Nέο σκάνδαλο τύπου «Σικυών» που αφορά το Δήμο Κεφαλονιάς, αλλά και τον πρώην Δήμο Παλικής, αποκάλυψε χθες ο «Ημερήσιος», μέσα απ’ το portal του kefalonianmantata.

Πρόκειται για την Κληρονομιά  Βουτσινά, που άφησε μέσω Διαθήκης ο Ληξουριώτης Γεώργιος Βουτσινάς, η οποία από το 1992 έχει μείνει αναξιοποίητη.

Ειδικότερα πρόκειται:

  •  Για δύο ημιϋπόγεια διαμερίσματα στο Γουδί
  •  Για ένα ισόγειο διαμέρισμα στην Κυψέλη και
  •  Για ένα οικόπεδο στα Σεπόλια

Σύμφωνα με τη Διαθήκη του διαθέτη, τα διαμερίσματα αυτά προορίζονταν για διαμονή φοιτητών της Κεφαλονιάς, ενώ το οικόπεδο θα διατίθετο προς πώληση, ώστε να συντηρούνται τα διαμερίσματα.

Όμως, από το 1992 που αναγνωρίστηκε η Διαθήκη, καμία Δημοτική Αρχή δεν έκαμε τίποτα για την εκτέλεσή της, πλην μιάς απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής το 2017 (για έκδοση κληρονομητηρίου), ενώ το θέμα τέθηκε πρόσφατα στην Οικονομική Επιτροπή (11/10/2018) και αποφασίστηκε ναγίνει σχετική έρευνα!

Ωστόσο, στην Οικονομική Επιτροπή κατατέθηκε έγγραφο «έγκρισης κατάθεσης αίτησης για την κήρυξη κύριας Διαθήκης του Γεωργίου  Βουτσινά» από τη δικηγόρο του Δήμου Νίκη Χριστοφοράτου.

Η αίτηση αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Πληροφορίες: Νομική Υπηρεσία

Τηλέφωνο: 2671022933

Fax: 2671020150 

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή

Αργοστόλι: 20-09-2018

Αριθ.Πρωτ. 25405

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάθεσης αίτησης για κήρυξη κύριας διαθήκης Γεωργίου Βουτσινά.

 Στη Νομική Υπηρεσία περιήλθε φάκελος από τον πρώην Δήμο Παλικής από τα στοιχεία του οποίου προκύπτει ότι στις 29 Ιουλίου 1992 απεβίωσε ο Γεώργιος Παν. Βουτσινάς, κάτοικος εν ζωή Ληξουρίου. Κατά το χρόνο του θανάτου του, .άφησε την από 18-5-1992 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, σύμφωνα με την οποία αφήνει στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου δύο ημιυπόγεια διαμερίσματα στην περιοχή Γουδί Αττικής, ένα ισόγειο διαμέρισμα στην Κυψέλη Αττικής και ένα οικόπεδο στην περιοχή Ν. Σεπόλια στο Μπουρνάζι, με ειδικό ταχθέντα σκοπό τα μεν διαμερίσματα να διατίθενται για δωρεάν διαμονή φοιτητών που σπουδάζουν στην Αθήνα, το δε οικόπεδο προκειμένου να εκποιηθεί, τα χρήματα της εκποίησης να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό και από τους τόκους αυτών να συντηρούνται τα διαμερίσματα και να καλύπτονται τα έξοδα και οι δαπάνες τους.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας ενημερωθήκαμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ότι για την αναγνώριση του κληρονομικού του δικαιώματος ο Δήμος πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, το οποίο ακολούθως θα πρέπει να μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικά Γραφεία, ώστε να περιέλθει στο Δήμο η κυριότητα των ακινήτων.

Το κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το αρμόδιο καθύλην δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που εκδικάζεται με την εκουσία δικαιοδοσία, βάσει του οποίου τεκμαίρεται, έναντι τρίτων, ότι είναι κληρονόμος και ότι έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό.

Με βάση τα ανωτέρω εκδόθηκε η με αριθ. 203/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η κατάθεση αίτησης για έκδοση κληρονομητηρίου. Πλην όμως το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου με την με αριθ. 15/2017 Διάταξη του απέρριψε την αίτηση καθώς η ιδιόγραφη διαθήκη του διαθέτη δημοσιεύθηκε το έτος 1992 αλλά δεν κηρύχθηκε κυρία προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση κληρονομητηρίου. Για την κήρυξη διαθήκης ως κυρίας απαιτείται η κατάθεση στο ακροατήριο μάρτυρα ο οποίος θα επιβεβαιώσει το γραφικό χαρακτήρα και την υπογραφή του διαθέτη.  Τα ανωτέρω η Νομική Υπηρεσία κατέστησε γνωστά στη Δ.Ε. Παλικής οπότε και ενημερώθηκε ότι έχει καταστεί δυνατό να βρεθεί συγγενής του αποβιώσαντος προκειμένου να πιστοποιήσει τη γραφή και υπογραφή του.

Κατόπιν των ως άνω και μόλις πρόσφατα η Υπηρεσία ενημερώθηκε για την ύπαρξη συγγενικών προσώπων που θα μπορούσαν να συνδράμουν τη διαδικασία της κήρυξης της ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας.

 Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει και να χορηγήσει σχετική εντολή στην επί παγία αντιμισθία πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση αίτησης προς κήρυξη κυρίας της από 18-5-1992 ιδιόγραφης διαθήκης του Γεωργίου Βουτσινά, ο οποίος απεβίωσε στις 29 Ιουλίου 1992 και ακολούθως, ήτοι μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την  έκδοση κληρονομητηρίου σε συνέχεια της με αριθ. 203/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εκ της Νομικής Υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη

Νίκη Χριστοφοράτου

Η αποκάλυψη του νέου σκανδάλου τύπου …«Σικυών» χθες το πρωϊ απ΄το kefalonianmantata
Ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης καλείται να διαχειριστεί ένα ακόμη σκάνδαλο…

To 1992 άφησε την Κληρονομιά στο Δήμο ο Γεώργιος Βουτσινάς


Με την απόφαση 203 του 2017, κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς θέμα «έγκρισης αίτησης» για έκδοση Κληρονομητηρίου σχετικά με την Κληρονομιά του Γεώργιου Βουτσινά.

Στην απόφαση αναφέρεται οτι ο Γεώργιος Βουτσινάς άφησε την Κληρονομιά στο Δήμο Ληξουρίου (Γυμνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου) με ιδιόχειρη Διαθήκη το 1992.

Ειδικότερα στην απόφαση 203 αναφέρονται τα εξής:

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203/2017 ΑΔΑ: ΨΟΖ 54Ε5-0Α2

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάθεσης αίτησης για έκδοση κληρονομητηρίου.

Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Γαρμπή, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούμενη το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κατάθεσης αίτησης για έκδοση κληρονομητηρίου» θέτει υπόψη της Επιτροπής την με αριθ πρωτ. 23868/3-08-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Στη Νομική Υπηρεσία περιήλθε φάκελος από τον πρώην Δήμο Παλικής από τα στοιχεία του οποίου  προκύπτει ότι στις 29 Ιουλίου 1992 απεβίωσε ο Γεώργιος Παν. Βουτσινάς, κάτοικος εν ζωή Ληξουρίου. Κατά το χρόνο του θανάτου του, άφησε την από 18-5-1992 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, σύμφωνα με την οποία αφήνει στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου δύο ημιυπόγεια διαμερίσματα στην περιοχή Γουδί Αττικής, ένα ισόγειο διαμέρισμα στην Κυψέλη Αττικής και ένα οικόπεδο στην περιοχή Ν. Σεπόλια στο Μπουρνάζι, με ειδικό ταχθέντα σκοπό τα μεν διαμερίσματα να διατίθενται για δωρεάν διαμονή φοιτητών που σπουδάζουν στην Αθήνα, το δε οικόπεδο προκειμένου να εκποιηθεί, τα χρήματα της εκποίησης να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό και από τους τόκους αυτών να συντηρούνται τα διαμερίσματα και να καλύπτονται τα έξοδα και οι δαπάνες τους.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας ενημερωθήκαμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ότι για την αναγνώριση του κληρονομικού του δικαιώματος ο Δήμος πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, το οποίο ακολούθως θα πρέπει να μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικά Γραφεία, ώστε να περιέλθει στο Δήμο η κυριότητα των ακινήτων.

Το κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το αρμόδιο καθύλην δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που εκδικάζεται με την εκούσια δικαιοδοσία, βάσει του οποίου τεκμαίρεται, έναντι τρίτων, ότι είναι κληρονόμος και ότι έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει και να εγκρίνει την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου για έκδοση κληρονομητηρίου για την Κοινωφελή Περιουσία του αποβιώσαντος Γεωργίου Βουτσινά του Παναγή.

Επίσης παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει την επί παγία αντιμισθία πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για να προβεί στην κατάθεση της αίτησης και για να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, όποτε και αν οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά:

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Ανουσάκης Νικόλαος–Κουρκουμέλης Ηλίας–Παπαδάτος Νικόλαος–Παπαναστασάτος Γεράσιμος-Γαρμπή Σοφία και Γκισγκίνης Νικόλαος.

Και αφού έλαβε υπόψη:

Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

Την αριθ. 23868 / 3-08-2017 εισήγηση της Νομικής Συμβούλου:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Εγκρίνει την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου για έκδοση κληρονομητηρίου για την Κοινωφελή Περιουσία του αποβιώσαντος Γεωργίου Βουτσινά του Παναγή.
  2. Εξουσιοδοτεί την επί παγία αντιμισθία πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου στην κατάθεση της αίτησης και για να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, όποτε και αν οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
H δικηγόρος του Δήμου Νίκη Χριστοφοράτου