Προγράμματα Μελισσοκομίας έτους 2019

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ανακοινώνεται ότι όσοι μελισσοκόμοι έχουν έδρα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, και επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2019, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της αριθ. 938/81027/26-07-2017 (ΦΕΚ 2834 Β΄/2017) ΥΑ, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (Πανεπιστημίου 171, (γραφείο 12), Τ.Κ.: 26110 Πάτρα, Τηλ.: 2613613746, Fax: 2610452259). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 21η  Ιανουαρίου 2019. Η Αίτηση – Δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1. «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» έχουν όσοι:

α) Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως 21-1-2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018

β) Είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 μελισσιών

γ) Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2. «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν όσοι:

  1. Επαγγελματίες μελισσοκόμοι

α) Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως 21-1-2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.

β) Έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

γ) Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης

δ) Κατέχουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο)

ε) Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

  1. Οι Συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι:

Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, έχουν θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο, βιβλιάριο ΟΓΑ σε ισχύ και .ελάχιστη ακαθάριστη ετήσια αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (2ος  όροφος, Διοικητήριο) καθώς και στο τηλέφωνο 2671360578 (Στ. Ζαπάντη).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ