Nέο σκάνδαλο τύπου «Σικυών» που αφορά το Δήμο Κεφαλονιάς, αλλά και τον πρώην Δήμο Παλικής, αποκαλύπτει σήμερα ο «Ημερήσιος».

Πρόκειται για την Κληρονομιά  Βουτσινά, που άφησε μέσω Διαθήκης ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Βουτσινάς, η οποία από το 1992 έχει μείνει αναξιοποίητη.

Ειδικότερα πρόκειται:

  • Για δύο διαμερίσματα στο Γουδί
  • Για ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη και
  • Για ένα οικόπεδο στα Σεπόλια

Σύμφωνα με τη Διαθήκη του διαθέτη, τα διαμερίσματα αυτά προορίζονταν για διαμονή φοιτητών της Κεφαλονιάς, ενώ το οικόπεδο θα διατίθετο προς πώληση, ώστε να συντηρούνται τα διαμερίσματα.

Όμως, από το 1992 που αναγνωρίστηκε η Διαθήκη, καμία Δημοτική Αρχή δεν έκαμε τίποτα για την εκτέλεση της Διαθήκης, πλην μιάς απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής το 2017, και ενώ το θέμα επρόκειτο να συζητηθεί πρόσφατα στην Οικονομική Επιτροπή, κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Ωστόσο, στην Οικονομική Επιτροπή κατατέθηκε έγγραφο έγκρισης κατάθεσης αίτησης για την κήρυξη κύριας Διαθήκης του Γεωργίου  Βουτσινά από τη δικηγόρο του Δήμου Νίκη Χριστοφοράτου.

Η αίτηση αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Πληροφορίες: Νομική Υπηρεσία

Τηλέφωνο:     2671022933

 Fax:                 2671020150  

ΠΡΟΣ:   Οικονομική Επιτροπή

Αργοστόλι:       20-09-2018

Αριθ.Πρωτ.      25405

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάθεσης αίτησης για κήρυξη κύριας διαθήκης Γεωργίου Βουτσινά.

 Στη Νομική Υπηρεσία περιήλθε φάκελος από τον πρώην Δήμο Παλικής από τα στοιχεία του οποίου προκύπτει ότι στις 29 Ιουλίου 1992 απεβίωσε ο Γεώργιος Παν. Βουτσινάς, κάτοικος εν ζωή Ληξουρίου. Κατά το χρόνο του θανάτου του, άφησε την από 18-5-1992 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, σύμφωνα με την οποία αφήνει στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου δύο ημιυπόγεια διαμερίσματα στην περιοχή Γουδί Αττικής, ένα ισόγειο διαμέρισμα στην Κυψέλη Αττικής και ένα οικόπεδο στην περιοχή Ν. Σεπόλια στο Μπουρνάζι, με ειδικό ταχθέντα σκοπό τα μεν διαμερίσματα να διατίθενται για δωρεάν διαμονή φοιτητών που σπουδάζουν στην Αθήνα, το δε οικόπεδο προκειμένου να εκποιηθεί, τα χρήματα της εκποίησης να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό και από τους τόκους αυτών να συντηρούνται τα διαμερίσματα και να καλύπτονται τα έξοδα και οι δαπάνες τους.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας ενημερωθήκαμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ότι για την αναγνώριση του κληρονομικού του δικαιώματος ο Δήμος πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, το οποίο ακολούθως θα πρέπει να μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικά Γραφεία, ώστε να περιέλθει στο Δήμο η κυριότητα των ακινήτων.

Το κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το αρμόδιο καθύλην δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που εκδικάζεται με την εκουσία δικαιοδοσία, βάσει του οποίου τεκμαίρεται, έναντι τρίτων, ότι είναι κληρονόμος και ότι έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό.

Με βάση τα ανωτέρω εκδόθηκε η με αριθ. 203/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η κατάθεση αίτησης για έκδοση κληρονομητηρίου. Πλην όμως το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου με την με αριθ. 15/2017 Διάταξη του απέρριψε την αίτηση καθώς η ιδιόγραφη διαθήκη του διαθέτη δημοσιεύθηκε το έτος 1992 αλλά δεν κηρύχθηκε κυρία προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση κληρονομητηρίου. Για την κήρυξη διαθήκης ως κυρίας απαιτείται η κατάθεση στο ακροατήριο μάρτυρα ο οποίος θα επιβεβαιώσει το γραφικό χαρακτήρα και την υπογραφή του διαθέτη.  Τα ανωτέρω η Νομική Υπηρεσία κατέστησε γνωστά στη Δ.Ε. Παλικής οπότε και ενημερώθηκε ότι έχει καταστεί δυνατό να βρεθεί συγγενής του αποβιώσαντος προκειμένου να πιστοποιήσει τη γραφή και υπογραφή του.

Κατόπιν των ως άνω και μόλις πρόσφατα η Υπηρεσία ενημερώθηκε για την ύπαρξη συγγενικών προσώπων που θα μπορούσαν να συνδράμουν τη διαδικασία της κήρυξης της ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας.

 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει και να χορηγήσει σχετική εντολή στην επί παγία αντιμισθία πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση αίτησης προς κήρυξη κυρίας της από 18-5-1992 ιδιόγραφης διαθήκης του Γεωργίου Βουτσινά, ο οποίος απεβίωσε στις 29 Ιουλίου 1992 και ακολούθως, ήτοι μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την  έκδοση κληρονομητηρίου σε συνέχεια της με αριθ. 203/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εκ της Νομικής Υπηρεσίας

Η  Προϊσταμένη

Νίκη Χριστοφοράτου