Νέα αναβολή πήρε χθες η υπόθεση του δήμαρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παρίση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω μη παρουσίας του δικηγόρου του επειδή έλειπε στο εξωτερικό.

Η υπόθεση αυτή, όπως έχουμε γράψει, αφορά τον έλεγχο για τις απ’ ευθείας αναθέσεις στο Δήμο Κεφαλονιάς από το 2011 μέχρι το 2016 και έφθασε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με βάση το Πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και την Απόφαση Παραπομπής στο ΠΣ από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νίκο Παπαθεοδώρου σύμφωνα με το νόμο.

Ο δήμαρχος παραπέμπεται για μη νόμιμη διενέργεια  απ’ ευθείας αναθέσεων με αποφάσεις του, μη νόμιμες εγκρίσεις μελετών και μη νόμιμη έγκριση διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών”, που αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά  623 υποθέσεις και που αντιστοιχούν σε 1,6 εκατομμύρια Ευρώ περίπου.

Αλ. Παρίσης

Ο αντιδήμαρχος Σπύρος Ματιάτος βρέθηκε χθες ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά το Πόρισμα των Επιθεωρητών και Απόφαση Παραπομπής του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης σύμφωνα με το νόμο για “τη μη νόμιμη διενέργεια αναθέσεων” που έκανε ως αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχου, κατά την πρώτη θητεία της “Ισχυρής Κεφαλονιάς” ως Δημοτική Αρχή το 2014.

Ο δ.σ. Γιάννης Λυκούδης βρέθηκε χθες και αυτός ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μετά από έλεγχο που έχει διενεργηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για “τη συμμετοχή σε ψηφοφορία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Προμηθειών για διαγωνισμό στον οποίο μετέσχε Εταιρεία, της οποίας ήταν ομόρρυθμος εταίρος”.

Όπως έγραψε χθες ο “Η”, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα μεσολαβήσουν περίπου 1,5 έως 2 μήνες για να βγουν οι δύο αποφάσεις που αφορούν τους Ματιάτο-Λυκούδη, οι οποίες και θα αποσταλούν στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νίκο Παπαθεοδώρου, ο οποίος θα εκδώσει και θα κοινοποιήσει την τελική απόφαση και στους εγκαλούμενους. Αν η απόφαση είναι καταδικαστική τότε έχουν δικαίωμα εντός 20 ημερών να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, ενώ για να λάβουν αναστολή εκτέλεσης της ποινής μπορούν να κάνουν αίτηση στην Επιτροπή Αναστολών.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, στην επόμενη συνεδρίασή του, η οποία δεν προβλέπεται να αργήσει, θα συζητήσει την εξ’ αναβολής υπόθεση του δημάρχου αλλά και την υπόθεση σχετικά με τις ενοικιάσεις των Παραλιών το 2017, με εμπλεκόμενα άλλα πέντε στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με διάταξη που μπήκε στον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, αν ένας δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος εκπέσει του αξιώματός του δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις αμέσως επόμενες δημοτικές εκλογές, δηλαδή αν αυτό συμβεί πριν από τις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου δεν θα είναι υποψήφιοι.

Τέλος εκτός από την παραπάνω πειθαρχική διαδικασία οι Παρίσης και Ματιάτος και μαζί ο πρώην αναπληρωτής Δημάρχου Σάββας Σαββαόγλου έχουν παραπεμφθεί για την ίδια υπόθεση και ποινικά (ο Σαββαόγλου δεν παραπέμπεται πειθαρχικά γιατί δεν είναι δημοτικός σύμβουλος τώρα), όπως και οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εκμίσθωσης των παραλιών το 2017.