Μπλόκο στο Διοικητήριο επιχείρησαν χθες το πρωϊ ντόπιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποιώντας μεγάλη κινητοποίηση στο κλίμα της υπόλοιπης Χώρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αλλά και για τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου τους.

Εξω από το Διοικητήριο στην οδό Παναγή Βαλλιάνου, παρατάχθηκαν πάνω από 50 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα με μαύρες σημαίες, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν μέχρι σήμερα το πρωϊ όπου έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο.
Σε μήνυμά τους οι αγροκτηνοτρόφοι μας τόνισαν ότι ξεσηκώθηκαν όπως συμβαίνει σ’ όλη την υπόλοιπη Χώρα, γιατί αυτό είναι θέμα επιβίωσης, για να συνεχίσουν τις δουλειές τους και να μην ενταχθούν στις στρατιές των ανέργων της υπόλοιπης Ελλάδας.
Υπογράμμισαν επίσης ότι το νομοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση είναι ισοπεδωτικό για όλους και κανείς δε θα μπορέσει να αντέξει μέσα σε τέτοιες συνθήκες.
Επίσης οι αγροκτηνοτρόφοι κάλεσαν και τους υπόλοιπους φορείς να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα τους.

Και κατέληξαν: Αύριο (σήμερα) η περαιτέρω στάση μας, θα καθοριστεί σύμφωνα με το Πανελλήνιο Συντονιστικό Oργανο. Πρέπει όλοι τους (Μητροπολίτης, βουλευτής, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος κ.λπ.) να μας πουν με ποιούς είναι. Αν είναι μαζί μας ή με τους Γερμανούς και να αναλάβουν έτσι όλη την ευθύνη τους.

Π.Π.-

Áãñüôåò ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò Ý÷ïõí ðáñáôÜîåé ôá ôñáêôÝñ ôïõò óôçí Üêñç ôïõ äñüìïõ ÷ùñßò íá åìðïäßæïõí ôçí êßíçóç óôá ÐñÜóéíá ÖáíÜñéá. Ôñßôç 5 Öåâñïõáñßïõ 2013 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓ

IMG_9756
Φράκαρε από τρακτέρ χθες η οδός Παναγή Βαλλιάνου έξω από το Διοικητήριο. Οργισμένοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι μας διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο-ταφόπλακα

agrotes mploka mesa (3)IMG_9761