Σήμερα ο «Η» αποκαλύπτει μια βόμβα μεγατόνων που μπορεί να ταρακουνήσει συθέμελα τη Δημοτική Αρχή και να φέρει σε δεινή θέση την αντιπολίτευση σε ό,τι έχει σχέση με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου και κατ’ακολουθία των ακινήτων που έχουν περιέλθει στο Δήμο από δωρεές, όπως του Τυπάλδου και του Βουτσινά.

4 Οκτωβρίου 2017, λοιπόν, εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός του 2016 με την 294 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΤΤ7ΩΕ5-Ι2Ψ).

Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε στο ΔΣ από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που έκανε τον έλεγχο προέκυψαν οκτώ διαπιστώσεις.

Η πέμπτη κατά σειρά αναφέρει:

«Δεν μας προσκομίστηκαν πιστοποιητικά από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή σχετική επιστολή από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου αναφορικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ενδεχόμενες συνέπειες στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, για την περίπτωση που υπάρχουν ακίνητα για τα οποία δεν καταστεί δυνατό στο μέλλον να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά ιδιοκτησίας».

Βέβαια και τα άλλα επτά ευρήματα του ορκωτού λογιστή δεν είναι ήσσονος σημασίας, στεκόμαστε όμως σε αυτό για τους εξής λόγους:

1ον) Από έλεγχο που κάναμε το παραπάνω εύρημα αν και άκρως σημαντικό εμφανίζεται από τους ορκωτούς για πρώτη φορά στον  ισολογισμό του 2014!

Το ερώτημα αυτονόητο: Οι ορκωτοί δεν είχαν εντοπίσει για τρία συνεχόμενα χρόνια (2011, 2012 και 2013) αυτό το σημαντικό θέμα ή η δημοτική αρχή το απόκρυπτε;

2ον) Οι ορκωτοί αναφέρουν ότι δεν τους προσκομίστηκαν πιστοποιητικά από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή έστω επιστολή από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου αναφορικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου !

Το ερώτημα αυτονόητο: Εντάξει το 2014 …ξεχάστηκε, το 2015 …παράπεσε , την τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2016…. τι συνέβη ; Μήπως, λέμε μήπως, η Δημοτική Αρχή για δικούς της λόγους (άραγε ποιούς;) δεν προσκομίζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου;

3ον) Για την δωρεά Τυπάλδου η μέχρι τώρα επωδός της δημοτικής ηγεσίας είναι πως έμαθε γι’αυτήν το 2016 έστω και αν το επίμαχο έγγραφο της Αποκεντρωμένης φέρει ημερομηνία 15/5/2015. Για την οικονομία της συζήτησης να δεχτούμε τον ισχυρισμό της Δημοτικής Αρχής!

Το ερώτημα αυτονόητο: Όταν η έκθεση του ορκωτού λογιστή προς το ΔΣ για το 2016, έτος που έμαθε η δημοτική αρχή για τη δωρεά σύμφωνα …με τους ισχυρισμούς της, φέρνει ημερομηνία 20/9/2017 πως δικαιολογείται η μη προσκόμιση όχι πιστοποιητικού από το υποθηκοφυλακείο μιας και δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση δικαστικά, αλλά έστω…. σχετικής επιστολής της Νομικής Υπηρεσίας  σχετικά με την κυριότητα επί των ακινήτων της δωρεάς Τυπάλδου ακόμη και κατά το ποσοστό των 26,26% των μετοχών που τότε η Δημοτική Αρχή ισχυριζόταν πως κατέχει;

4ον. Για τα τέσσερα ακίνητα Βουτσινά η δημοτική ηγεσία δεν ρίχνει, προς το παρόν…, τις ευθύνες στους προηγούμενους αλλά δείχνει πως το ενδιαφέρον της ξεκινάει στον …έκτο χρόνο της θητείας της το 2017 με την 203/11-8-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θέμα την «Έγκριση κατάθεσης αίτησης για έκδοση κληρονομητηρίου» (δωρεάς Βουτσινά)!

Το ερώτημα αυτονόητο: Εντάξει, δεν έχει κηρυχθεί κύρια η διαθήκη Γεωργίου Βουτσινά και αυτό άσχετα με το ποιος ευθύνεται, οπότε και δεν είναι γραμμένα τα 4 ακίνητα στο Υποθηκοφυλακείο, αλλά γιατί δεν εστάλη …σχετική επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας που να ενημερώνει τον ορκωτό σχετικά με τα τέσσερα ακίνητα της δωρεάς;

5ον. Να δεχθεί κανείς ότι η Δημοτική Αρχή δεν προσκομίζει στους ορκωτούς ακόμα και επιστολές της Νομικής Υπηρεσίας για τις δύο δωρεές Τυπάλδου και Βουτσινά γιατί εκκρεμούν οι υποθέσεις στα δικαστήρια!

Το ερώτημα αυτονόητο: Αλλα ακίνητα ο Δήμος δεν έχει τα οποία να είναι δηλωμένα στο Υποθηκοφυλακείο;

ΠΡΟΣΕΧΤΕ την παρατήρηση του ορκωτού:

«Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ενδεχόμενες συνέπειες στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, για την περίπτωση που υπάρχουν ακίνητα για τα οποία δεν καταστεί δυνατό στο μέλλον να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά ιδιοκτησίας».

Τι λέει αυτό με δυό λέξεις; Αν στο μέλλον δεν μπορούν να συγκεντρωθούν αποδεικτικά από τον δήμο της ιδιοκτησίας των ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ όπως για παράδειγμα της δωρεάς Βουτσινά τότε …η ζημιά για τον Δήμο δεν μπορεί να υπολογιστεί !

6ον. Καλά η Δημοτική Αρχή …κοιμάται ολόρθη !

Το ερώτημα όμως είναι αυτονόητο για την αντιπολίτευση: Πως και δεν εντόπισε αυτή την παρατήρηση «βόμβα» των ορκωτών λογιστών σε τρεις συνεχόμενους ισολογισμούς;

Ειδικά η μείζονα αντιπολίτευση έχοντας ως επικεφαλή έναν εκ των κορυφαίων λογιστών της Κεφαλονιάς το Θεόφιλο Μιχαλάτο, πως γίνεται… να μην πάρει χαμπάρι αυτό το πρωτοφανές εύρημα των ορκωτών για τρεις μάλιστα συνεχόμενες χρονιές;

Μήπως τελικά αυτό οφείλεται στην γενικότερη ανεπάρκειά της να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο, ή μήπως …συμπλέσει με τη Δημοτική Αρχή και σ’ αυτό το σημείο;

Υ.Γ. Όπου νάναι θα πρέπει να κατατεθεί ο ισολογισμός για το 2017 και να γίνει η έγκρισή του από το ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις σημερινές αποκαλύψεις του «Η»…

Προς το παρόν αυτό που διαπιστώνουμε ότι ανεξήγητα εφέτος έχει αργήσει να εγκριθεί ο ισολογισμός της προηγούμενης χρήσης (2017) σε σχέση με τα προηγούμενα έτη αφού ο ισολογισμός του 2016 εγκρίθηκε 4/10/2017, του 2015 στις 5/10/2016 και του 2014 στις 12/10/2015!