Η Δημοτική Αρχή ανέβαλε τον διαγωνισμό για τον Βιολογικό Πόρου-Σκάλας και το πολυθρύθλητο έργο παίρνει παράταση.

Την αναβολή αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, με την αιτιολογία ότι «υπάρχουν προβληματισμοί στην δυνατότητα σύνταξης λεπτομερών οικονομικών προσφορών, ώστε να μην τίθενται θέματα ασάφειας και να υπάρξουν οι προτεινόμενες προσθήκες στο έργο».