Με επτά δρομολόγια την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως και 31/10/2019, σύνολο 44 εβδομάδες, και με δυνατότητα προσέγγισης σε επιπλέον λιμένες, προκηρύχθηκε προχθές η ακτοπλοϊκή γραμμή της Ιθάκης-Σάμη-Πάτρα από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Η χρηματοδότηση αφορά συνολικά 1.848.00 Ε, για 308 δρομολόγια (με επιστροφή) για το ανωτέρω διάστημα των δέκα μηνών, ήτοι, η ανώτερη χρηματοδότηση από το ΥΕΝ  για έκαστο δρομολόγιο είναι 6.000 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της Αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

Το πλοίο που θα κάνει το ανωτέρω δρομολόγιο, θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

  • Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 300 (χειμώνα) έως 500 (καλοκαίρι) επιβατών.
  • Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη από ή ίση με 600 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 300 τ.μ.
  • Να έχει ολικό μήκος άνω των 75 μ.
Βαθύ Ιθάκης
Πάτρα
Σάμη