Με 4.275 Ε. το μήνα (από 1ης Σεπτέμβρη) θα αμείβεται η νέα περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που ορίζει τα ποσά των αντιμισθιών των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων και αντιδημάρχων, καθώς και των προέδρων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων.

Ο μισθός της περιφερειάρχη ισούται με το 90% των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Κάθε αντιπεριφερειάρχης θα αμείβεται με 3.206,25 Ε/μήνα, ενώ ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα παίρνει 1.125 Ε./μήνα.

Στις 3.420 Ε το μήνα θα ανέρχεται ο μισθός του δημάρχου του νεοσύστατου Δήμου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, ισόποσος με το 72% των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ.

Με βάση το ΦΕΚ, οι αντιμισθίες των αιρετών στους τέσσερις Δήμους μας (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων) καθορίζονται σύμφωνα με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου, όπως έχει καταγραφεί στην Απογραφή 2011 και διαμορφώνονται ως παρακάτω:

Δήμος Αργοστολίου (23.499 μόνιμους κατοίκους)

Δήμαρχος (Θεόφιλος Μιχαλάτος): 3.420 Ε. (72% αποδοχών του Γ.Γ. Υπουργείου)

Αντιδήμαρχος: 1.710 Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ.: 720 Ε.

Δήμος Ληξουρίου (7.098 μόνιμοι κάτοικοι)

Δήμαρχος (Γιώργος Κατσιβέλης): 2.565 Ε (54% αποδοχών του Γ.Γ. Υπουργείου)

Αντιδήμαρχος: 1.282 Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ.: 540 Ε.

Δήμος Σάμης (5.204 μόνιμοι κάτοικοι)

Δήμαρχος (Μάκης Μονιάς): 2.565 Ε (54% αποδοχών του Γ.Γ. Υπουργείου)

Αντιδήμαρχος: 1.282 Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ.: 540 Ε.

Δήμος Ιθάκης (3.231 μόνιμοι κάτοικοι)

Δήμαρχος (Διονύσης Στανίτσας): 2.565 Ε (54% αποδοχών του Γ.Γ. Υπουργείου)

Αντιδήμαρχος: 1.282 Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ.: 540 Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το 21% αυτής.

Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των Δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.

Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των Δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.


Πόσα παίρνουν Πάκης, Αλέξης, Αφροδίτη και ευρωβουλευτές


Επί τη ευκαιρία να αναφέρουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος παίρνει 28.000 Ε μηνιαίως, ενώ ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 7.000Ε μηνιαίως.

Η μηνιαία αμοιβή των βουλευτών (Αφροδίτη Θεοπεφτάτου) ανέρχεται σε: 5.135 Ε. βουλευτική αποζημίωση (αφαιρώντας τις κρατήσεις υπέρ του Κόμματος και τις ασφαλιστικές εισφορές, η καθαρή μηνιαία αποζημίωση των βουλευτών κυμαίνεται από 4.075-4972 Ε./μήνα), 291-389 Ε. έξοδα κίνησης, 909 Ε. ταχυδρομικά τέλη, 664-831 Ε. επίδομα οργάνωσης γραφείου και 75 Ε. αμοιβή για κάθε συμμετοχή σε Επιτροπές.

Ο Ελληνας Ευρωβουλευτής παίρνει μηνιαίως: 6.613,42 Ε (μικτός μισθός), 313 Ε. για κάθε μέρα παρουσίας στο Κοινοβούλιο, 4.416 γενικά έξοδα γραφείου, έξοδα μετακίνησης και 24.526 για αμοιβές συνεργατών.