Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η υποβολή πρότασης για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ -ΚΡΑΝΙΑ», ύψους 10.035.600 ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ71του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά»(ΕΣΠΑ).

Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέου οδικού άξονα που θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας με την επαρχιακή οδό Αργοστόλι –Πόρος –Σκάλα στο τμήμα της στην περιοχή της Κρανιάς. Επίσης η νέα οδός θα συνδέει τρεις υφιστάμενες επαρχιακές οδούς, την επαρχ. οδό Αργοστόλι -Αεροδρόμιο, την επαρχ.οδό Αργοστόλι -Λακήθρα και την επαρχ. Οδό Αργοστόλι -Πόρος.

Το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής για την Κεφαλονιά που παίρνει το δρόμο της υλοποίησης αναβαθμίζοντας την ευρύτερη περιοχή, καθώς από τη μια θα αποσυμφορήσει σημαντικά το Αργοστόλι και από την άλλη θα ελαττωθεί σημαντικά ο χρόνος πρόσβασης στις τουριστικές περιοχές.

Σύμφωνα με την Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης Οδοποιίας –Προκαταρτική Μελέτη Κόμβων πρόκειται για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ, χάραξης συνολικού μήκους 6.030m και ταχύτητα μελέτης Ve = 60 –70km/h.

Για την σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την νέα αρτηρία προβλέπονται 9 ισόπεδοι κόμβοι. Τέλος προβλέπεται η κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού Κάτω Διάβασης αγροτικής οδού.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι υποέργων

  1. Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά
  2. Απαλλοτριώσεις Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά
  3. Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά
  4. Εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –Κρανιά

2,6 εκατ. Ε. για το Θέατρο «Δ. Λαυράγκας»


Τη συμμετοχή της ΠΙΝ στις προσκλήσεις ένταξης στρατηγικών έργων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V -A GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020, (COOPERATION PROGRAMME INTERREG V -A GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020), σε δύο προσκλήσεις, που αφορούν, την ανέγερση ενός «Ανοιχτού Θεάτρου» («Δ. Λαυράγκας») στην Π.Ε. Κεφαλληνίας (Ραζάτα) καθώς και την ανέγερση κτιριακής υποδομής στο πλαίσιο του ίδιου οικοπέδου, προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ και τη διοργάνωση παιδικού φεστιβάλ χορωδιών, σε περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, την Κυριακή 20.01.2019.

Οι προσκλήσεις αφορούν τους εξής άξονες:

  •  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικού πλεονεκτήματος της περιοχής του προγράμματος.

Τίτλος έργου: Thematic_Routes &_Networks_Proposal (Θεματικές -Προγράμματα & -Δίκτυα προβολής)

Ο άξονας αυτός υποστηρίζει τη δημιουργία πολιτιστικών υποδομών οι οποίες θα αναβαθμίσουν και θα αναδείξουν το πολιτιστικό προϊόν της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η Πρόταση της ΠΙΝ αφορά την ανέγερση ενός «Ανοιχτού Θεάτρου» στην Π.Ε. Κεφαλληνίας και την ανέγερση κτιριακής υποδομής στο πλαίσιο του ίδιου οικοπέδου, προϋπολογισμού 2.600.000,00 € .

  •  ΑΞΟΝΑΣ 1.1.: Clusters and Incubators (Συστοιχίες και εκκολαπτήρια). Παροχή καινοτομίας σε υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης συμπλεγμάτων πέρα από τα σύνορα για να προωθηθεί ο ανταγωνισμός.

Τίτλος έργου: Holistic networking of creative industries via incubation (Ολιστική δικτύωση δημιουργικών βιομηχανιών μέσω επώασης)

Η πρόταση αναφέρεται στην προώθηση της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα υποστηρίξει τη διοργάνωση ενός παιδικού φεστιβάλ χορωδιών, πρώτα σε περιφερειακό και στη συνέχεια σε διασυνοριακό επίπεδο, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είχε ιστορία και παράδοση στον πολιτισμό. Οι ευρωπαϊκές επιρροές που δέχτηκε από πολύ νωρίς είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου πολιτιστικού προϊόντος αποτελούμενο από διάφορες μορφές τέχνης. Η Δημιουργική Βιομηχανία στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό της και την ιστορία της. Αναγνωρίζοντας αυτό, η ΠΙΝ ως φορέας υποστηρίζει την Δημιουργική Βιομηχανία και αντιμετωπίζει το κομμάτι αυτό ως ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και προβολή του πολιτιστικού της προϊόντος μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας του προγράμματος.

Το φεστιβάλ αυτό θα υποστηριχθεί τεχνικά και επιστημονικά από τη δημιουργία ενός Στούντιο Ηχογράφησης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.