Μεγάλες κόντρες «πυροδότησε» χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση για το θέμα της κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο από τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Πριν το Δημοτικό Σύμβούλιο η «Ενωμένη  Τετράπολη» (Ρουχωτάς) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2018 τρείς μέρες πριν από την εκπνοή του χρόνου το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς συνέρχεται για να ασχοληθεί μεταξύ των άλλων με ποιο τρόπο δεν θα αποδώσει η ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς το ιδιαίτερα μεγάλο ποσό που οφείλει στον Δήμο και πεισματικά δεν το αποδίδει.

Ακριβώς προ ενός έτους στις 28 Δεκεμβρίου 2017 και μάλιστα στις 22.30 (δηλαδή τα μεσάνυχτα) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς και αποδέχθηκε την απόφαση της ΔΕΥΑΚ (η οποία λήφθηκε μετά από τηλεφωνική συνεδρίαση στις 27 Δεκεμβρίου 2017 στις δυο και μισή το μεσημέρι) να κεφαλαιοποιηθεί η οφειλή της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο Κεφαλλονιάς η οποία τότε μαζί με την πρόβλεψη για το 2018 κυμαινόταν μεταξύ 4.500.000 έως 5.000. 000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή παρά το γεγονός ότι κυοφορήθηκε για δώδεκα μήνες δεν έγινε αποδεκτή από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς και δεν υλοποιήθηκε αφού σύμφωνα με τα ”ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” του Δήμου για τον μήνα Νοέμβριο 2018 τα οποία δημοσιευθήκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 14 Δεκεμβρίου 2018 η ΔΕΥΑΚ εξακολουθεί να οφείλει στον Δήμο Κεφαλλονιάς 4.315.441,11 ευρώ.

Η οφειλή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο Δήμος πληρώνει  στην ΔΕΗ για λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται για την λειτουργία των γεωτρήσεων, των βιολογικών καθαρισμών και των άλλων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΚ.

Η ΔΕΥΑΚ ενώ εισπράττει το αντίτιμο της αξίας του ρεύματος μέσω των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης από τους Δημότες κατακρατεί παρανόμως και δεν αποδίδει στον Δήμο με το “έτσι θέλω” την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας από το 2012.

Προφανώς στην ενέργεια της αυτή συνεπικουρείται από το Δήμαρχο, γεγονός το οποίο δεν μας εκπλήσσει.

Δεν αντιλαμβανόμαστε όμως την ανοχή της αντιδημάρχου οικονομικών και της οικονομικής υπηρεσίας η οποία ανέχεται επί επτά ολόκληρα χρόνια αυτήν την παρανομία.

Και δεν μπορούν να προσποιηθούν άγνοια αφού το θέμα έχει αναδειχθεί από εμάς από το 2012 και μάλιστα με ένσταση επί του προϋπολογισμού για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Η κυβέρνηση έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν οφειλές από το σύνολο σχεδόν των ΔΕΥΑ προς τους Δήμους εξέδωσε ειδικό νόμο, τον Ν. 4483/, για την ρύθμιση των οφειλών αυτών.

Ο μόνος τρόπος που προβλέπεται στον ειδικό αυτό νόμο αποπληρωμής των οφειλών των ΔΕΥΑ προς τους Δήμους είναι με ισόποσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες μπορεί να κατανεμηθούν σε δέκα χρόνια.

Κανένας άλλος νόμιμος τρόπος δεν προβλέπεται σε αυτόν τον νόμο

Η ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς δεν είχε ούτε αυτήν την οικονομική δυνατότητα.

Αυτό αναφέρεται εγγράφως στην ειδική μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012 2016 ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ της ΔΕΥΑΚ» η οποία συντάχθηκε από τον κ Ιωάννη Ράλλη ορκωτό λογιστή κατ’ εντολή της ΔΕΥΑΚ.

Από αυτήν την πραγματικά εμπεριστατωμένη, αναλυτικότατη και έντιμη μελέτη προκύπτει ότι όλοι οι αριθμοδείκτες της ΔΕΥΑΚ είναι σε αρνητική τροχιά και η εταιρεία σε δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση.

Στην εν λόγω μελέτη οι προτάσεις του ορκωτού λογιστή για την εξόφληση της οφειλής της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο είναι πρακτικά δύο

 •  Η εξόφληση της οφειλής προς το δήμο σε μηνιαίες δόσεις όπως προβλέπει ο Νόμος 4483.
 •  Ο τραπεζικός δανεισμός.

Καμία από τις δύο αυτές προτάσεις δεν ήταν εφαρμόσιμες λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της ΔΕΥΑΚ .

Η λύση της κεφαλαιοποίησης (η οποία επελέγη από το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ κατά την τηλεφωνική συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου του 2017 και έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου 2017) στην μελέτη του κ. Ράλλη αναφέρεται ότι εφαρμόζεται με έκδοση μετοχών (προφανώς ίσης αξίας με την οφειλή της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο) και η παράδοση τους στον Δήμο έναντι της οφειλής.

Προφανώς η λύση αυτή όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα δεν είναι εφαρμόσιμη.

Μετά το ναυάγιο της λύσης της κεφαλαιοποίησης όπως ενδεικτικά αναφέρεται (και δεν προτείνεται κατά την άποψη μας) στην μελέτη Ράλλη, έχουμε τώρα την γνωμοδότηση Χλέπα πάλι κατ’ εντολή του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Μετά από 21 σελίδες ανάλυση η γνωμοδότηση του δικηγόρου και επίκουρου καθηγητή του ΕΚΠΑ κυρίου Χλέπα καταλήγει ότι:

 •  “H κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τις ΔΕΥΑ…”
 •  “Σχετικώς θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμιμες διαδικασίες και να τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αύξηση του κεφαλαίου”

Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ο κ. καθηγητής υπό οιεσδήποτε συνθήκες δεν θα πρότεινε διαδικασία η οποία δεν θα ήταν νόμιμη και για αυτό στα συμπεράσματα της γνωμοδότησης του, δύο φορές, τονίζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας στην οποία μας βρίσκει όλους σύμφωνους.

Βεβαίως παρατηρούμε ότι στην γνωμοδότηση του κ. Χλέπα δεν αναφέρεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες θα φθάσουμε στην νόμιμη κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ στον Δήμο.

Αυτός ο τρόπος είναι απόλυτα αναγκαίο να περιγράφεται απλά και κατανοητά για να τον ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως για να τον εφαρμόσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς η οποία μέχρι τώρα δεν κατέστει δυνατόν να εφαρμόσει την κεφαλαιοποίηση.

Ακόμη όμως και στη φανταστική περίπτωση που βρεθεί νόμιμος τρόπος να γίνει η κεφαλαιοποίηση αυτό θα σημαίνει ότι οι δημότες θα πληρώσουν δύο φορές την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μία στον Δήμο που έχει ήδη πληρώσει από ίδια κεφάλαια το ηλεκτρικό ρεύμα και μία στην ΔΕΥΑΚ η οποία το εισέπραξε μέσω των λογαριασμών ύδρευσης- αποχέτευσης και δεν το απέδωσε μέχρι τώρα και δεν θέλει η δεν μπορεί να τα αποδώσει στον Δήμο Κεφαλλονιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ τρέχει εναγωνίως ένα χρόνο τώρα με την γίδα στη πλάτη και δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν εφαρμόζει τον νόμο 4483/2017 για να πληρώσει τις οφειλές του.

Προφανώς πρέπει να εξηγήσει γιατί ενώ εισέπραξε την αξία του ρεύματος μέσω των λογαριασμών ύδρευσης δεν  μπορεί να το αποδώσει στο Δήμο Κεφαλλονιάς ούτε σε δόσεις δεκαετούς διάρκειας (αν είναι δυνατόν!!!).

Εμείς στο πλαίσιο των υποχρεώσεων μας και των δυνατοτήτων μας δεν θα επιτρέψουμε να πληρώσουν οι δημότες δύο φορές την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος όπως το επιδιώκει μέσω της κεφαλαιοποίησης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.

Θα αγωνιστούμε να μάθουμε γιατί δεν μπορεί να πληρώσει η ΔΕΥΑΚ το ρεύμα στο Δήμο, και που διατέθηκαν αυτά τα εκατομμύρια.

Ακόμη και εάν είναι νόμιμη η κεφαλαιοποίηση (που δεν είναι ) δεν είναι ηθική και είναι και απολύτως άδικη για τους δημότες.

Και μόνο για αυτό το λόγο καλούμε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να καταψηφίσουν στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς την, έτσι και αλλιώς ανεφάρμοστη, κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο.

Αργοστόλι 28 Δεκεμβρίου 2018

Απο το γραφείο

τύπου της Παράταξης

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ»


Νίκος Ανουσάκης: «Μανιοκαταγγέλων» ο Βασίλης Ρουχωτάς


«Δεν ασχολούμαστε πλέον  με τις εμμονές του κυρίου Ρουχωτά- Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να κάνουμε…». Αυτά τονίζει σε χθεσινή του ανακοίνωση (μετά το Δημοτικό Συμβούλιο) ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Νίκος Ανουσάκης, απαντώντας στον Βασίλη Ρουχωτά (Ενωμένη Τετράπολη).

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Πραγματικά προβληματίσθηκα αν έπρεπε να ασχοληθώ,  χρονιάρες μέρες,  με μία ακόμα ανακοίνωση  της πλάκας του γνωστού πια “μανιοκατάγγελοντα”  τους πάντες και τα πάντα Βασίλη Ρουχωτά, ο οποίος φαντασιώνεται μόνιμα… “παρανομίες, συνωμοσίες  και σκοτεινές δυνάμεις που δρουν ανάμεσα μας”!!! και τις οποίες ο ίδιος “κατατροπώνει” σε ρόλο τοπικού «Ζορό»!!!

Απλά και μόνο για την ενημέρωση των δημοτών θα σημειώσω δύο απλές  κουβέντες για την κεφαλοποίηση των υποχρεώσεων  της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο από τους λογαριασμούς του ρεύματος, ένα χρόνιο και σύνθετο γραφειοκρατικό  πρόβλημα  που αφορά όλες τις διοικήσεις της ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς από συστάσεως της και έχει προκύψει και σε πολλούς άλλους Δήμους.

❶ Η επιλογή της κεφαλαιοποίησης   ήταν μία από τις νόμιμες λύσεις που προτάθηκαν από πολυσέλιδη τεχνική έκθεση ορκωτού λογιστή και την οποία αποδέχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς (την ψήφισε και τμήμα της αντιπολίτευσης) ενώ η νομιμότητα της επιβεβαιώθηκε και από επίσημη γνωμοδότηση  Δικηγόρου – Καθηγητή Πανεπιστημίου. Η προσπάθεια του «όλα τα σφάζω, όλα  τα μαχαιρώνω» Βασίλη Ρουχωτά να διαστρέψει το περιεχόμενο της έκθεσης του ορκωτού λογιστή και της γνωμοδότησης του καθηγητή Πανεπιστημίου αποτελεί μία από τις γνωστές αστειότητες του ανωτέρω επί χρόνια  αντιπολιτευόμενου – λαϊκιστή.

❷ Η ΔΕΥΑΚ αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Κεφαλονιάς. στον οποίο ανήκει 100%, και είναι στην διακριτική του ευχέρεια η ανακεφαλαιοποίησή της. Τα περί δήθεν πληρωμής των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος δύο φορές από τους δημότες είναι ένας ¨εξυπνακισμός” κι ένα “ευφυολόγημα” του κυρίου Ρουχωτά, ο οποίος είτε δεν μπορεί να αντιληφθεί είτε δεν αντιλαμβάνεται ότι  η εξισορρόπηση και ο εξορθολογισμός των σχέσεων Δήμου – ΔΕΥΑΚ με την αντιμετώπιση του,  επί όλων των διοικήσεων,  σύνθετου προβλήματος των δαπανών του λογαριασμού του ρεύματος αποτελεί μία υπεύθυνη επιλογή προς όφελος και των δύο νομικών προσώπων που δεν είναι “άσχετα ” μεταξύ τους αλλά το ένα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο  του άλλου.

Για την ιστορία πάντως πάει πολύ να παριστάνει ο κύριος Ρουχωτάς τον “Σαβοναρόλα” της Κεφαλονιάς όταν όλοι θυμούνται ότι επί των ημερών του  το Γηροκομείου Ληξουρίου “βούλιαξε στα χρέη”  και ο συγκεκριμένος κύριος  έφυγε έχοντας αφήσει εργαζόμενους και προμηθευτές απλήρωτους ενώ παράλληλα  είναι γνωστό ότι εκκρεμεί για την θητεία του στον πρώην Δήμο Παλλικής δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο “Συκεών- ξενοδοχείου Τυπάλδου” .

Δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο με τα φληναφήματα και τις εμμονές του κυρίου Ρουχωτά καθώς άλλωστε η παράταξη που του κληροδότησε ο Αλέκος Καλαφάτης (“ΕΝΩΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ”)  ουσιαστικά δεν υπάρχει πια, όπως φαίνεται από την απόλυτη μοναξιά του στα δημοτικά συμβούλια, ενώ ούτως ή άλλως  και σήμερα “αδειάστηκε” κανονικά αφού η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου Κεφαλονιάς (συμπολίτευση και αντιπολίτευση στο μεγαλύτερο μέρος της) αγνόησε επιδεικτικά την έκκληση του “μεγάλου γραφικού” να μην ψηφισθεί η ανακεφαλαιοποίηση της ΔΕΥΑΚ. Προχωράμε και αφήνουμε τους εκλογικά “τελειωμένους”  να βγάζουν την πολιτική  νοσηρότητα τους χωρίς κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά…

Νίκος Ανουσάκης

Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ


Και άλλη δήλωση του Ρουχωτά για τη ΔΕΥΑΚ


Ο εκπρόσωπος της «Ενωμένης Τετράπολης» Βασίλης Ρουχωτάς έκανε χθες την ακόλουθη νέα δήλωση για το θέμα της ΔΕΥΑΚ:

Η Δημοτική παράταξη “ΕΝΩΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ” της οποίας έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής εξέδωσε σήμερα ένα εμπεριστατωμένο δελτίο τύπου και τοποθετήθηκε στο θέμα της λεγόμενης κεφαλαιοποίησης των οφειλών της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο Κεφαλλονιάς.

Η ανακοίνωση αποτελεί ομόφωνη θέση του συνόλου των μελών μας, που για λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατόν να παραστούν στο δημοτικόσυμβούλιο, και εκφράστηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο με την τοποθέτηση του συμβούλου της παράταξης μας κ Σπύρου Σαμούρη στο σημερινό συμβούλιο και την αρνητική του ψήφο στην εισήγηση της πλειοψηφίας στην πρόταση για κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΊΗΣΗ..

Αντί απαντήσεως επι των τεθέντων ερωτημάτων υπήρξε η ψήφιση της κεφαλαιοποίησης άνευ αντικρούσεως των ερωτημάτων και η έκρηξη ύβρεων εις βάρος μου εκ μέρους του κ Ανουσάκη μεσω των ΜΜΕ.

Αναμενομένη και ως προς το περιεχόμενο και δεν με εκπλήσσει!!!

‘Άλλωστε έχω πεί επανειλημμένα στο δημοτικό συμβούλιο (παραφράζοντας γνωστή ρήση των προγόνων μας)

 Εξεστιν Ανουσαάκη (δοτική κλησις) ασχημονείν.”

Επειδή όμως τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα τα επαναλαμβάνω και αν μπορεί ας απαντήσει ο κ πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ( και γιατί όχι και τα μελη του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ)

 • Χρωστάει η ΔΕΥΑΚ 4.335.000 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο (όπως λέει ο ίδιος σε εισηγήσεις του αλλά πιστοποιούν και οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου) η οχι;
 • Μπορεί να μας πεί τι έγινε αυτό το τεράστιο ποσό χρημάτων και δεν μπορεί να το αποδώσει στον Δήμο;
 • Αν είναι νόμιμη η κεφαλαιοποιηση όπως ο ίδιος ισχυρίζεται γιατί ένα χρόνο τώρα δεν την εφαρμοσε ο Δήμος;
 • Μέσα απο τους λογαριασμούς του νερού εισπράττει η ΔΕΥΑΚ και την αξία του ρεύματος που δαπανά στις εγκαταστάσεις της ή οχι.
 • Αν τελικώς γίνει η κεφαλαιοποίηση θα πληρώσουν οι δημότες διπλό το ρεύμα που κατανάλωσε η ΔΕΥΑΚ η οχι;
 • Μήπως λέω μήπως, η πράξη κατά την οποία κάποιος εισπράττει χρήματα για λογαριασμού τρίτου και δεν τα αποδίδει λέγεται υπεξαίρεση;

Ερωτήματα απλά, σύντομα, κατανοητά, που ζητούν απαντήσεις.

Αυτα τέθηκαν στην ανακοίνωση μας.

Αν μπορειτε κ Ανουσάκη απαντήστε.

Αλλιως “κρείτον το σιγάν”.

Για όσα με κατηγορείτε μήπως ήδη έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη.

Για εσάς υπάρχει μήπως θέμα

Η θετική ψήφος μέρους της αντιπολίτευσης (επειδή το θέτετε ως υποστηρικτικό επιχείρημα) να υποθέσω ότι προέρχεται από τον ίδιο ακριβώς λόγο για τον οποίο δόθηκε και η δική σας;

Θα κλείσω και δεν θα επανέλθω σε οποιεσδήποτε ύβρεις λέγοντας γενικώς

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη!!!!

Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2018

Βασίλης Γρ. Ρουχωτας

Δημοτικός Σύμβουλος

O εκπρόσωπος της Ενωμένης Τετράπολης Βασ. Ρουχωτάς

Όταν η πολιτική βλακεία γίνεται συκοφαντία τότε συναντάμε τον Βασίλη Ρουχωτά…


Αν και πραγματικά δεν θεωρώ τον Βασίλη Ρουχωτά άξιο συνομιλητή μου, γιατί ο άνθρωπος πλέον έχει περάσει από τα όρια της πολιτικής βλακείας στο χώρο της καθαρής συκοφαντίας, εντούτοις για να μην περνάει η “λάσπη ” του απαντώ σε όλα τα δόλια ερωτήματα του:

 1. Nαι φυσικά η ΔΕΥΑΚ χρωστάει στο Δήμο Κεφαλονιάς από τις δαπάνες ρεύματος και αυτό το ποσό, που δεν είναι κρυφό, δημιουργήθηκε από όλες τις διοικήσεις (Μιχαλάτου, Κουνάδη, Ανουσάκη), καθώς τα οικονομικά της ΔΕΥΑΚ δεν άφηναν άλλη λύση.
 2. Όταν δημιουργείται αναγκαστικά ένα μεγάλο ποσό ως οφειλή αυτό δεν υπάρχει κάπου αλλά απλά είναι οφειλή. Άρα είναι κωμική και απευθύνεται σε ηλιθίους η ερώτηση “Tι έγιναν τα λεφτά;”!!!
 3. Η κεφαλαιοποίηση των οφειλών της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο είναι νόμιμη και αυτό το πιστοποίησε ορκωτός λογιστής, καθηγητής Πανεπιστημίου, η συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς (ψήφισε και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και μάλιστα σε δύο συνεδριάσεις) και η εκτελεστότητα της απόφασης, όπως προκύπτει από την τεκμαιρόμενη νομιμότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων. Επομένως η έγκριση από τον “μέγα νομοδιδάσκαλο” Βασίλη Ρουχωτά είναι περιττή… Καμία καθυστέρηση δεν υπήρξε στην εφαρμογή της απόφασης απλά έπρεπε να υπάρξουν οι κατάλληλες γραφειοκρατικές προετοιμασίες όπως συμβαίνει πάντα.
 4. Οι λογαριασμοί της ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ δεν εμπεριέχουν ξεχωριστό κονδύλι για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα έσοδα της ΔΕΥΑΚ κατανέμονται γενικά ανάλογα με τις ανάγκες της.
 5. Φυσικά και οι δημότες δεν θα πληρώσουν δύο φορές το ρεύμα, το οποίο άλλωστε όπως τόνισα άνωθεν δεν πληρώνεται ξεχωριστά και διακριτά αλλά αποτελεί μία από τις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΚ, και πραγματικά η στρέβλωση της πραγματικότητας καταντάει νοσηρή. Οι δημότες πλήρωσαν τους λογαριασμούς τους και η ανακεφαλαιοποίηση της ΔΕΥΑΚ έχει να κάνει με τις οικονομικές σχέσεις των δύο νομικών προσώπων και την νόμιμη επιλογή του Δήμου Κεφαλονιάς να ενισχύσει ένα περιουσιακό του στοιχείο, την ΔΕΥΑΚ, της οποίας είναι κύριος σε ποσοστό 100%.
 6. Η ΔΕΥΑΚ δεν εισπράττει “ρεύμα υπέρ τρίτου” όπως συμβαίνει π.χ. με το Φ.Π.Α., επομένως είναι απίστευτα γελοίο οι οφειλές της προς το Δήμο για το ρεύμα να ονοματίζονται κατά την “Ρουχώτειο λογική” ως δήθεν “υπεξαίρεση”. Οι αστειότητες του Βασίλη Ρουχωτά και το πάθος του να συκοφαντήσει ξεπερνούν πια και την πλέον ζωηρή φαντασία…
 7. Δεν έχω καμία απολύτως δικαστική εκκρεμότητα σε κανένα επίπεδο ούτε κανένα πειθαρχικό ούτε απολύτως τίποτα παρότι “γνωστοί-άγνωστοι-δειλά ανθρωπάκια” στέλνουν εναντίον μου συνεχώς ανώνυμες ή ψευδώνυμες καταγγελίες γιατί δεν μπορούν να δεχθούν ότι η κοινωνία τους απέρριψε και ότι οι ίδιοι είναι πολιτικά “ζόμπι”. Αλήθεια εσείς κύριε Ρουχωτά μπορείτε να μας πείτε σε τι στάδιο βρίσκεται η μήνυση που κατέθεσε ο Δήμος Κεφαλονιάς για το “Συκεών-ξενοδοχείο Τυπάλδου” που αφορά και την θητεία σας; Κληθήκατε να καταθέσετε; Έχει τελειώσει η δικαστική έρευνα; Είστε σίγουρος; Μπορείτε να πείτε όντως πως δεν υπάρχει η σχετική δικογραφία για τον πρώην Δήμο Παλικής που αφορά και την θητεία σας;

Κακώς άνοιξα διάλογο με τον “μανιοκαταγγέλοντα” Ρουχωτά χρονιάρες μέρες, αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε τους πολιτικούς “Καλικάντζαρους” χωρίς αγιασμό…

Νίκος Ανουσάκης

Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

N. Aνουσάκης

Ο κύριος  ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ  ΣΤΟΝ κύριο ΑΝΟΥΣΑΚΗ


Κατωτέρω παρατίθενται αποσπάσματα από την εισήγηση του κυρίου Ανουσάκη προς το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 βάσει της οποίας ελήφθηκε η απόφαση 300/2018  ( ΑΔΑ Ω3ΨΟΟΡΓΟ-ΚΩ2).

«Σε κάθε περίπτωση η Δ.Ε.ΥΑ.Κ. κάνει αποκλειστική χρήση των αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κεφαλονιάς, η ΔΕΥΑΚ υποχρεούται να καταβάλλει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα μηχανικά αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Κεφαλονιάς».

«Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισπράττει το νόμιμο αντίτιμο από τους πολίτες – καταναλωτές της μέσω των λογαριασμών που εκδίδει.Στους λογαριασμούς αυτούς που είναι ανταποδοτικοί, ενσωματώνεται, όπως είναι αναμενόμενο και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών μεταξύ αυτών και το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κόστος το οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας».

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επωφελείται από τη λειτουργία των αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της,αλλά λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων και χρονοβόρων, πολυσύνθετων και πολυδάπανων διαδικασιών, δεν έχει μεταφέρει στο όνομά της τους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης για τα αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις ύδρευσης –αποχέτευσης που χρησιμοποιεί, αλλά το αντίστοιχο κόστος καταβάλλεται από τον Δήμο Κεφαλονιάς».

«Πραγματικός υπόχρεος εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, δεν είναι ο Δήμος αλλά η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.».

Συμπερασματικα λοιπόν κατα τον κύριο Ανουσάκη

 1. Το κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων καταβλήθηκε από τον Δήμο (αν και δεν είναι ο πραγματικός υπόχρεος) κατά δήλωση του κ. Ανουσάκη.
 2. Τα 4.335.000 εκατομμύρια ευρώ οφείλονται στον Δήμο σύμφωνα την ομολογία του κ Ανουσακη και την  οικονομική υπηρεσία του Δήμου
 3. Τα χρήματα αυτά εισπράχθηκαν απο την ΔΕΥΑΚ απο τους δημότες κατά ομολογία του ιδίου του κ. Ανουσάκη,
 4. Τα χρήματα αυτά δεν κατέληξαν  μέχρι σήμερα καθ ομολογία του για τον σκοπό για τον οποίον εισπραχθήκαν  από τους πολίτες, δηλαδή για να πληρωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων

Αφού τα λεφτά των πολιτών δεν κατέληξαν στο σκοπό για τον οποίο πληρώθηκαν  ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ;  

Όμως ενώ ο κύριος Ανουσάκης  καθυβρίζει τους πάντες και τα πάντα ξεχνάει να πει ότι τα έσοδα του Δήμου από τα οποία πληρώθηκε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ πληρώθηκε από ίδια έσοδα του Δήμου δηλαδή από τους Δημότες.

ΑΡΑ, ΑΝ ΓΙΝΕΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ το κόστος ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων!

Μία απ΄ ευθείας στην ΔΕΥΑ για να το αποδώσει στον Δήμο που όμως …δεν θα το πληρώσει και μία στο Δήμο …που το πλήρωσε μέσω των εσόδων του που προέρχονται από τους πολίτες !

Ας χαλαρώσει λοιπόν ο κ. Ανουσάκης, ας αφήσει στην άκρη τις ύβρεις  και ας πει στους πολίτες πότε λέει την αλήθεια:

Στην εισήγηση του στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 ως ανωτέρω, ή στις σημερινές απαντήσεις υβρεολόγια..

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2018

Βασίλης  Γρ. Ρουχωτας