΝΟΜΟ» και ότι … «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΣΩΣΤΑ»… μούγγα και αντεπίθεση με βρισιές και χυδαιότητες.

Απλά πράγματα δείχνουν τα γεγονότα:

Κύριοι και κυρία η έγκριση των όρων εκμίσθωσης των μαγαζιών του Ληξουριού είναι ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΧΗΣ!

Αν πιστεύετε όλα όσα γράψατε και είπατε όλη την εβδομάδα που πέρασε …ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΖΑΤΕ τους όρους βάση του άρθρου 6 του ΠΔ 270/1981 που υποχρεωθήκατε μετά την ακύρωση της πρώτης απόφασης!

Και αφήσαμε για το τέλος τη μεγάλη ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΧΗΣ της Δημοτικής Αρχής.

Αν πιστεύετε όσα ισχυρίζεστε μια εβδομάδα τώρα, ότι δηλαδή τα κάνατε μέχρι τώρα όλα «όμορφα και ωραία» με το γράμμα του νόμου και απλά σας κυνηγάνε …χαφιέδες που θέλουν το κακό σας, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ πολύ πριν φθάσουμε στην ακύρωση της επίμαχης απόφασης από την Αποκεντρωμένη στις 10 Σεπτεμβρίου για την εκμίσθωση των μαγαζιών του Ληξουριού ξαφνικά και χωρίς να έχει προκύψει τίποτε άλλο παρά οι αποκαλύψεις του Βασίλη Ρουχωτά στις 5 Ιουλίου για την παράνομα ακολουθούμενη διαδικασία, σαν να φωτιστήκατε κι εσείς από το Άγιο Πνεύμα (όπως ο κ. Παπαθεοδώρου) αλλάξατε ρότα από αυτήν που είχατε από το 2013 και πήρατε στην ΟΕ …τρεις αποφάσεις (!) εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με το νόμο και τα όσα σας είπε και σας άνοιξε τα μάτια ο Ρουχωτάς;

Και συγκεκριμένα: 197/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΣΡΩΕ5-Φ8Ω) για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δραπάνου, 198/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΩ1ΩΕ5-ΗΕΑ) για την εκμίσθωση θέση περιπτέρου στο Ληξούρι και 258/2018 (ΑΔΑ: Ω9Σ8ΩΕ5-Ν6Κ) για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Αθήνα.

Υ.Γ. Η Δημοτική Αρχή αν πιστεύει πραγματικά όσα λέει αυτή με τα δελτία Τύπου και τα στελέχη της με δηλώσεις τους για τη νομιμότητα των ενεργειών της και την άδικη και παράνομη παραπομπή των πέντε στελεχών της, δεν έχει παρά να ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος και να προσφύγει κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης που της ακύρωσε τον παρόμοιο διαγωνισμό με την εκποίηση των παραλιών, αυτόν της εκποίησης των μαγαζιών του Ληξουριού, εντός ενός μηνός από την έκδοση, κοινοποίηση αυτής (ΣΗΜ. 10/9/2018) στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 στην Κέρκυρα.

Ιδού η Ρόδος, ιδού και η …Κέρκυρα!

Οψόμεθα…

Νίκος Παπαθεοδώρου
Aλέξανδρος Παρίσης